93 Trong thời đại Vương quốc, lời hoàn thành mọi sự

Verse 1

Trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời dùng lời để mở ra thời đại – một thời đại mới,

để thay đổi cách thức Ngài thực hiện công việc,

cũng như để thực hiện công tác của toàn bộ thời đại.

Đây là nguyên tắc Đức Chúa Trời làm việc trong Thời đại của Lời.

Ngài đã trở nên xác thịt để phán, phán dạy từ nhiều góc độ khác nhau,

để con người có thể thực sự thấy Ngài là Lời xuất hiện trong xác thịt,

và có thể thấy sự mầu nhiệm, khôn ngoan – sự khôn ngoan, mầu nhiệm của Ngài.

Công tác ấy được thực hiện để các mục đích

chinh phục con người, hoàn thiện con người, và loại bỏ con người đạt hiệu quả hơn,

đây chính là ý nghĩa thực sự của

việc sử dụng lời để làm việc trong Thời đại của Lời, của Lời.

Verse 2

Qua những lời này,

con người biết công tác, tâm tính của Ngài,

bản chất của con người và điều họ nên bước vào.

Thông qua lời, công tác Ngài muốn thực hiện trong thời Đại của Lời được thành tựu thật trọn vẹn.

Thông qua những lời này, con người bị vạch trần, bị loại bỏ và cũng được thử luyện.

Con người đã thấy lời Ngài, nghe những lời này,

nhận ra sự tồn tại của những lời này.

Kết quả là họ tin Ngài đang hiện hữu,

tin vào sự khôn ngoan, toàn năng của Ngài,

cũng như vào tình yêu mà Ngài dành cho con người và mong muốn cứu rỗi con người của Ngài.

Từ “lời” nghe có vẻ bình thường và đơn giản,

nhưng lời từ miệng Đức Chúa Trời nhập thể lời được Ngài phán ra

làm rung chuyển toàn thể vũ trụ, làm rung chuyển toàn thể vũ trụ,

lời Ngài phán làm chuyển hóa lòng người,

thay đổi quan niệm, tâm tính cũ của họ,

cũng như thay đổi cách mà cả thế giới từng hiện bày, cách cả thế giới từng hiện bày.

Verse 3

Xuyên suốt các thời đại,

chỉ có Đức Chúa Trời của ngày hôm nay mới làm việc theo cách này,

cũng chỉ có Đức Chúa Trời chỉ Ngài mới phán như vậy

và đến để cứu rỗi con người như vậy.

Từ thời điểm này trở đi, con người sống dưới sự dẫn dắt của lời Ngài,

được chăn dắt và chu cấp bởi lời Đức Chúa Trời.

Con người sống trong thế giới của lời Ngài,

trong sự rủa sả và phước lành của lời Ngài và phước lành của lời Đức Chúa Trời,

thậm chí có nhiều người hơn đã sống dưới sự phán xét và hình phạt của lời Ngài.

Những lời này và công tác này đều là để cứu rỗi con người,

và đều để đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời,

để thay đổi diện mạo của thế giới cũ.

Ngài đã dựng nên thế giới và dẫn dắt con người trên khắp vũ trụ bằng lời,

và Đức chúa Trời chinh phục cũng như cứu rỗi mọi người tất cả đều bằng lời phán của Ngài.

Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ dùng lời phán để kết thúc thế giới cũ,

từ đó hoàn thành toàn bộ kế hoạch quản lý của Ngài, hoàn thành kế hoạch quản lý.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 92 Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đạt được tất cả thông qua lời Ngài

Tiếp theo: 94 Trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời hoàn thiện con người bằng lời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Lời tựa

Dù nhiều người tin vào Đức Chúa Trời, nhưng ít ai hiểu đức tin nơi Đức Chúa Trời nghĩa là gì, và họ phải làm gì để phù hợp với ý muốn của...

Chương 20

Những dư dật của nhà Ta không đếm xuể và không thể dò lường, nhưng con người chưa bao giờ đến với Ta để hưởng thụ chúng. Con người không có...

Chương 6

Con người kinh ngạc khi họ đọc những lời phán của Đức Chúa Trời, và họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện một việc vĩ đại trong lĩnh vực...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger