625 Không biết Đức Chúa Trời, ngươi sẽ dễ xúc phạm Đức Chúa Trời

1 Những người giữ vai trò lãnh đạo luôn muốn cố gắng để khác biệt, để hơn hẳn một cái đầu so với những người còn lại, và để nghĩ ra một vài mánh khóe mới, thứ sẽ khiến Đức Chúa Trời thấy họ thực sự tài giỏi như thế nào. Tuy nhiên, họ không tập trung vào việc hiểu lẽ thật và bước vào thực tế của lời Đức Chúa Trời; họ luôn cố gắng thể hiện. Chẳng phải đây chính là sự tỏ lộ của một bản tính kiêu căng sao? Đừng chỉ hấp tấp làm bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu ngươi. Làm sao mọi việc ổn được nếu ngươi không xét đến hậu quả của các hành động của mình? Khi ngươi xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời và vi phạm các sắc lệnh quản trị của Ngài, và sau đó bị loại bỏ, thì ngươi sẽ chẳng còn gì để nói nữa. Nếu ngươi không hiểu tâm tính của Đức Chúa Trời hay ý muốn của Ngài, ngươi sẽ dễ xúc phạm Ngài và có khả năng vi phạm các sắc lệnh quản trị của Ngài; đây là điều mọi người nên đề phòng.

2 Một khi ngươi đã vi phạm nghiêm trọng các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời hoặc xúc phạm tâm tính Ngài, thì Ngài sẽ không cần biết ngươi đã cố ý hay không cố ý làm việc đó. Đây là một vấn đề ngươi cần phải thấy rõ. Nếu ngươi không thể hiểu vấn đề này, thì ngươi nhất định sẽ gây chuyện. Khi phụng sự Đức Chúa Trời, mọi người mong muốn đạt được những bước tiến lớn, làm những việc lớn, nói những lời to tát, thực hiện những công việc lớn, tổ chức những buổi họp lớn, và là những nhà lãnh đạo vĩ đại. Nếu ngươi luôn có những tham vọng lớn như vậy, thì ngươi sẽ vi phạm các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không cư xử tốt, không tin kính, và bất cẩn trong việc phục vụ Đức Chúa Trời của mình, thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ xúc phạm tâm tính của Ngài. Nếu ngươi cứ tùy tiện làm mọi việc, không quan tâm đến bất cứ điều gì và không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, cố tình vi phạm các sắc lệnh quản trị của Ngài, thì ngươi chắc chắn sẽ bị trừng phạt!

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Phần 3

Trước: 624 Đức Chúa Trời không khen ngợi những ai phụng sự như Phao-lô

Tiếp theo: 626 Những người không có nhân tính thì không xứng đáng phụng sự Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger