676 Đức tin chỉ đến nhờ sự tinh luyện

Verse 1

Chỉ từ bên trong đức tin của mình, mới thấy được Đức Chúa Trời,

khi ngươi có đức tin thì sẽ được Ngài hoàn thiện.

Không có đức tin thì Ngài không thể làm được điều này cho ngươi,

Đức Chúa Trời không thể hoàn thiện ngươi.

Verse 2

Khi ngươi có đức tin rằng mình sẽ thấy

những hành động của Ngài trong trải nghiệm thực tế của mình

thì Ngài sẽ hiển linh với ngươi,

Ngài sẽ khai sáng và hướng dẫn ngươi từ bên trong.

Không có đức tin đó thì Đức Chúa Trời

sẽ chẳng thể làm vậy.

Chorus 1

Nếu ngươi đã mất hy vọng vào Đức Chúa Trời thì làm sao,

làm sao ngươi có thể trải nghiệm công tác của Ngài?

Nên chỉ khi ngươi có đức tin và

không có những hoài nghi về Ngài,

chỉ khi ngươi có đức tin thực sự ở Ngài dù cho Ngài làm chi,

thì Ngài mới khai sáng, soi sáng ngươi qua trải nghiệm của ngươi,

chỉ khi đó ngươi mới thấy được những hành động của Ngài.

Những điều này đều đạt được thông qua đức tin.

Đức tin chỉ đến từ sự tinh luyện,

thiếu sự tinh luyện, đức tin không thể phát triển được.

Verse 3

Từ “đức tin” này có ý nghĩa gì?

Muốn nói lên điều chi?

Rằng đức tin là niềm tin chân thật và tấm lòng chân thành

mà con người nên sở hữu

khi họ không thể nhìn thấy hoặc chạm vào một điều nào đó,

khi công tác của Ngài không phù hợp với quan niệm của con người,

khi nó vượt qua tầm với của con người.

Đây là đức tin mà Đức Chúa Trời nói đến.

Chorus 2

Mọi người cần đến đức tin trong những lúc khổ đau

và cần đến đức tin trong lúc tinh luyện.

Đức tin là điều mà theo sau là sự tinh luyện;

hai điều này không thể nào phân tách.

Bất kể cách Ngài công tác và

bất kể môi trường của ngươi là gì,

ngươi đều có thể theo đuổi sự sống và tìm lẽ thật,

tìm kiếm hiểu biết về công tác của Ngài,

và hiểu được về hành động của Ngài,

ngươi có thể hành động theo lẽ thật.

Khi làm như vậy là ngươi có đức tin thật sự,

làm như vậy cho thấy ngươi đã không mất đức tin vào Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 675 Mục đích công tác tinh luyện của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 677 Làm thế nào để yêu kính Đức Chúa Trời suốt trong sự tinh luyện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Lễ ca của Vương quốc

Muôn người đang hoan hô Ta, muôn người đang ca ngợi Ta, muôn người đang xưng tụng Ta là Đức Chúa Trời thực sự và duy nhất. Muôn ánh mắt...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger