792 Nếu ngươi thật sự ao ước được biết Đức Chúa Trời

Verse 1

Nếu ngươi thực sự muốn biết về Đức Chúa Trời,

đừng tự giới hạn trong ba giai đoạn công tác của Ngài,

hay những câu chuyện về công tác trước đây của Ngài.

Nếu không cố gắng biết Ngài theo cách này,

thì ngươi sẽ giới hạn và giam hãm Ngài,

và thấy Ngài bé nhỏ.

Verse 2

Ngươi sẽ không bao giờ biết sự kỳ diệu,

uy quyền tối cao và sự toàn năng của Ngài,

cũng như phạm vi thẩm quyền của Ngài.

Ngươi sẽ không thể chấp nhận sự thật rằng

Ngài là Đấng Cai Trị muôn vật,

và ngươi không thể biết thân phận thật của Ngài.

Chorus

Nếu ngươi chỉ biết về Ngài trong phạm vi giới hạn,

thì điều ngươi nhận được cũng bị hạn chế.

Hãy mở rộng tầm nhìn của ngươi, tìm kiếm hiểu biết đầy đủ

về phạm vi công tác và

sự cai trị, sự quản lý của Ngài,

cùng mọi thứ Ngài thống trị.

Qua những điều này, ngươi sẽ hiểu

những hành động của Đức Chúa Trời,

nếu ngươi thực sự muốn biết về Ngài.

Verse 3

Với sự hiểu biết như thế,

ngươi vô hình trung cảm nhận được rằng

Ngài quản lý, cai trị và cung cấp

cho toàn thể hết thảy muôn vật,

và ngươi sẽ cảm nhận mình là một thành viên,

là một phần của muôn vật.

Bridge

Trong khi Đức Chúa Trời cung cấp cho vạn vật,

nên ngươi cũng chấp nhận sự cai trị và cung cấp của Ngài.

Đây là sự thật mà không ai phủ nhận được điều ấy.

Chorus

Nếu ngươi chỉ biết về Ngài trong phạm vi giới hạn,

thì điều ngươi nhận được cũng bị hạn chế.

Hãy mở rộng tầm nhìn của ngươi, tìm kiếm hiểu biết đầy đủ

về phạm vi công tác và

sự cai trị, sự quản lý của Ngài,

cùng mọi thứ Ngài thống trị.

Qua những điều này, ngươi sẽ hiểu

những hành động của Đức Chúa Trời,

nếu ngươi thực sự muốn biết về Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 791 Hãy biết Đức Chúa Trời qua Quyền tối thượng của Ngài với muôn vật

Tiếp theo: 793 Những quan niệm và sự tưởng tượng sẽ không bao giờ giúp ngươi biết Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Chương 28

Khi Ta đến từ Si-ôn, Ta được muôn vật chờ đợi, và khi Ta trở lại Si-ôn, Ta được mọi người chào đón. Khi Ta đến và đi, những bước chân Ta...

Sự thực hành (6)

Hôm nay, đừng bao giờ bận tâm đến việc đạt được ý thức mà Phi-e-rơ đã sở hữu – nhiều người thậm chí còn không thể đạt được ý thức mà...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger