773 Ngươi có sẵn lòng dâng cho Đức Chúa Trời tình yêu trong lòng mình không?

Verse 1

Nếu có đức tin nhưng không có mục tiêu

thì con người sống chẳng ích chi,

rồi đến lúc chết đi,

họ cũng chỉ thấy bầu trời xanh xanh và mặt đất bụi bẩn.

Đó có phải cuộc sống ý nghĩa không?

Verse 2

Chẳng phải tốt đẹp nếu ngươi có thể thực hiện các yêu cầu của Đức Chúa Trời

khi còn đang sống?

Tại sao ngươi cứ tự chuốc lấy phiền hà?

Tại sao ngươi cứ tự chuốc lấy phiền hà?

Chorus 1

Trong lời thề của Ta với Đức Chúa Trời,

chỉ có một hứa nguyện trong lòng mình:

Ta chỉ mong muốn an ủi Đức Chúa Trời mà Ta kính yêu,

để Thần của Ngài trên trời cao có thể yên lòng.

Chorus 2

Tấm lòng có giá trị, nhưng tình yêu quý giá hơn nhiều.

Ta sẽ dâng tình yêu quý giá nhất cho Đức Chúa Trời

để Ngài có thể vui hưởng điều tốt đẹp nhất mà Ta có,

để Ngài có thể thỏa lòng bởi tình yêu của Ta.

Verse 3

Ngươi có nguyện dâng tình yêu cho Đức Chúa Trời

để Ngài vui hưởng không?

Có nguyện coi đó là cốt lõi cho sự tồn tại của ngươi không?

Có coi đó là cốt lõi cho sự tồn tại của ngươi không?

Verse 4

Theo Ta thấy qua những trải nghiệm của mình,

tình yêu Ta dành cho Ngài càng nhiều thì Ta càng vui sống,

hơn thế nữa, sức lực của Ta sẽ không có giới hạn,

Ta sướng vui khi dâng trọn thân thể, tâm trí mình,

và luôn thấy mình chẳng thể yêu thương Ngài cho đủ.

Chorus 3

Nếu ngươi thật tâm muốn kính yêu Ngài,

thì ngươi luôn có nhiều tình yêu hơn để đáp lại Ngài –

và nếu đúng thế, thì có ai hay điều gì có thể ngăn cản

tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời?

Chorus 4

Đức Chúa Trời trân quý tình yêu của mỗi con người.

Ai yêu thương Ngài thì Ngài sẽ ban phước gấp bội,

bởi rất khó để có được tình yêu của con người,

quá ít ỏi, quá khó để tìm ra.

Đức Chúa Trời trân quý tình yêu của mỗi con người.

Ai yêu thương Ngài thì Ngài sẽ ban phước gấp bội,

bởi rất khó để có được tình yêu của con người,

quá ít ỏi, quá khó để tìm ra.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 772 Càng làm Đức Chúa Trời hài lòng, ngươi càng được phước

Tiếp theo: 774 Những biểu hiện của tình yêu Phi-e-rơ dành cho Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tập trung hơn vào hiện thực

Mọi người đều có khả năng được Đức Chúa Trời hoàn thiện, vì vậy mọi người nên hiểu loại hình phục vụ Đức Chúa Trời nào là phù hợp nhất với...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger