732 Tại sao con người luôn đòi hỏi nơi Đức Chúa Trời?

Verse 1

Bất kể đối mặt hay đối phó với điều gì,

con người luôn bảo vệ lợi ích của mình.

Họ luôn quan tâm đến xác thịt của chính mình.

và tìm những cái cớ để biện minh cho bản thân.

Tất cả họ đều không có chút lẽ thật nào,

làm nhiều việc để bào chữa cho xác thịt của bản thân.

Họ chỉ nghĩ về triển vọng tương lai của riêng mình.

Tất cả đều cầu xin ân điển của Đức Chúa Trời để đạt được những gì có thể.


Pre-chorus 1

Khi cầu nguyện, tương giao và giảng đạo,

trong những điều họ theo đuổi, trong ý nghĩ, mong cầu của họ,

họ đòi hỏi nơi Đức Chúa Trời và yêu cầu nhiều thứ.

Chính bản tính con người gây nên điều này.


Chorus

Tại sao con người lại đưa ra nhiều đòi hỏi với Đức Chúa Trời?

Điều này chứng tỏ rằng họ có vốn tham lam

và không có bất kỳ ý thức nào trước Đức Chúa Trời.

Đúng vậy, họ không có bất kỳ ý thức nào trước Đức Chúa Trời.


Verse 2

Việc con người đưa ra nhiều đòi hỏi nơi Đức Chúa Trời

chứng tỏ họ không có ý thức mà con người nên có.

Tất cả họ đều yêu cầu nhiều thứ vì lợi ích của bản thân,

hay tìm cớ vì lợi ích của riêng mình.

Họ không có ý thức về những gì mình làm,

điều là bằng chứng đầy đủ cho lý luận Sa-tan

rằng: “Người không vì mình,

trời tru đất diệt.”


Pre-chorus 2

Những đòi hỏi thái quá của con người chứng minh điều gì?

Nó chứng minh Sa-tan đã làm họ bại hoại thế nào,

nghĩa là trong đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời,

con người không hề xem Ngài là Đức Chúa Trời.


Chorus

Tại sao con người lại đưa ra nhiều đòi hỏi với Đức Chúa Trời?

Điều này chứng tỏ rằng họ có vốn tham lam

và không có bất kỳ ý thức nào trước Đức Chúa Trời.

Đúng vậy, họ không có bất kỳ ý thức nào trước Đức Chúa Trời.


Bridge

Bề ngoài, ngươi quả thật theo Đức Chúa Trời,

nhưng trong thái độ của ngươi đối với Ngài

và trong quan điểm cũng như nhiều vấn đề của ngươi,

ngươi không coi Ngài là Đấng Tạo Hóa.


Chorus

Tại sao con người lại đưa ra nhiều đòi hỏi với Đức Chúa Trời?

Điều này chứng tỏ rằng họ có vốn tham lam

và không có bất kỳ ý thức nào trước Đức Chúa Trời.

Đúng vậy, họ không có bất kỳ ý thức nào trước Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Mọi người đòi hỏi Đức Chúa Trời quá nhiều

Trước: 731 Con người đòi hỏi quá nhiều nơi Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 733 Con người quá thiếu lý trí

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger