49 Cả thế gian vui mừng và ca ngợi Đức Chúa Trời

Verse 1

Ngài là thật và là duy nhất,

Đức Chúa Trời Toàn Năng,

nắm quyền cai trị vạn vật –

Đấng Christ của thời kỳ sau Rốt!

Đây là chứng ngôn của Đức Thánh Linh.

Ngài đang làm việc để mang lời chứng tới muôn nơi,

như thế không còn ai sẽ nghi ngờ.

Đức Chúa Trời Toàn Năng, chiến thắng cả thế gian.

Vị Vua chiến thắng

Ngài đã đánh bại tội lỗi hoàn thành việc cứu chuộc.

Nào cùng ngợi ca vị Vua chiến thắng của vũ trụ.


Chorus

Cả trần thế hân hoan reo hò!

Đức Chúa Trời Toàn Năng, đáng được ca ngợi!

Quyền năng và hiển vinh thuộc về Ngài,

vị Vua vĩ đại của toàn vũ trụ!


Verse 2

Ngài là thật và là duy nhất,

Đức Chúa Trời Toàn Năng,

nắm quyền cai trị vạn vật –

Đấng Christ của thời kỳ sau Rốt!

Đây là chứng ngôn của Đức Thánh Linh.

Ngài đang làm việc để mang lời chứng tới muôn nơi,

Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta, dù chúng ta bại hoại,

làm trọn vẹn chúng ta để thực hiện ý muốn của Ngài.

Ngài trị vì cả thế gian, và giành lại vùng đất này

Ngài đuổi Sa-tan xuống vực sâu không đáy.


Chorus

Cả trần thế hân hoan reo hò!

Đức Chúa Trời Toàn Năng, đáng được ca ngợi!

Quyền năng và hiển vinh thuộc về Ngài,

vị Vua vĩ đại của toàn vũ trụ!


Bridge

Ngài đang phán xét cả thế gian.

Không ai có thể thoát khỏi tay Ngài.

Đức Chúa Trời làm Vua trị vì mãi mãi.

Cả trần thế hân hoan reo hò!

Đức Chúa Trời Toàn Năng, đáng được ca ngợi!

Quyền năng và hiển vinh thuộc về Ngài,

vị Vua vĩ đại của toàn vũ trụ!


Chorus

Cả trần thế hân hoan reo hò!

Đức Chúa Trời Toàn Năng, đáng được ca ngợi!

Quyền năng và hiển vinh thuộc về Ngài,

vị Vua vĩ đại của toàn vũ trụ!


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu, Chương 27

Trước: 48 Toàn vũ trụ được đổi mới

Tiếp theo: 50 Danh thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng được chứng thực trên toàn thế giới

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger