49 Cả thế gian vui mừng và ca ngợi Đức Chúa Trời

Ngài là thật và là duy nhất, Đức Chúa Trời Toàn Năng, nắm quyền cai trị vạn vật – Đấng Christ của thời kỳ sau Rốt!

Đây là chứng ngôn của Đức Thánh Linh.

Ngài đang làm việc để mang lời chứng tới muôn nơi,

như thế không còn ai sẽ nghi ngờ.

Đức Chúa Trời Toàn Năng, chiến thắng cả thế gian. Vị Vua chiến thắng

Ngài đã đánh bại tội lỗi hoàn thành việc cứu chuộc.

Nào cùng ngợi ca vị Vua chiến thắng của vũ trụ.

Cả trần thế hân hoan reo hò!

Đức Chúa Trời Toàn Năng, đáng được ca ngợi!

Quyền năng và hiển vinh thuộc về Ngài, vị Vua vĩ đại của toàn vũ trụ!

Ngài là thật và là duy nhất, Đức Chúa Trời Toàn Năng, nắm quyền cai trị vạn vật – Đấng Christ của thời kỳ sau Rốt!

Đây là chứng ngôn của Đức Thánh Linh.

Ngài đang làm việc để mang lời chứng tới muôn nơi,

Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta, dù chúng ta bại hoại,

làm trọn vẹn chúng ta để thực hiện ý muốn của Ngài.

Ngài trị vì cả thế gian, và giành lại vùng đất này

Ngài đuổi Sa-tan xuống vực sâu không đáy.

Cả trần thế hân hoan reo hò!

Đức Chúa Trời Toàn Năng, đáng được ca ngợi!

Quyền năng và hiển vinh thuộc về Ngài, vị Vua vĩ đại của toàn vũ trụ!

Ngài đang phán xét cả thế gian.

Không ai có thể thoát khỏi tay Ngài.

Đức Chúa Trời làm Vua trị vì mãi mãi.

Cả trần thế hân hoan reo hò!

Đức Chúa Trời Toàn Năng, đáng được ca ngợi!

Quyền năng và hiển vinh thuộc về Ngài, vị Vua vĩ đại của toàn vũ trụ!

Cả trần thế hân hoan reo hò!

Đức Chúa Trời Toàn Năng, đáng được ca ngợi!

Quyền năng và hiển vinh thuộc về Ngài, vị Vua vĩ đại của toàn vũ trụ!

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 48 Toàn vũ trụ được đổi mới

Tiếp theo: 50 Danh thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng được chứng thực trên toàn thế giới

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 28

Khi Ta đến từ Si-ôn, Ta được muôn vật chờ đợi, và khi Ta trở lại Si-ôn, Ta được mọi người chào đón. Khi Ta đến và đi, những bước chân Ta...

Chương 29

Vào ngày mà tất cả mọi thứ được phục hồi, Ta đã đến giữa con người, và Ta đã trải qua những ngày đêm tuyệt vời với họ. Chỉ tại thời điểm...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger