743 Chỉ những ai kính sợ Đức Chúa Trời mới sống có phẩm cách

Verse 1

Nếu ngươi không có lòng kính sợ và vâng phục Đức Chúa Trời,

nếu ngươi không hiểu lẽ thật, và khi hành động,

ngươi bối rối và xa lạ với các nguyên tắc của lẽ thật,

thì ngươi chẳng có danh dự.

Chorus

Sống với phẩm giá, sống với nhân cách,

và có lòng tôn kính Đức Chúa Trời.

Sống với phẩm giá, sống với nhân cách,

và có lòng vâng phục Đức Chúa Trời.

Verse 2

Những bài giảng cao quý mà ngươi đã nghe và học thuyết mà ngươi đã biết,

sự hiểu biết mà ngươi có chẳng hề quan trọng.

Ngươi phải quay trở lại điều thật sự quan trọng nhất.

Ngươi phải theo đuổi lẽ thật.

Chorus

Sống với phẩm giá, sống với nhân cách,

và có lòng tôn kính Đức Chúa Trời.

Sống với phẩm giá, sống với nhân cách,

và có lòng vâng phục Đức Chúa Trời.

Bridge

Theo đuổi lẽ thật, vâng phục và kính sợ.

Đây là những điều cơ bản, đầu tiên và quan trọng nhất!

Chorus

Sống với phẩm giá, sống với nhân cách,

và có lòng tôn kính Đức Chúa Trời.

Sống với phẩm giá, sống với nhân cách,

và có lòng tôn kính Đức Chúa Trời.

Sống với phẩm giá, sống với nhân cách,

và có lòng vâng phục Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ thông công của Đức Chúa Trời

Trước: 742 Chỉ những ai tôn kính Đức Chúa Trời mới được hạnh phúc

Tiếp theo: 744 Bằng chứng về chiến thắng của Gióp trước Sa-tan

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 6

Con người kinh ngạc khi họ đọc những lời phán của Đức Chúa Trời, và họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện một việc vĩ đại trong lĩnh vực...

Chương 11

Đối với mắt trần của con người, có vẻ như không có sự thay đổi gì trong những lời phán của Đức Chúa Trời trong thời kỳ này, đó là vì con...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger