22 Khi vương quốc được hiện thực hóa trên đất

Chorus

Khi vương quốc của Đức Chúa Trời

được hiện thực hóa trên đất,

sẽ không còn chiến tranh,

dịch bệnh, nạn đói và động đất,

vũ khí sẽ không còn được sản xuất.

Khi vương quốc của Đức Chúa Trời xuất hiện,

tất cả sẽ sống trong thanh bình,

sẽ có những giao thiệp bình thường giữa mọi người,

giao thiệp bình thường giữa các quốc gia.


Verse 1

Hiện tại không thể so sánh với điều này:

dưới tầng trời đang rất hỗn loạn,

đảo chính nổi lên ở các quốc gia,

theo sau lời phán của Đức Chúa Trời.

Con người đang dần dần thay đổi,

trong nội bộ của mỗi quốc gia

cũng đang dần dần bị tan rã,

theo sau lời phán của Đức Chúa Trời.


Verse 2

Trên thế giới những thay đổi lớn xảy ra

khi ý muốn Đức Chúa Trời thay đổi.

Nền móng vững chắc của thành Ba-by-lôn

rung chuyển như lâu đài trên cát.

Mọi dạng dấu kỳ xuất hiện bất cứ lúc nào

cho thấy ngày tận thế đã đến.

Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Mọi quốc gia đều sẽ bị xé nát.


Bridge

Sẽ không còn thành Sô-đôm cũ,

nó sẽ bị hủy diệt lần thứ hai.

Ngài phán: “Thế giới đang sụp đổ!

Ba-by-lôn đang trong tình trạng tê liệt!”


Chorus

Khi vương quốc của Đức Chúa Trời

được hiện thực hóa trên đất,

sẽ không còn chiến tranh,

dịch bệnh, nạn đói và động đất,

vũ khí sẽ không còn được sản xuất.

Khi vương quốc của Đức Chúa Trời xuất hiện,

tất cả sẽ sống trong thanh bình,

sẽ có những giao thiệp bình thường giữa mọi người,

giao thiệp bình thường giữa các quốc gia.

Khi vương quốc của Đức Chúa Trời

được hiện thực hóa trên đất,

sẽ không còn chiến tranh,

dịch bệnh, nạn đói và động đất,

vũ khí sẽ không còn được sản xuất.

Khi vương quốc của Đức Chúa Trời xuất hiện,

tất cả sẽ sống trong thanh bình,

sẽ có những giao thiệp bình thường giữa mọi người,

giao thiệp bình thường giữa các quốc gia.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ”, Chương 22 và 23

Trước: 21 Vương quốc của Đức Chúa Trời được thiết lập giữa con người

Tiếp theo: 23 Đức Chúa Trời trị vì trong Vương quốc

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger