348 Quý trọng địa vị thì có giá trị gì?

Intro

Con người không biết cách quan tâm đến ý muốn,

không thấy hành động của Đức Chúa Trời.

Họ không thể di chuyển trong sự sáng,

cũng không thể được sự sáng soi rọi.


Verse 1

Mặc dù con người luôn trân quý lời Ngài,

nhưng không thể nhìn thấu âm mưu của Sa-tan.

Bởi vì vóc giạc quá bé nhỏ,

nên họ không thể làm theo lòng mình.

Con người chưa từng chân thành yêu kính Ngài.

Khi Ngài nâng đỡ họ, họ thấy mình không xứng,

vậy nhưng họ không cố gắng

để làm thỏa lòng Ngài,

mà chỉ dò xét địa vị Ngài đã ban cho họ.


Chorus 1

Con người vẫn cứ ngấu nghiến

những lợi ích từ địa vị của mình.

Con người vô cảm trước sự đáng mến

của Đức Chúa Trời.

Chẳng phải đây là thiếu sót của họ?


Bridge

Khi núi di chuyển,

chúng có thể nào đi đường vòng

vì địa vị của con người hay không?

Khi nước chảy, chúng có thể ngừng lại?

Liệu trời đất có thể bị đảo lộn không?


Verse 2

Đối với con người,

Đức Chúa Trời từng thương xót,

Ngài thương xót họ hết lần này đến lần khác,

nhưng không ai trân trọng hay trân quý điều này.

Họ chỉ đọc điều đó như tiểu thuyết

hay lắng nghe như thể đó chỉ là câu chuyện.

Chẳng lẽ lời Ngài không chạm đến nhân tâm?

Chẳng lẽ những lời phán của Ngài vô tác dụng?

Chẳng lẽ không ai tin sự tồn tại của Ngài?


Chorus 2

Con người không yêu bản thân;

mà họ kết hợp với Sa-tan

tấn công Đức Chúa Trời.

Họ sử dụng Sa-tan như vốn liếng

để phục vụ Đức Chúa Trời.


Outro

Đức Chúa Trời thấu mọi âm mưu của Sa-tan

và ngăn không cho con người trên đất

chấp nhận sự lừa dối của Sa-tan để họ

không chống đối Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 22

Trước: 347 Thân phận vốn có của con người và giá trị của họ

Tiếp theo: 349 Đây là hình ảnh điển hình của Sa-tan

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger