662 Con người nên giữ vững điều gì suốt những sự thử luyện

Verse 1

Trong mỗi bước công tác của Đức Chúa Trời

có một cách con người nên phối hợp.

Ngài tinh luyện con người để họ có đức tin.

Ngài hoàn thiện con người để họ

có được đức tin để được hoàn thiện,

sẵn lòng chấp nhận sự tinh luyện của Ngài

và để được xử lý, tỉa sửa bởi Ngài.


Verse 2

Thần của Đức Chúa Trời

hoạt động trong con người

để mang đến sự khai sáng

và soi sáng cho con người, vì vậy họ

sẽ phối hợp và thực hành.

Đức Chúa Trời không phán trong khi tinh luyện.

Dù không có tiếng nói Ngài

nhưng có công việc con người phải làm.


Bridge 1

Ngươi phải giữ vững những gì ngươi có,

và vẫn có thể cầu nguyện với Ngài,

gần cạnh bên Ngài,

đứng ra làm chứng trước Ngài;

đây là cách ngươi làm tròn bổn phận.


Chorus

Nếu ngươi đứng vững qua

mỗi bước trong thử luyện của Ngài.

Nếu ngươi đứng vững đến phút cuối cùng

thì ngươi sẽ là người đắc thắng,

là một người được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời,

là một người được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời.


Verse 3

Các ngươi nên thấy rõ từ công tác của Ngài

rằng tất cả thử luyện của Ngài

về sự tin tưởng và tình yêu của con người

cần họ phải cầu nguyện với Ngài

nhiều hơn và thưởng thức lời Đức Chúa Trời

thường xuyên hơn trước Ngài.

Ngươi phải thấy rõ bổn phận con người.


Verse 4

Có thể ngươi không biết ý muốn của Ngài là gì,

nhưng ngươi có thể làm bổn phận.

Ngươi có thể cầu nguyện và thực hành lẽ thật

khi nên làm và ngươi có

thể làm những điều mà con người phải làm,

và giữ vững khải tượng của mình.

Thì ngươi có thể chấp nhận công tác tiếp theo.


Chorus

Nếu ngươi đứng vững qua

mỗi bước trong thử luyện của Ngài.

Nếu ngươi đứng vững đến phút cuối cùng

thì ngươi sẽ là người đắc thắng,

là một người được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời,

là một người được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời.


Verse 5

Ngươi phải có lập trường

trong quá trình hoàn thiện

con người của Đức Chúa Trời.

Ngươi phải tin từng bước công tác của Ngài,

làm tròn bổn phận của mình,

và giữ vững điều Ngài bảo ngươi thực hành.

Nhớ đến sự ủy thác của Ngài,

duy trì lập trường,

giữ vững chứng ngôn của mình.


Bridge 2

Nếu ngươi có thể làm được tất cả,

chiến thắng mọi bước đường,

thì đến cuối ngươi sẽ được hoàn thiện bởi Ngài,

và sẽ trở thành một người đắc thắng.


Chorus

Nếu ngươi đứng vững qua

mỗi bước trong thử luyện của Ngài.

Nếu ngươi đứng vững đến phút cuối cùng

thì ngươi sẽ là người đắc thắng,

là một người được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời,

là một người được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời

Trước: 661 Những người theo Đức Chúa Trời chân thành có thể đứng vững trong những sự thử luyện

Tiếp theo: 663 Ngươi nên đứng về phía Đức Chúa Trời khi những sự thử luyện xảy đến

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger