355 Ngươi đã báo đáp được gì cho Đức Chúa Trời?

Verse 1

Đức Chúa Trời đã ở giữa các ngươi,

tương tác với ngươi mấy mùa xuân thu;

Đức Chúa Trời đã sống giữa các ngươi

trong một thời gian dài,

và Đức Chúa Trời đã sống với các ngươi.

Đã bao nhiêu hành vi đáng khinh

của các ngươi lướt qua

ngay trước mắt của Đức Chúa Trời?

Đã bao nhiêu hành vi đáng khinh

của các ngươi lướt qua mắt Ngài?


Chorus 1

Những lời chân thành của các ngươi

cứ vang vọng bên tai của Ngài,

những lời chân thành của các ngươi

cứ vang vọng bên tai Ngài;

hàng triệu, hàng triệu những

nguyện vọng của các ngươi

đã được đặt lên bàn thờ của Ngài –

nhiều đến mức không thể đếm xuể.


Chorus 2

Tuy nhiên, về sự cống hiến

và những gì các ngươi đã dâng hiến,

các ngươi lại chẳng hề có, có chút mảy may nào.

Các ngươi không hề đặt

chút lòng thành nào lên bàn thờ,

chút lòng thành nào lên bàn thờ của Đức Chúa Trời.

Thành quả của đức tin nơi Đức Chúa Trời

của các ngươi đâu?


Verse 2

Các ngươi đã nhận được

vô số ân điển từ Đức Chúa Trời,

và đã thấy các lẽ nhiệm mầu vô tận từ thiên đàng;

Đức Chúa Trời thậm chí đã cho các ngươi,

cho các ngươi thấy ngọn lửa thiên đàng,

nhưng Ngài lại không nỡ lòng

thiêu rụi hết các ngươi.

Thế nhưng đổi lại, các ngươi

đã dâng cho Ngài được bao nhiêu?


Chorus 3

Các ngươi sẵn sàng dâng hiến cho Ngài bao nhiêu?

Thức ăn Ngài ban tặng vào tay ngươi,

ngươi quay lại dâng lên cho Ngài,

thậm chí còn đến mức nói

đó là thứ ngươi đã khó khăn có được

và ngươi đang dâng lên cho Ngài

tất cả những gì mình có.


Chorus 4

Làm sao ngươi lại không biết

“những thứ đóng góp” của ngươi cho Ngài

đều chính là những thứ

lấy cắp từ bàn thờ của Ngài?

Hơn nữa, giờ ngươi dâng cho Ngài,

chẳng phải đang gạt Ngài?

Hơn nữa, giờ ngươi dâng cho Ngài,

chẳng phải ngươi đang dối gạt Ngài sao?


Verse 3

Làm sao ngươi có thể không biết

những gì Đức Chúa Trời hưởng hôm nay

đều là của lễ trên bàn thờ,

của lễ trên bàn thờ của Ngài,

chứ không phải những gì ngươi đã có được

nhờ lao động chăm chỉ rồi dâng lên Ngài?

Các ngươi thực sự dám dối gạt

Đức Chúa Trời như thế,

sao Ngài có thể tha cho các ngươi được?

Sao ngươi mong Ngài

chịu đựng thêm chuyện này được?


Chorus 5

Đức Chúa Trời đã ban cho các ngươi tất cả.

Ngài đã khai mở mọi thứ,

chu cấp mọi nhu cầu cho các ngươi.

Đức Chúa Trời cũng đã mở mắt cho,

mở mắt cho các ngươi,

thế nhưng các ngươi lại lừa gạt Ngài như vậy

và bất chấp lương tâm của mình,

nhưng các ngươi lại lừa gạt Ngài

như vậy, bất chấp lương tâm.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Các ngươi đều quá đê hèn trong tính cách!

Trước: 354 Không ai quan tâm đến việc chủ động hiểu Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 356 Ai có thể hiểu được tấm lòng Đức Chúa Trời?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger