604 Điều mà một người tin vào Đức Chúa Trời nên theo đuổi

Từ sự khác nhau về thực chất

của Phi-e-rơ và Phao-lô,

ngươi nên hiểu rằng

ai không theo đuổi sự sống đều cố gắng uổng công,

ai không theo đuổi sự sống đều cố gắng uổng công!

Ngươi tin và theo Đức Chúa Trời

nên phải có lòng yêu mến Ngài.

Ngươi phải gạt bỏ tâm tính bại hoại của mình,

ngươi phải mưu cầu thỏa lòng mong muốn của Ngài,

thực hiện bổn phận một loài thọ tạo của Ngài.

Vì ngươi tin và đi theo Ngài,

ngươi phải dâng hết mọi thứ cho Ngài,

không nên đưa ra lựa chọn hay yêu cầu cá nhân,

và ngươi phải thỏa mãn được mong muốn của Ngài.

Vì đã được Đức Chúa Trời dựng nên,

ngươi phải vâng phục Chúa,

Đấng đã dựng nên ngươi,

vì ngươi chẳng thể kiểm soát nổi bản thân,

và không có khả năng điều khiển

số phận của chính mình.

Vì ngươi là một người tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi phải theo đuổi sự thánh khiết và thay đổi.

Vì ngươi là một người tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi phải theo đuổi sự thánh khiết và thay đổi.


Từ sự khác nhau về thực chất

của Phi-e-rơ và Phao-lô,

ngươi nên hiểu rằng

ai không theo đuổi sự sống đều cố gắng uổng công,

ai không theo đuổi sự sống đều cố gắng uổng công!

Ngươi tin và theo Đức Chúa Trời

nên phải có lòng yêu mến Ngài.

Ngươi phải gạt bỏ tâm tính bại hoại của mình,

ngươi phải mưu cầu thỏa lòng mong muốn của Ngài,

thực hiện bổn phận một loài thọ tạo của Ngài.

Vì ngươi tin và đi theo Ngài,

ngươi phải dâng hết mọi thứ cho Ngài,

không nên đưa ra lựa chọn hay yêu cầu cá nhân,

và ngươi phải thỏa mãn được mong muốn của Ngài.

Vì đã được Đức Chúa Trời dựng nên,

ngươi phải vâng phục Chúa,

Đấng đã dựng nên ngươi,

vì ngươi chẳng thể kiểm soát nổi bản thân,

và không có khả năng điều khiển

số phận của chính mình.

Vì ngươi là một người tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi phải theo đuổi sự thánh khiết và thay đổi.

Vì ngươi là một người tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi phải theo đuổi sự thánh khiết và thay đổi.

Vì ngươi là một người tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi phải theo đuổi sự thánh khiết và thay đổi.

Vì ngươi là một người tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi phải theo đuổi sự thánh khiết và thay đổi.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi

Trước: 603 Ngươi đi con đường của Phao-lô khi không theo đuổi lẽ thật

Tiếp theo: 605 Được Đức Chúa Trời thu phục là bởi sự theo đuổi của riêng ngươi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger