11 Chúng con đã được cất lên trước ngai vàng

Verse 1

Chúng con đã được cất lên trước

ngai vàng của Đức Chúa Trời

nhờ vào ân điển và lòng thương xót của Ngài.

Các thánh đồ mang tình yêu dành cho Ngài,

những người luôn vững tin

trên hành trình tâm linh của mình,

rằng Đức Chúa Trời

thật duy nhất đã trở nên xác thịt,

rằng Ngài là Đấng đứng đầu vũ trụ,

Đấng điều khiển muôn vật.

Được xác nhận bởi Thần,

bằng chứng bất di bất dịch.

Điều này không bao giờ đổi thay!


Chorus 1

Đức Chúa Trời Toàn Năng! Ngày nay,

Ngài đã mở mắt tâm linh cho chúng con.

Người bại liệt có thể đi, người mù có thể nhìn,

người bệnh phong được chữa lành.

Ngài đã mở cánh cửa sổ thiên đường cho chúng con,

để chúng con nhìn thấy

những mầu nhiệm của cõi tâm linh.

Thấm nhuần những lời của Ngài,

chúng con được cứu rỗi khỏi nhân tính

đã bị Sa-tan làm cho bại hoại.

Đó là công tác và lòng thương xót của Ngài.

Chúng con là chứng nhân của Ngài!


Verse 2

Suốt một thời gian dài,

Ngài đã ẩn mình một cách khiêm

nhường và lặng lẽ.

Ngài đã trải qua sự phục sinh

và sự khổ đau trên thập tự giá,

niềm vui và nỗi buồn của đời người,

nghịch cảnh khó khăn và sự bức hại.

Ngài đã trải qua nỗi đau khổ thế gian,

bị thời đại chối bỏ.

Đức Chúa Trời nhập thể là chính Đức Chúa Trời!


Chorus 2

Bởi ý muốn của Đức Chúa Trời,

Ngài đã cứu rỗi chúng con khỏi hầm ngục,

nâng đỡ chúng con bằng tay phải của Ngài,

hào phóng ban cho chúng con ân điển.

Chẳng quản khó nhọc,

Ngài đã chế tác sự sống của Ngài vào chúng con,

mồ hôi, nước mắt và máu Ngài

kết tinh nơi những thánh đồ.

Là sản phẩm từ những nỗ lực của Ngài,

chúng con là cái giá mà Ngài đã trả.

Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Bởi lòng yêu thương và nhân từ của Ngài,

sự công chính và oai nghi,

sự thánh khiết và khiêm nhường của Ngài,

ai ai cũng sẽ cúi đầu trước Ngài

và thờ phượng Ngài cho đến đời đời.


Verse 3

Ngài đã làm trọn vẹn tất cả các hội thánh,

hội thánh Phi-la-đen-phi.

Ngài đã hoàn thành kế hoạch quản lý 6.000 năm.

Các thánh đồ khiêm nhường đầu phục trước Ngài,

được kết nối với nhau trong yêu thương

và kết nối trong tâm linh,

được kết nối với cội nguồn,

suối nguồn của sự sống.

Dòng nước sự sống thường

hằng không ngừng tuôn chảy,

rửa trôi và thanh lọc mọi bùn nhơ trong hội thánh,

một lần nữa làm tinh sạch đền thờ của Ngài.


Chorus 3

Chúng con để Đức Chúa Trời

ngự trị trong linh hồn,

bước đi cùng Ngài, đạt được sự siêu việt,

đắc thắng thế gian,

linh hồn của chúng con được tự do.

Đây là kết quả từ sự cai trị

của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Hãy hợp tác với Đức Chúa Trời,

hãy phối hợp cùng phụng sự,

trở thành người đáp ứng

ý muốn của Đức Chúa Trời.

Hãy nhanh chóng trở thành

một linh thể thánh khiết,

chà đạp lên Sa-tan,

và chấm dứt số phận của Sa-tan!


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu, Chương 2

Trước: 10 Vương quốc của Đức Chúa Trời đã xuất hiện trên đất

Tiếp theo: 12 Đức Chúa Trời đã mang sự vinh hiển của Ngài đến phương Đông

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger