1002 Ngươi đi con đường của Phao-lô khi ngươi không theo đuổi lẽ thật

1 Ngày nay, hầu hết mọi người đều ở trong kiểu tình trạng này: “Để có được phước lành, tôi phải dâng mình cho Đức Chúa Trời và trả giá cho Ngài. Để có được phước lành, tôi phải từ bỏ mọi thứ vì Đức Chúa Trời; tôi phải hoàn thành những gì Ngài đã giao phó cho tôi, và thi hành tốt bổn phận của mình”. Điều này bị chi phối bởi mục đích được ban phước; đây là một ví dụ về việc dành trọn bản thân cho mục đích giành được phần thưởng của Đức Chúa Trời, để giành được vương miện. Những người như vậy không có lẽ thật trong lòng họ, và chắc chắn sự hiểu biết của họ chỉ gồm một số lời giáo lý mà họ khoe khoang khắp mọi nơi. Con đường của họ là con đường của Phao-lô.

2 Niềm tin vào Đức Chúa Trời của những người này là một hành động làm việc không ngừng, và trong lòng họ, họ cảm thấy rằng họ càng làm thì sẽ càng chứng tỏ lòng trung thành của họ với Đức Chúa Trời; đồng thời, họ càng làm, chắc chắn sẽ càng làm đáp ứng được Đức Chúa Trời, và họ càng làm, họ càng xứng đáng được trao vương miện trước Đức Chúa Trời, và họ chắc chắn sẽ nhận được những phước lành lớn nhất trong nhà Đức Chúa Trời. Họ cảm thấy rằng nếu họ có thể chịu khổ, thuyết giáo và chết vì Đấng Christ, nếu họ có thể bất chấp cuộc sống của mình, và nếu họ có thể hoàn thành mọi bổn phận mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ, thì họ sẽ là một trong những người được Đức Chúa Trời ban phước nhiều nhất – những người giành được phước lành lớn nhất – và họ chắc chắn sẽ nhận được vương miện.

3 Chính dưới sự dẫn dắt của những tư tưởng đó mà Phao-lô đã làm việc để phụng sự Đức Chúa Trời. Những tư tưởng và ý định như vậy bắt nguồn từ bản tính của Sa-tan. Con người có bản tính Sa-tan, do đó ở thế giới ngoài kia, họ sẽ theo đuổi kiến thức, địa vị, học vấn và thành công trần tục; trong nhà Đức Chúa Trời, họ sẽ tìm cách dâng mình cho Đức Chúa Trời, trung thành, và cuối cùng nhận được vương miện và những phước lành lớn lao. Nếu mọi người không theo đuổi lẽ thật sau khi trở thành tín đồ của Đức Chúa Trời, và vẫn chưa có sự thay đổi nào trong tâm tính của họ, thì chắc chắn họ sẽ đi trên con đường này. Đây là một thực tế không ai có thể phủ nhận.

Phỏng theo “Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ

Trước: 989 Ý Chí Cần Có Để Theo Đuổi Lẽ Thật

Tiếp theo: 28 Chúc tụng Đức Chúa Trời với trọn tấm lòng

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này