228 Hết thảy những ai dùng Kinh Thánh để lên án Đức Chúa Trời đều là những người Pha-ri-si

Intro

Người Pha-ri-si đã dùng luật pháp của Môi-se để kết án Jêsus,

mà không tìm kiếm sự tương hợp với Ngài.

Verse 1

Họ đã nghiêm túc tuân thủ luật pháp đến từng chữ,

để rồi đóng đinh Jêsus vô tội lên thánh giá,

buộc tội Ngài không phải là Đấng Mê-si

và chẳng tuân theo luật pháp của Cựu Ước.

Pre-chorus

Bản chất của người Pha-ri-si Do Thái là gì?

Chorus

Họ đã không tìm kiếm sự tương hợp với lẽ thật.

Họ bị ám ảnh bởi Kinh Thánh, không để tâm ý muốn hay công tác của Đức Chúa Trời.

Họ không tìm kiếm lẽ thật, mà bám lấy câu từ một cách cứng nhắc.

Họ đã không tin Đức Chúa Trời, mà họ chỉ tin vào Kinh Thánh.

Verse 2

Để bảo toàn lợi ích,

đề cao chân giá trị và thanh danh của Kinh Thánh,

họ đã đóng đinh Jêsus, để bảo vệ Kinh Thánh,

để duy trì địa vị của Kinh Thánh trong lòng mọi người.

Họ từ bỏ tương lai và của lễ chuộc tội của mình,

để kết án tử hình Jêsus,

Người đã không tuân theo Kinh Thánh.

Họ không phải là tay sai cho từng lời trong Kinh thánh hay sao?

Pre-chorus

Bản chất của người Pha-ri-si Do Thái là gì?

Chorus

Họ đã không tìm kiếm sự tương hợp với lẽ thật.

Họ bị ám ảnh bởi Kinh Thánh, không để tâm ý muốn hay công tác của Đức Chúa Trời.

Họ không tìm kiếm lẽ thật, mà bám lấy câu từ một cách cứng nhắc.

Họ đã không tin Đức Chúa Trời, mà họ chỉ tin vào Kinh Thánh.

Outro

Họ chỉ là những lính giữ cửa cho Kinh thánh.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 227 Liệu có phải toàn bộ Kinh thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn?

Tiếp theo: 229 Kinh Thánh đã trở thành một chướng ngại ngăn con người chấp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China

In 1995, the work of testifying to the kingdom gospel of Almighty God formally began in Mainland China. Through our gratitude to God and with a love that was true, we testified to the appearance and work of Almighty God to the brothers and sisters in various denominations. Little did we expect to suffer extreme resistance and slander from their leaders. We could only come before Almighty God to pray earnestly, beseeching God to work in person. From 1997 onward, we beheld the Holy Spirit work on a great scale. There was a rapid increase in the members of churches in various locations. At the same time, many signs and wonders occurred, and many people in various denominations returned to Almighty God as a result of receiving God’s revelations or seeing these signs and wonders. If the Holy Spirit had not worked, what could man do? This made us realize: Although we understood some truths, we could not testify to Almighty God through our human strength alone. After these people from various denominations accepted Almighty God, they gradually became certain of Almighty God in their hearts through eating and drinking and enjoying the word of Almighty God, and after a period of time, there was produced in them genuine faith and obedience. People from every denomination were thus lifted before the throne, and no longer expected to “meet the Lord in the sky” as they had imagined.

Chương 24 và 25

Không đọc kỹ thì không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì trong những lời phán của hai ngày này; thực ra, chúng đáng lẽ được phán trong một...

Chương 10

Trong thời gian xây dựng hội thánh, Đức Chúa Trời hầu như không đề cập đến việc xây dựng vương quốc. Ngay cả khi Ngài đưa ra điều đó, Ngài...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger