24 Đấng phát ra bảy tiếng sấm rền

1 Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời của bảy Thần! Đấng có bảy con mắt và bảy ngôi sao cũng chính là Ngài; Ngài mở bảy ấn, và toàn bộ cuốn sách đã được Ngài trải ra! Ngài đã thổi bảy ống loa, bảy bát và bảy tai vạ nằm trong tầm tay của Ngài, để Ngài trút xuống theo ý muốn của Ngài. Ôi, bảy tiếng sấm đã luôn bị phong ấn! Thời điểm tỏ lộ chúng đã đến! Ngài, Đấng sẽ mang đến bảy tiếng sấm, đã xuất hiện trước mắt chúng ta! Ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng! Với Ngài, tất cả đều được giải phóng và tự do; không có khó khăn, và tất cả đều thuận lợi! Không có gì dám ngăn cản hay cản trở Ngài, và tất cả đều quy phục trước Ngài. Bất cứ ai không quy phục sẽ chết!

2 Ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đức Chúa Trời có bảy con mắt! Tất cả đã hoàn toàn rõ ràng, tất cả đã sáng tỏ và không bị che giấu, và tất cả đều được tiết lộ và phơi bày. Với Ngài, tất cả đều hết sức rõ ràng, và không chỉ chính Đức Chúa Trời như thế này, mà các con trai của Ngài cũng theo cách này. Không người nào, không vật nào, và không có việc gì có thể bị che đậy trước Ngài và các con trai của Ngài! Bảy ngôi sao của Đức Chúa Trời Toàn Năng thật rạng rỡ! Ngài đã hoàn thiện hội thánh; Ngài thiết lập các sứ giả hội thánh của Ngài, và toàn bộ hội thánh nằm trong sự chu cấp của Ngài. Ngài mở cả bảy ấn, và chính Ngài hoàn thành kế hoạch quản lý và ý muốn của Ngài. Cuốn sách là ngôn ngữ thuộc linh bí ẩn trong sự quản lý của Ngài, và đã được Ngài mở ra và mặc khải! Tất cả mọi dân hãy lắng nghe bảy tiếng loa vang dội của Ngài. Với Ngài, tất cả đều được công bố, không bao giờ bị ẩn giấu nữa, và không còn nỗi buồn đau nào nữa. Tất cả đều được tiết lộ, và tất cả đều đắc thắng!

3 Bảy ống loa của Đức Chúa Trời Toàn Năng là những ống loa công khai, vinh hiển và đắc thắng! Chúng cũng là những ống loa phán xét các kẻ thù của Ngài! Giữa chiến thắng của Ngài, tù và của Ngài đang được tôn vinh! Ngài cai trị toàn vũ trụ! Ngài đã chuẩn bị bảy bát tai vạ, kẻ thù của Ngài bị nhắm đến, và chúng bị ném vào trong một dòng nước xiết, và những kẻ thù đó sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa thịnh nộ của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng cho thấy sức mạnh của thẩm quyền của Ngài, và hết thảy các kẻ thù của Ngài đều bị diệt vong. Bảy tiếng sấm cuối cùng không còn bị phong ấn trước Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa; tất cả đều được tỏ lộ! Tất cả đều được tỏ lộ! Ngài giết chết kẻ thù của mình bằng bảy tiếng sấm, ổn định đất và khiến nó phục vụ Ngài, không bao giờ bị lãng phí nữa! Ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng công chính! Chúng con ca tụng Ngài mãi mãi! Ngài xứng đáng với lời ngợi khen bất tận, được hoan nghênh và tôn vinh đời đời!

Chuyển thể từ “Chương 34” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 23 Đức Chúa Trời trị vì trong Vương quốc

Tiếp theo: 25 Bảy tiếng sấm rền phát ra từ ngai

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

Trong thời gian Phi-e-rơ ở cùng với Jêsus, ông đã thấy nhiều tính cách đáng mến của Jêsus, nhiều khía cạnh đáng để noi theo và nhiều khía...

Sự thực hành (4)

Sự bình an và vui mừng mà Ta phán đến ngày hôm nay không giống như những gì ngươi tin và hiểu. Ngươi đã từng nghĩ rằng sự bình an và vui...

Sự thực hành (6)

Hôm nay, đừng bao giờ bận tâm đến việc đạt được ý thức mà Phi-e-rơ đã sở hữu – nhiều người thậm chí còn không thể đạt được ý thức mà...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger