559 Hiểu những trạng thái thật của mình để hiểu bản thân mình

1 Nếu mọi người hiểu bản thân mình, thì họ phải hiểu trạng thái thực sự của mình. Khía cạnh quan trọng nhất trong việc hiểu trạng thái riêng của con người là nắm bắt được những suy nghĩ và tư tưởng của chính họ. Trong mỗi thời kỳ, suy nghĩ của mọi người đã bị kiểm soát bởi một điều chính yếu nhất. Nếu ngươi có thể kiểm soát suy nghĩ của mình, thì ngươi có thể kiểm soát những thứ đằng sau chúng. Mọi người không thể kiểm soát suy nghĩ và tư tưởng của mình, nhưng họ cần biết những suy nghĩ và tư tưởng này đến từ đâu, động cơ đằng sau chúng là gì, những suy nghĩ và tư tưởng này được hình thành như thế nào, điều gì điều khiển chúng và bản chất của chúng là gì.

2 Sau khi tâm tính của ngươi đã chuyển hóa, những suy nghĩ và tư tưởng của ngươi, những mong muốn mà lòng ngươi tìm kiếm và quan điểm của ngươi về việc theo đuổi – những thứ đã được tạo ra từ những phần đã chuyển hóa của ngươi – sẽ khác. Những suy nghĩ và tư tưởng bắt nguồn từ những phần chưa thay đổi của ngươi, những điều ngươi không hiểu rõ và những điều ngươi chưa thay thế bằng những trải nghiệm lẽ thật thì ô uế, bẩn thỉu và xấu xa. Con người ngày nay, những người đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời trong vài năm, có chút ý thức và nhận thức về những vấn đề này. Những ai đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời trong một thời gian ngắn vẫn chưa hiểu được những vấn đề này. Họ không biết điểm yếu cốt tử của họ ở đâu hoặc trong lĩnh vực nào họ dễ thất bại.

3 Hiện nay các ngươi không biết các ngươi là loại người như thế nào, và mặc dù người khác có thể phần nào thấy được các ngươi là người như thế nào, nhưng các ngươi không thể cảm nhận được điều đó. Ngươi không thể phân biệt rõ ràng những suy nghĩ hay ý định thông thường của mình và ngươi không hiểu rõ về thực chất của những vấn đề này. Ngươi càng hiểu sâu về một khía cạnh, ngươi sẽ càng chuyển hóa trong khía cạnh đó; như thế, những việc ngươi làm sẽ phù hợp với lẽ thật, ngươi sẽ có thể đáp ứng các yêu cầu của Đức Chúa Trời và ngươi sẽ càng gần với ý muốn của Đức Chúa Trời hơn. Chỉ bằng cách tìm kiếm theo cách này, ngươi mới có thể đạt được kết quả.

Chuyển thể từ “Người không ngừng đòi hỏi Đức Chúa Trời là người ít biết điều nhất” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trước: 558 Hiểu bản thân mình theo lời Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 560 Làm thế nào để hiểu bản tính con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

Trong thời gian Phi-e-rơ ở cùng với Jêsus, ông đã thấy nhiều tính cách đáng mến của Jêsus, nhiều khía cạnh đáng để noi theo và nhiều khía...

Thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong sự phán xét và hành phạt của Ngài

Like the hundreds of millions of others who follow the Lord Jesus Christ, we abide by the laws and commandments of the Bible, enjoy the abundant grace of the Lord Jesus Christ, and gather together, pray, praise, and serve in the name of the Lord Jesus Christ—and all this we do under the care and protection of the Lord. We are often weak, and we are also often strong. We believe that all of our actions are in accordance with the teachings of the Lord. It goes without saying, then, that we also believe ourselves to be on the path of obedience to the will of the Father in heaven.

Vương quốc Một Nghìn năm đã đến

Các ngươi đã thấy, Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành công tác gì trong nhóm người này chưa? Đức Chúa Trời đã từng phán rằng, dù ở Vương quốc Một...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger