559 Hiểu những trạng thái thật của mình để hiểu bản thân mình

1 Nếu mọi người hiểu bản thân mình, thì họ phải hiểu trạng thái thực sự của mình. Khía cạnh quan trọng nhất trong việc hiểu trạng thái riêng của con người là nắm bắt được những suy nghĩ và tư tưởng của chính họ. Trong mỗi thời kỳ, suy nghĩ của mọi người đã bị kiểm soát bởi một điều chính yếu nhất. Nếu ngươi có thể kiểm soát suy nghĩ của mình, thì ngươi có thể kiểm soát những thứ đằng sau chúng. Mọi người không thể kiểm soát suy nghĩ và tư tưởng của mình, nhưng họ cần biết những suy nghĩ và tư tưởng này đến từ đâu, động cơ đằng sau chúng là gì, những suy nghĩ và tư tưởng này được hình thành như thế nào, điều gì điều khiển chúng và bản chất của chúng là gì.

2 Sau khi tâm tính của ngươi đã chuyển hóa, những suy nghĩ và tư tưởng của ngươi, những mong muốn mà lòng ngươi tìm kiếm và quan điểm của ngươi về việc theo đuổi – những thứ đã được tạo ra từ những phần đã chuyển hóa của ngươi – sẽ khác. Những suy nghĩ và tư tưởng bắt nguồn từ những phần chưa thay đổi của ngươi, những điều ngươi không hiểu rõ và những điều ngươi chưa thay thế bằng những trải nghiệm lẽ thật thì ô uế, bẩn thỉu và xấu xa. Con người ngày nay, những người đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời trong vài năm, có chút ý thức và nhận thức về những vấn đề này. Những ai đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời trong một thời gian ngắn vẫn chưa hiểu được những vấn đề này. Họ không biết điểm yếu cốt tử của họ ở đâu hoặc trong lĩnh vực nào họ dễ thất bại.

3 Hiện nay các ngươi không biết các ngươi là loại người như thế nào, và mặc dù người khác có thể phần nào thấy được các ngươi là người như thế nào, nhưng các ngươi không thể cảm nhận được điều đó. Ngươi không thể phân biệt rõ ràng những suy nghĩ hay ý định thông thường của mình và ngươi không hiểu rõ về thực chất của những vấn đề này. Ngươi càng hiểu sâu về một khía cạnh, ngươi sẽ càng chuyển hóa trong khía cạnh đó; như thế, những việc ngươi làm sẽ phù hợp với lẽ thật, ngươi sẽ có thể đáp ứng các yêu cầu của Đức Chúa Trời và ngươi sẽ càng gần với ý muốn của Đức Chúa Trời hơn. Chỉ bằng cách tìm kiếm theo cách này, ngươi mới có thể đạt được kết quả.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Phần 3

Trước: 558 Hiểu bản thân mình theo lời Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 560 Làm thế nào để hiểu bản tính con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger