Hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là rất quan trọng

Có nhiều điều Ta hy vọng các ngươi đạt được, nhưng không phải mọi hành động của các ngươi, không phải mọi điều về đời sống của các ngươi đều có thể đáp ứng được yêu cầu của Ta, cho nên Ta không có lựa chọn nào khác là phải đi thẳng vào vấn đề và giảng giải cho các ngươi biết ý muốn của Ta. Cũng bởi sự thông sáng của các ngươi là kém cỏi và khả năng đánh giá của các ngươi cũng kém cỏi như thế, các ngươi hầu như hoàn toàn chẳng biết gì về tâm tính và thực chất của Ta – và như thế việc Ta phải thông báo cho các ngươi về những điều trên là cấp bách. Cho dù trước đây ngươi đã hiểu biết chừng nào, cho dù ngươi có mong muốn hiểu biết những vấn đề này hay không, Ta vẫn phải giảng giải thật chi tiết cho các ngươi. Những vấn đề này không hoàn toàn xa lạ với các ngươi, nhưng các ngươi vẫn còn thiếu rất nhiều sự hiểu biết, sự thông thuộc với những ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Nhiều người trong các ngươi chỉ hiểu mù mờ, hiểu một phần nào đó hoặc hiểu chưa hoàn toàn về vấn đề. Để giúp các ngươi thực hành lẽ thật được tốt hơn – thực hành những lời của Ta được tốt hơn – Ta nghĩ đây là những vấn đề mà các ngươi phải nhận thức được trước hết mọi sự. Nếu không, đức tin của các ngươi sẽ vẫn mãi mơ hồ, giả hình, và đầy những lễ nghi tôn giáo. Nếu ngươi không hiểu tâm tính của Đức Chúa Trời, thì ngươi không thể làm được công việc mà ngươi nên làm cho Ngài. Nếu ngươi không biết về thực chất của Đức Chúa Trời, thì ngươi không thể có được sự tôn kính và kính sợ đối với Ngài; thay vào đó, sẽ chỉ có sự vô tâm thoái thác hời hợt, và hơn nữa là sự báng bổ vô phương cứu chữa. Mặc dù việc hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là thật sự quan trọng, và việc biết được thực chất của Đức Chúa Trời là không thể coi nhẹ, nhưng chưa ai từng nghiên cứu kỹ lưỡng hay đào sâu vào những vấn đề này. Rõ ràng hết thảy các ngươi đã bác bỏ các sắc lệnh quản trị mà Ta đã ban ra. Nếu các ngươi không hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời thì rất có khả năng các ngươi sẽ xúc phạm tâm tính Ngài. Xúc phạm tâm tính của Ngài thì khác nào khiêu khích sự giận dữ từ chính Đức Chúa Trời, nếu như thế thì kết cục cuối cùng của những hành động của ngươi sẽ là vi phạm các sắc lệnh quản trị. Bây giờ ngươi nên nhận ra rằng khi ngươi biết đến thực chất của Đức Chúa Trời, thì ngươi cũng có thể hiểu được tâm tính của Ngài – và khi ngươi hiểu được tâm tính của Ngài, thì ngươi cũng sẽ hiểu được các sắc lệnh quản trị. Không cần phải nói, phần lớn những điều chứa đựng trong các sắc lệnh quản trị đều đề cập đến tâm tính của Đức Chúa Trời, nhưng không phải toàn bộ tâm tính của Ngài được bày tỏ trong các sắc lệnh quản trị; bởi vậy, các ngươi phải tiến thêm một bước để bồi đắp sự hiểu biết của mình về tâm tính của Đức Chúa Trời.

Ta phán với các ngươi hôm nay không phải như trong một cuộc đối thoại bình thường, để các ngươi có nhiệm vụ tiếp cận lời của Ta một cách cẩn trọng, và hơn thế nữa, suy ngẫm về chúng cách sâu sắc. Ý của Ta về việc này là các ngươi đã dành quá ít công sức cho những lời Ta phán. Các ngươi càng ít sẵn lòng hơn nữa trong việc suy ngẫm về tâm tính của Đức Chúa Trời; hiếm khi có ai dành nỗ lực cho việc này. Bởi lý do này mà Ta phán rằng đức tin của các ngươi chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Thậm chí ngay bây giờ, chẳng có một ai trong các ngươi đã dành chút nỗ lực nghiêm túc nào cho điểm yếu cốt tử của các ngươi. Các ngươi đã làm Ta thất vọng sau tất cả những khổ đau mà Ta đã gánh chịu cho các ngươi. Chả trách sao các ngươi chẳng quan tâm gì đến Đức Chúa Trời và cuộc sống của các ngươi chẳng có được lẽ thật. Làm sao những người như thế có thể được xem là thánh được? Luật pháp của thiên đàng sẽ không dung thứ cho những điều như vậy! Bởi ngươi có quá ít hiểu biết về điều này, Ta chẳng có chọn lựa nào khác hơn là phải bỏ thêm chút hơi sức.

Tâm tính của Đức Chúa Trời là một chủ đề có vẻ rất trừu tượng với tất cả mọi người, và hơn thế nữa, là chủ đề không dễ được bất kỳ ai chấp nhận, bởi tâm tính của Ngài không như tính cách của con người. Đức Chúa Trời cũng có những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố của riêng Ngài, nhưng những cảm xúc này khác với cảm xúc của con người. Đức Chúa Trời là chính Ngài và Ngài có những gì Ngài có. Tất cả những gì Ngài bày tỏ và tiết lộ là đại diện cho thực chất của Ngài và cho danh tính của Ngài. Ngài là ai và Ngài có gì, cũng như thực chất và danh tính Ngài, là những điều không thể thay thế bởi bất kỳ con người nào. Tâm tính Ngài bao gồm tình yêu thương đối với nhân loại, sự ủi an tới nhân loại, sự căm giận đối với nhân loại, và hơn nữa, là sự thấu hiểu về nhân loại. Tuy nhiên, tính cách của con người có thể là lạc quan, sôi nổi, hay vô cảm. Tâm tính của Đức Chúa Trời là tâm tính của Đấng thống trị muôn loài và vạn vật, của Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Tâm tính Ngài đại diện cho danh dự, quyền năng, sự cao quý, vĩ đại, và trên hết là quyền tối thượng. Tâm tính Ngài là biểu tượng của thẩm quyền, biểu tượng của tất cả những gì công chính, biểu tượng của tất cả những gì tốt đẹp. Hơn thế nữa, đó là biểu tượng của Đấng không thể bị[a] vượt qua hay xâm phạm bởi bóng tối hay bất cứ thế lực thù địch nào, cũng như là một biểu tượng của Đấng không thể bị xúc phạm (Ngài cũng sẽ không dung thứ nếu bị xúc phạm)[b] bởi bất cứ loài thọ tạo nào. Tâm tính Ngài là biểu tượng của quyền năng tối cao. Không người nào hay nhóm người nào có thể quấy nhiễu đến công việc của Ngài hay tâm tính của Ngài. Nhưng tính cách của con người thì không gì hơn là một biểu tượng chỉ vượt trội một chút so với loài thú. Tự thân con người không có thẩm quyền, không có tự chủ, và không có khả năng vượt qua bản thân, mà về thực chất họ là một kẻ khúm núm trước sự kiểm soát của mọi kiểu người, mọi sự kiện, hay mọi điều. Sự hoan hỉ của Đức Chúa Trời là bởi sự tồn tại và nổi lên của sự công chính và sự sáng, bởi sự hủy diệt của bóng tối và tà ác. Ngài hân hoan trong việc mang sự sáng và sự sống tốt lành cho nhân loại; niềm vui của Ngài là niềm vui công chính, một biểu tượng về sự hiện hữu của tất cả những gì tích cực, và hơn thế nữa, một biểu tượng của sự thịnh vượng. Sự giận dữ của Đức Chúa Trời là bởi mối nguy hại mà sự hiện hữu và quấy nhiễu của những bất công đã mang lại cho nhân loại của Ngài, bởi sự hiện hữu của tà ác và bóng tối, bởi sự hiện hữu của những thứ bác bỏ lẽ thật, và hơn nữa, bởi sự hiện hữu của những thứ chống lại những điều tốt đẹp. Sự giận dữ của Ngài là biểu tượng rằng mọi điều tiêu cực không còn tồn tại, và hơn thế nữa, đó là biểu tượng của sự thánh khiết của Ngài. Sự phiền muộn của Ngài là bởi con người, những người mà Ngài luôn kỳ vọng nhưng lại rơi vào bóng tối, bởi vì công việc Ngài làm trên con người không được như Ngài mong đợi, và bởi vì cả nhân loại mà Ngài yêu thương không được sống trong sự sáng. Ngài cảm thấy phiền muộn cho nhân loại vô tội, cho con người trung thực nhưng lại mê muội, và cho con người tốt bụng nhưng lại thiếu chính kiến. Sự phiền muộn của Ngài là một biểu tượng cho lòng tốt và lòng nhân từ của Ngài, một biểu tượng của cái đẹp và sự tử tế. Hạnh phúc của Ngài dĩ nhiên đến từ việc đánh bại được kẻ thù của Ngài và có được đức tin chân thật của con người. Hơn thế nữa, nó phát xuất từ việc khai trừ và hủy diệt hết mọi thế lực thù địch, và bởi vì nhân loại được nhận lãnh một cuộc sống tốt đẹp và an bình. Hạnh phúc của Đức Chúa Trời không như niềm vui của con người; thay vào đó, đó là cảm xúc của việc gặt hái được thành quả, một cảm xúc thậm chí còn lớn lao hơn cả niềm vui. Hạnh phúc của Ngài là một biểu tượng của nhân loại được giải phóng khỏi những đau khổ từ nay về sau, và là một biểu tượng của nhân loại bước vào thế giới của sự sáng. Mặt khác, những cảm xúc của con người đều xuất phát từ lợi ích của họ, chứ không phải vì sự công chính, sự sáng, hay những điều tốt đẹp, và càng không vì ân điển ban xuống bởi Thiên đàng. Những cảm xúc của con người thật ích kỷ và thuộc về thế giới của bóng tối. Chúng không tồn tại vì ý muốn, càng không vì kế hoạch của Đức Chúa Trời, và như thế con người và Đức Chúa Trời chẳng thể nào so sánh cùng nhau được. Đức Chúa Trời luôn tối thượng và mãi đáng tôn kính, trong khi con người thì mãi tầm thường, mãi vô giá trị. Đó là bởi vì Đức Chúa Trời luôn hy sinh và cống hiến bản thân Ngài vì con người; tuy nhiên, con người luôn lấy đi và phấn đấu chỉ vì bản thân họ. Đức Chúa Trời luôn nhận lấy đau đớn vì sự tồn vong của nhân loại, mà con người thì lại không bao giờ đóng góp bất cứ thứ gì vì sự sáng hay công chính. Thậm chí nếu con người có phấn đấu một lúc nào đó, nỗ lực đó cũng quá yếu ớt đến nỗi nó không trụ được dù chỉ một lay động nhẹ, bởi nỗ lực của con người luôn vì chính bản thân họ chứ không phải vì ai khác. Con người luôn ích kỷ, trong khi Đức Chúa Trời thì luôn vị tha. Đức Chúa Trời là nguồn của tất cả những gì công bình, tốt lành, và tươi đẹp, trong khi con người chỉ giỏi bày tỏ tất cả những gì xấu xa và tà ác. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thay đổi thực chất công chính và tốt đẹp của Ngài, thế mà con người thì tuyệt đối có khả năng phản bội lại sự công chính và lạc khỏi Đức Chúa Trời vào bất kỳ thời điểm hay tình huống nào.

Mỗi câu Ta đã phán ra đều chứa đựng trong đó tâm tính của Đức Chúa Trời. Các ngươi sẽ ổn nếu suy ngẫm lời Ta kỹ càng, và các ngươi chắc chắn sẽ được lợi rất nhiều từ đó. Thực chất của Đức Chúa Trời rất khó nắm bắt, nhưng Ta tin tưởng rằng hết thảy các ngươi ít nhất cũng có ý niệm nào đó về tâm tính của Đức Chúa Trời. Vậy thì Ta hy vọng rằng các ngươi sẽ cho Ta thấy và thực hiện nhiều hơn nữa những điều mà sẽ không xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời. Được vậy thì Ta sẽ an tâm. Chẳng hạn, hãy giữ Đức Chúa Trời trong lòng ngươi mọi lúc. Khi ngươi hành động, hãy làm theo lời Ngài. Hãy kiếm tìm ý định của Ngài trong mọi thứ, và hãy kìm lại những hành động kém tôn kính và làm ô danh Đức Chúa Trời. Ngươi càng không nên giữ Đức Chúa Trời trong thâm tâm, để lo lấp đầy những khoảng trống còn chưa kịp có trong lòng. Nếu ngươi làm vậy thì ngươi sẽ xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời. Lần nữa, giả sử ngươi chưa bao giờ làm gì báng bổ hoặc ca thán về Đức Chúa Trời trong suốt cuộc đời mình, và lại nữa, giả sử ngươi có thể hoàn thành cách đúng đắn hết những gì Ngài đã giao phó cho ngươi và cũng quy phục trước mọi lời Ngài trong suốt cuộc đời ngươi, thì như vậy ngươi sẽ tránh được tội chống lại những sắc lệnh quản trị. Ví dụ, nếu ngươi đã từng nói: “Sao tôi chẳng nghĩ rằng Ngài là Đức Chúa Trời?” “Tôi nghĩ rằng những lời này chẳng hơn gì một chút khai sáng về Đức Thánh Linh”, “Theo quan điểm của tôi, không phải mọi điều Đức Chúa Trời làm đều nhất thiết đúng”, “Nhân tính trong Đức Chúa Trời không hơn gì tôi”, “Những lời của Đức Chúa Trời đơn giản là không tin được”, hay những lời phán xét tương tự như thế, thì Ta khuyên ngươi nên thú nhận và ăn năn tội lỗi của mình thường xuyên hơn. Nếu không, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội được dung thứ, bởi ngươi không phải xúc phạm một con người, mà là chính Đức Chúa Trời. Ngươi có lẽ vẫn tin là ngươi đang phán xét một con người, nhưng Thần của Đức Chúa Trời không nhìn nhận cách như vậy. Sự coi thường của ngươi với xác thịt Ngài thì cũng như coi thường Ngài. Nếu là như vậy, ngươi chưa xúc phạm đến tâm tính Đức Chúa Trời sao? Ngươi phải nhớ rằng tất cả những gì được thực hiện bởi Thần của Đức Chúa Trời là được làm để đảm bảo công việc của Ngài trong xác thịt và để công việc này được thực hiện cách tốt đẹp. Nếu ngươi phớt lờ điều này, thì Ta cho rằng ngươi là kẻ chẳng bao giờ có thể tin vào Đức Chúa Trời. Bởi ngươi đã khiêu khích cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và vì thế Ngài sẽ dùng sự trừng phạt thích đáng để dạy ngươi một bài học.

Biết đến thực chất của Đức Chúa Trời thì không hề là chuyện vặt vãnh. Ngươi phải hiểu được tâm tính của Ngài. Theo cách này, dần dà và một cách vô thức, ngươi sẽ bắt đầu biết đến thực chất của Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã bước vào sự hiểu biết này, ngươi sẽ tự thấy mình bước lên một trạng thái cao hơn và đẹp đẽ hơn. Cuối cùng, ngươi sẽ bắt đầu cảm thấy hổ thẹn về tâm hồn gớm ghiếc của mình, và hơn thế nữa, sẽ cảm thấy chẳng có nơi nào để che giấu sự hổ thẹn của ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ có ngày càng ít đi những sự ứng xử xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời, lòng ngươi sẽ ngày càng đến gần hơn với Đức Chúa Trời, và tình yêu thương đối với Ngài sẽ ngày càng lớn trong lòng ngươi. Đây là một chỉ dấu của con người bước vào một trạng thái đẹp đẽ. Nhưng tới bây giờ thì các ngươi vẫn chưa đạt được trạng thái này. Khi hết thảy các ngươi cứ hối hả vì vận mệnh của các ngươi thì ai có chút hứng thú nào với việc cố gắng biết về thực chất Đức Chúa Trời? Nếu cứ tiếp tục như vậy, các ngươi sẽ phải tội chống lại các sắc lệnh quản trị mà không hay, bởi các ngươi hiểu biết quá ít ỏi về tâm tính của Đức Chúa Trời. Như vậy chẳng phải những gì các ngươi làm bây giờ đang đặt nền tảng cho sự xúc phạm của các ngươi đến tâm tính của Đức Chúa Trời đó sao? Chuyện Ta bảo các ngươi nên hiểu về tâm tính của Đức Chúa Trời chẳng mâu thuẫn với công việc của Ta. Bởi nếu các ngươi thường xuyên phạm tội chống lại các sắc lệnh quản trị, thì ai trong các ngươi sẽ thoát được sự trừng phạt? Chẳng phải công việc của Ta khi ấy sẽ hoàn toàn vô ích sao? Bởi vậy, Ta vẫn bảo các ngươi rằng ngoài việc chỉnh đốn cách ứng xử của các ngươi, các ngươi phải cẩn trọng trong những bước các ngươi đi. Đây là đòi hỏi cao hơn mà Ta đưa ra cho các ngươi, và Ta hy vọng rằng hết thảy các ngươi sẽ xem xét kỹ lưỡng và quan tâm nó sâu sắc nhất. Nếu có ngày những hành động của các ngươi khiêu khích Ta nổi cơn thịnh nộ, thì sẽ chỉ có các ngươi gánh lấy những hậu quả đó, và sẽ chẳng có ai khác để chịu hình phạt thay cho các ngươi.

Chú thích:

a. Nguyên bản ghi là “đó là một biểu tượng của việc không thể bị”.

b. Nguyên bản ghi là “cũng như một biểu tượng của việc không thể bị xúc phạm (và không dung thứ cho việc bị xúc phạm)”.

Trước: Ba điều răn

Tiếp theo: Làm thế nào để biết Đức Chúa Trời trên trần gian

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này