197 Đức Chúa Trời nhập thể hai lần để cứu rỗi nhân loại

Chorus

Đức Chúa Trời nhập thể hai lần để cứu rỗi nhân loại tốt hơn,

để đánh bại Sa-tan.

Dù đó là Thần hay xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời,

chỉ Đức Chúa Trời mới có thể chiến đấu với Sa-tan.

Verse 1

Các thiên sứ không thể chiến đấu với Sa-tan,

con người lại càng không thể làm điều này.

Bởi các thiên sứ thì bất lực còn con người thì bại hoại;

con người thậm chí còn bất lực hơn.

Nếu Đức Chúa Trời muốn tác động đến sự sống của con người,

nếu Ngài muốn đích thân đến thế gian để cứu rỗi con người,

Ngài phải trở nên xác thịt, mặc lấy xác thịt

với thân phận và công tác của Ngài, để đích thân cứu rỗi con người.

Chorus

Đức Chúa Trời nhập thể hai lần để cứu rỗi nhân loại tốt hơn,

để đánh bại Sa-tan.

Dù đó là Thần hay xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời,

chỉ Đức Chúa Trời mới có thể chiến đấu với Sa-tan.

Verse 2

Chỉ đích thân Đức Chúa Trời mới có thể chiến đấu với Sa-tan;

đơn giản là con người không thể làm được điều này.

Bổn phận của con người là vâng lời và làm theo,

bởi con người không thể làm công việc khai thiên lập địa.

Con người chỉ có thể làm thỏa lòng Đấng Tạo Hóa

dưới sự dẫn dắt của chính Đức Chúa Trời,

qua đó Sa-tan chắc chắn bị đánh bại.

Đây là việc duy nhất mà con người có thể làm.

Chorus

Đức Chúa Trời nhập thể hai lần để cứu rỗi nhân loại tốt hơn,

để đánh bại Sa-tan.

Dù đó là Thần hay xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời,

chỉ Đức Chúa Trời mới có thể chiến đấu với Sa-tan.

Verse 3

Nếu công tác hoàn thành bởi Thần của Đức Chúa Trời,

nếu công tác hoàn thành bởi bàn tay của con người

cuộc chiến này sẽ chẳng bao giờ đạt kết quả

và sẽ không bao giờ kết thúc.

Mỗi khi có một cuộc chiến mới bắt đầu,

mỗi khi công tác của thời đại mới bắt đầu,

thì công tác này được chính Đức Chúa Trời thực hiện,

qua đó đích thân Ngài dẫn dắt toàn bộ thời đại,

Ngài mở ra con đường mới cho toàn nhân loại.

Mỗi thời đại mới hé mở là một cuộc chiến mới với Sa-tan,

qua đó con người bước vào một cõi tươi đẹp hơn, mới hơn,

và một thời đại mới được Đức Chúa Trời đích thân dẫn đường.

Chorus

Đức Chúa Trời nhập thể hai lần để cứu rỗi nhân loại tốt hơn,

để đánh bại Sa-tan.

Dù đó là Thần hay xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời,

chỉ Đức Chúa Trời mới có thể…

Dù đó là Thần hay xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời,

chỉ Đức Chúa Trời mới có thể chiến đấu với Sa-tan.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 196 Hai lần nhập thể hoàn thành công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt

Tiếp theo: 198 Ý nghĩa của hai lần nhập thể của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Phụ lục: Chương 2

Khi con người nhìn thấy Đức Chúa Trời thực tế, khi con người đều đích thân cùng sinh hoạt, cùng hành động, cùng chung sống với Đức Chúa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger