Chương 27

Đức Chúa Trời thật duy nhất nắm giữ quyền cai trị vũ trụ và vạn vật – Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt! Đây là chứng ngôn của Đức Thánh Linh, bằng chứng không thể bàn cãi! Đức Thánh Linh đang làm việc để mang lời chứng ở khắp mọi nơi, hầu cho không ai có thể nghi ngờ. Vua chiến thắng, Đức Chúa Trời Toàn Năng! Ngài đã thắng cả thế gian, Ngài đã đánh bại tội lỗi và Ngài đã hoàn thành sự cứu chuộc của Ngài! Ngài đã cứu rỗi chúng ta, nhóm người bị Sa-tan làm bại hoại này, và làm chúng ta trọn vẹn để thực hiện ý muốn của Ngài. Ngài thực thi vương quyền trên cả thế gian, chiếm lại vùng đất này và đuổi Sa-tan xuống vực sâu không đáy. Ngài đang phán xét thế gian và không ai có thể thoát khỏi tay Ngài. Ngài trị vì với tư cách là Vua.

Cả thế gian reo hò trong niềm hân hoan! Nó ngợi khen Vua chiến thắng – Đức Chúa Trời Toàn Năng! Cho đến đời đời vô cùng! Ngài đáng được tôn quý và ngợi khen. Thẩm quyền và vinh hiển thuộc về Vua vĩ đại của vũ trụ!

Thời gian ngắn ngủi. Hãy đi theo bước chân của Đức Chúa Trời Toàn Năng và luôn tiến tới. Hãy hết sức tỉ mỉ, hãy quan tâm đến gánh nặng của Ngài, đồng tâm với Ngài và dành trọn bản thân cho kế hoạch quản lý của Ngài. Ngươi không được giữ lại tài sản của mình. Còn rất ít thời gian. Hãy dâng chúng! Đừng giữ lấy chúng! Hãy dâng chúng! Đừng giữ lấy chúng!

Trước: Chương 26

Tiếp theo: Chương 28

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Xét về Kinh Thánh (1)

Kinh Thánh nên được tiếp cận như thế nào trong niềm tin vào Đức Chúa Trời? Đây là một câu hỏi về nguyên tắc. Tại sao chúng ta lại đang thảo...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này