Chương 21

Công tác của Đức Thánh Linh giờ đây đã đem các ngươi đến trời mới và đất mới. Mọi thứ đang được làm mới lại, mọi thứ nằm trong tay Ta, mọi thứ đang bắt đầu lại lần nữa! Con người với những quan niệm của họ không có khả năng hiểu được nó, và nó không có ý nghĩa gì với họ, nhưng đây chính là Ta đang làm việc, và sự khôn ngoan của Ta ngự ở trong. Do đó ngươi chỉ nên quan tâm đến việc từ bỏ hết thảy những quan niệm và quan điểm của mình, và quan tâm đến việc ăn uống lời Đức Chúa Trời trong sự quy phục; không có bất cứ sự nghi ngại gì. Vì Ta làm việc theo cách này, Ta sẽ gánh vác một trách nhiệm thiêng liêng.Thực ra, con người không cần phải là một con đường đặc biệt. Đúng hơn là, chính là Đức Chúa Trời đang làm những điều kỳ diệu, biểu lộ ra sự toàn năng của Ngài. Người ta không thể huênh hoang trừ khi họ khoe về Đức Chúa Trời. Nếu không ngươi sẽ chịu mất mát. Đức Chúa Trời nâng người túng thiếu ra khỏi cát bụi; người khiêm nhường phải được nâng cao. Ta sẽ dùng sự khôn ngoan của Ta dưới mọi hình thức để cai quản hội thánh vũ trụ, cai quản mọi quốc gia và mọi dân tộc, hầu để hết thảy ở trong Ta, và hầu để hết thảy các ngươi trong hội thánh quy phục Ta. Những kẻ trước kia đã không vâng phục giờ đây phải vâng phục trước Ta, phải quy phục lẫn nhau, chịu đựng lẫn nhau; đời sống các ngươi phải được liên kết với nhau, và các ngươi phải yêu thương nhau, dựa vào điểm mạnh của nhau để bù đắp điểm yếu của chính các ngươi, và phối hợp để phụng sự. Theo cách này hội thánh sẽ được xây dựng, và Sa-tan sẽ không có cơ hội để lợi dụng. Chỉ khi đó kế hoạch quản lý của Ta mới không bị thất bại. Để Ta cho các ngươi một lời nhắc nhở khác ở đây. Đừng để sự hiểu lầm nảy sinh trong ngươi vì người như thế nào đó là một con đường nhất định, hoặc hành động theo một cách nào đó, kết quả là ngươi trở nên suy đồi trong trạng thái thuộc linh của mình. Theo Ta thấy, điều này là không phù hợp, và nó là thứ không có giá trị. Đấng mà ngươi tin không phải là Đức Chúa Trời sao? Đó không phải là một người nào đó. Các chức năng không như nhau. Có một cơ thể. Mỗi người thực hiện bổn phận của mình, mỗi người ở vị trí của mình và làm hết sức mình – vì mỗi đốm lửa có một tia sáng – và tìm kiếm sự trưởng thành trong đời sống. Như vậy Ta sẽ hài lòng.

Các ngươi chỉ nên quan tâm đến việc bình an trước Ta. Giữ mối tương giao chặt chẽ với Ta, tìm kiếm nhiều hơn ở chỗ ngươi không hiểu, dâng lời cầu nguyện, và đợi chờ thời đại của Ta. Hãy nhìn thấu rõ mọi thứ từ trong tâm linh. Đừng hành động khinh suất, hầu để ngăn bản thân ngươi bước lạc lối. Chỉ bằng cách này thì việc ăn uống lời Ta của ngươi mới thực sự kết quả. Hãy ăn uống lời ta thường xuyên, suy ngẫm những gì Ta phán, chú ý đến việc thực hành lời ta, và sống thể hiện thực tế lời Ta; đây là vấn đề chủ chốt. Quá trình xây dựng hội thánh cũng là quá trình tăng trưởng của đời sống. Nếu đời sống của ngươi ngừng tăng trưởng, ngươi không thể được xây dựng. Dựa vào sự hồn nhiên, vào xác thịt, vào sự hăng hái, vào những đóng góp, và những phẩm chất; dù ngươi có thể tốt như thế nào, nếu ngươi chỉ dựa vào những điều này ngươi cũng sẽ không được xây dựng. Ngươi phải sống trong những lời của sự sống, sống trong sự khai sáng và soi sáng từ Đức Thánh Linh, biết được tình trạng thực tế của mình, và là một người được thay đổi. Ngươi phải có một sự thông sáng tương tự trong tâm linh, có sự khai sáng mới, và có khả năng theo kịp ánh sáng mới. Ngươi phải có khả năng đến gần Ta và trao đổi với Ta không ngừng, có khả năng lấy lời Ta làm căn cứ những hành động của ngươi trong cuộc sống hàng ngày, có khả năng xử lý mọi loại người, sự việc và mọi sự theo lời Ta cách đúng đắn, và dùng lời Ta như tiêu chuẩn của ngươi, và sống thể hiện ra tâm tính của Ta trong mọi hoạt động trong đời sống của ngươi.

Nếu ngươi mong muốn hiểu thấu và quan tâm đến ý muốn của Ta, ngươi phải chú ý đến những lời Ta. Đừng làm mọi thứ cách vội vàng. Mọi điều mà Ta không chấp thuận sẽ gặp một kết cục tồi tệ. Ơn phước chỉ đến trong những gì Ta đã khen ngợi. Nếu Ta phán, nó sẽ như thế. Nếu Ta truyền, nó sẽ đứng vững. Để tránh làm Ta nổi giận, các ngươi tuyệt đối không được làm những gì Ta không cho phép. Nếu ngươi làm điều này, sẽ chẳng còn thời gian để ngươi hối hận đâu!

Trước: Chương 20

Tiếp theo: Chương 22

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 88

Con người đơn giản là không thể tưởng tượng ra tốc độ của Ta đã tăng lên tới mức nào: Đây là một phép lạ đã xảy ra mà con người không thể...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger