437 Hãy hoàn toàn hướng lòng mình về phía Đức Chúa Trời để có thể yêu kính Ngài

Verse 1

Khi mọi điều ngươi theo đuổi trong lòng ngươi

là để yêu và có được Đức Chúa Trời,

ngươi hướng tấm lòng về Ngài.

Ngươi không nghĩ đến tương lai

hay điều gì chờ đón.

Trong lòng ngươi không có điều gì,

ngoài Ngài và lời Ngài.


Pre-chorus 1

Hướng lòng ngươi

đến Đức Chúa Trời là con đường

để yêu Ngài và hiểu tâm tính của Đức Chúa Trời.


Chorus

Để chạm đến Ngài bằng tất cả tấm lòng,

hướng lòng ngươi hoàn toàn về Ngài,

đây là bước đầu tiên để yêu Đức Chúa Trời,

là bước đầu tiên để yêu thương Ngài.


Verse 2

Ăn uống lời Ngài và cầu nguyện mỗi ngày,

nghĩ về ý của Ngài và công tác hội thánh,

yêu và làm vừa lòng Ngài,

và lòng ngươi sẽ thuộc về Đức Chúa Trời.

Khi ngươi dâng tấm lòng chân thật cho Ngài,

thì trải nghiệm sự sống của ngươi bắt đầu.


Pre-chorus 2

Rồi tâm tính của ngươi bắt đầu thay đổi.

Tình yêu và kiến thức về Ngài lớn lên.


Chorus

Để chạm đến Ngài bằng tất cả tấm lòng,

hướng lòng ngươi hoàn toàn về Ngài,

đây là bước đầu tiên để yêu Đức Chúa Trời,

là bước đầu tiên để yêu thương Ngài.


Verse 3

Hướng lòng của ngươi

về Đức Chúa Trời là điều kiện

để yêu thương và thấu hiểu Đức Chúa Trời,

để cho ngươi bắt đầu đi đúng đường.

Đó là điều ngươi nên làm.

Nhưng đó không là dấu hiệu của

tình yêu đích thực,

hay hoàn thành bổn phận

yêu mến với Đức Chúa Trời.


Pre-chorus 3

Hướng lòng về Đức Chúa Trời

là điều đầu tiên nên làm,

là cách duy nhất để ngươi thực sự yêu Ngài.


Chorus

Để chạm đến Ngài bằng tất cả tấm lòng,

hướng lòng ngươi hoàn toàn về Ngài,

đây là bước đầu tiên để yêu Đức Chúa Trời,

là bước đầu tiên để yêu thương Ngài.


Bridge

Những ai yêu Ngài đều đang tìm kiếm sự sống.

Họ theo đuổi lẽ thật, hết lòng muốn Ngài.

Họ được khai sáng,

cảm thúc bởi Đức Thánh Linh.

Họ có thể được Ngài dẫn dắt.


Chorus

Để chạm đến Ngài bằng tất cả tấm lòng,

hướng lòng ngươi hoàn toàn về Ngài,

đây là bước đầu tiên để yêu Đức Chúa Trời,

là bước đầu tiên để yêu thương Ngài.


Outro

Nếu ngươi muốn yêu thương Ngài,

hãy hướng lòng ngươi về Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời mang tính tự nguyện

Trước: 436 Lòng ngươi đã hướng về phía Đức Chúa Trời chưa?

Tiếp theo: 438 Khi ngươi mở lòng mình với Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger