542 Lẽ thật của hôm nay được ban cho những ai khao khát và tìm kiếm

Verse 1

Ngươi đã trải nghiệm

nhiều công tác của Đức Chúa Trời,

nhưng vẫn không thay đổi hay thanh sạch.

Ngươi vẫn sống dưới quyền Sa-tan

và không vâng phục Đức Chúa Trời.

Ngươi đã được chinh phục

nhưng chưa được làm hoàn thiện.

Ngươi không theo đuổi sự sống

hay hiểu biết về công tác của Ngài,

mà chỉ theo đuổi thú vui và tiện nghi.


Pre-chorus

Do đó, tâm tính ngươi vẫn chưa thay đổi.

Ngươi chưa khôi phục được hình ảnh mà

mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng.

Ngươi như thây ma, không có linh hồn.


Chorus

Điều Ngài muốn là những người như Phi-e-rơ,

những ai theo đuổi việc được làm cho hoàn thiện.

Lẽ thật hôm nay được trao cho

ai tìm kiếm, mong mỏi.

Sự cứu rỗi được ban cho

những ai khao khát được cứu rỗi,

không phải chỉ để các ngươi đạt được,

mà để các ngươi được Ngài thu phục.

Các ngươi có được Ngài

để Ngài có thể thu phục các ngươi.


Verse 2

Những ai không bao giờ theo đuổi

việc đạt được sự thánh khiết,

không bao giờ mưu cầu

hiểu biết về những vấn đề tâm linh,

không theo đuổi lẽ thật,

chỉ bằng lòng với việc

được chinh phục về mặt tiêu cực,

những ai không thể sống theo lời Ngài,

và trở thành những con người thánh khiết,

những con người thánh khiết,

đều là những con người chưa được cứu rỗi.


Chorus

Điều Ngài muốn là những người như Phi-e-rơ,

những ai theo đuổi việc được làm cho hoàn thiện.

Lẽ thật hôm nay được trao cho

ai tìm kiếm, mong mỏi.

Sự cứu rỗi được ban cho

những ai khao khát được cứu rỗi,

không phải chỉ để các ngươi đạt được,

mà để các ngươi được Ngài thu phục.

Các ngươi có được Ngài

để Ngài có thể thu phục các ngươi.


Verse 3

Hôm nay, Ngài đã phán

những lời này với các người.

Các ngươi đã nghe và nên thực hành

theo những lời này của Ngài.

Ngài sẽ thu phục được các ngươi

qua những lời này khi các ngươi sống trọn chúng.

Vào lúc đó, các ngươi sẽ có được những lời này,

nghĩa là các ngươi đã

đạt được sự cứu rỗi tối thượng.

Khi đã được làm thanh sạch,

các ngươi sẽ là con người đích thực.


Chorus

Điều Ngài muốn là những người như Phi-e-rơ,

những ai theo đuổi việc được làm cho hoàn thiện.

Lẽ thật hôm nay được trao cho

ai tìm kiếm, mong mỏi.

Sự cứu rỗi được ban cho

những ai khao khát được cứu rỗi,

không phải chỉ để các ngươi đạt được,

mà để các ngươi được Ngài thu phục.

Các ngươi có được Ngài

để Ngài có thể thu phục các ngươi.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét

Trước: 541 Làm theo lời Đức Chúa Trời để gạt bỏ ảnh hưởng của bóng tối

Tiếp theo: 545 Sống theo lời Đức Chúa Trời để thay đổi tâm tính của mình

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger