684 Tất cả những ai thật sự tìm kiếm Đức Chúa Trời đều có thể đạt được những phúc lành của Ngài

Intro

Con người nên hợp tác với Đức Chúa Trời thế nào

trong giai đoạn công tác này của Ngài?

Verse 1

Ngài hiện đang thử luyện con người,

không phán lời nào.

Ngài đang che giấu mình và không liên hệ

trực tiếp với con người.

Bề ngoài trông có vẻ như Ngài

không thực hiện công tác nào;

nhưng thực sự, Đức Chúa Trời vẫn đang

hoạt động trong con người.

Pre-chorus

Ai theo đuổi lối vào sự sống

cũng đều có khải tượng cho mưu cầu của mình,

và không hề nghi ngờ ngay cả khi

không hiểu công tác của Ngài.

Chorus

Hãy tin rằng Ngài sẽ không bao giờ hủy diệt hết toàn nhân loại.

Thay vào đó, Ngài ban lời hứa và phước lành.

Những ai theo đuổi Ngài sẽ nhận được phước lành của Ngài,

nhưng Ngài sẽ gạt bỏ những người không làm vậy. Tùy vào ngươi thôi.

Ngươi phải tin khi công tác của Ngài kết thúc,

mỗi người sẽ có đích đến xứng đáng với mình.

Verse 2

Khi trải qua những thử luyện của Ngài,

kể cả khi ngươi không hề biết

điều Ngài muốn đạt được là gì,

hãy biết Ngài luôn có ý tốt.

Nếu ngươi theo đuổi Ngài bằng lòng chân thành,

Ngài sẽ luôn ở bên ngươi;

và cuối cùng Ngài sẽ hoàn thiện ngươi,

đưa con người tới đích đến phù hợp.

Chorus

Hãy tin rằng Ngài sẽ không bao giờ hủy diệt hết toàn nhân loại.

Thay vào đó, Ngài ban lời hứa và phước lành.

Những ai theo đuổi Ngài sẽ nhận được phước lành của Ngài,

nhưng Ngài sẽ gạt bỏ những người không làm vậy. Tùy vào ngươi thôi.

Ngươi phải tin khi công tác của Ngài kết thúc,

mỗi người sẽ có đích đến xứng đáng với mình.

Verse 3

Bất kể hiện Ngài có thử luyện gì,

rồi sẽ đến một ngày

Ngài ban thưởng hay trừng phạt tất cả

dựa trên điều họ đã làm.

Ngài sẽ không dẫn dắt con người đến một điểm và rồi gạt bỏ họ.

Vì Đức Chúa Trời luôn luôn đáng tin,

Ngài sẽ không ngó lơ họ.

Bridge

Để trải nghiệm công tác của Ngài, mọi người đều phải hiểu về

công tác mà Ngài đang thực hiện hôm nay và cách để hợp tác với Ngài.

Chorus

Hãy tin rằng Ngài sẽ không bao giờ hủy diệt hết toàn nhân loại.

Thay vào đó, Ngài ban lời hứa và phước lành.

Những ai theo đuổi Ngài sẽ nhận được phước lành của Ngài,

nhưng Ngài sẽ gạt bỏ những người không làm vậy. Tùy vào ngươi thôi.

Ngươi phải tin khi công tác của Ngài kết thúc,

mỗi người sẽ có đích đến xứng đáng với mình.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 683 Một người không thể biết Đức Chúa Trời bằng cách vui hưởng ân điển của Ngài

Tiếp theo: 685 Hãy giữ vững điều con người phải làm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 20

Những dư dật của nhà Ta không đếm xuể và không thể dò lường, nhưng con người chưa bao giờ đến với Ta để hưởng thụ chúng. Con người không có...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger