465 Đức Chúa Trời trân quý những ai nghe và vâng lời Ngài

Verse 1

Đức Chúa Trời không quan tâm

một người vĩ đại hay tầm thường như thế nào.

Chỉ cần họ lắng nghe

vâng phục những điều

Ngài hướng dẫn và giao phó cho họ,

có thể phối hợp với công tác,

ý muốn và kế hoạch của Ngài,

hầu cho ý muốn, kế hoạch của Ngài

có thể tiến triển, không gặp trở ngại,


Pre-Chorus

thì hành động đó xứng đáng được,

được Đức Chúa Trời nhớ đến và

cũng xứng đáng nhận được phước lành của Ngài,

phước lành của chính Đức Chúa Trời.


Chorus

Đức Chúa Trời trân quý những người như vậy,

trân trọng những hành động của họ,

tình yêu của họ và tấm lòng họ dành cho Ngài.

Đây là thái độ của Đức Chúa Trời.


Verse 2

Đức Chúa Trời không quan tâm

một người vĩ đại hay tầm thường như thế nào.

Chỉ cần họ lắng nghe

vâng phục những điều

Ngài hướng dẫn và giao phó cho họ,

có thể phối hợp với công tác,

ý muốn và kế hoạch của Ngài,

hầu cho ý muốn, kế hoạch của Ngài

có thể tiến triển, không gặp trở ngại,


Pre-Chorus

thì hành động đó xứng đáng được,

được Đức Chúa Trời nhớ đến và

cũng xứng đáng nhận được phước lành của Ngài,

phước lành của chính Đức Chúa Trời.


Chorus

Đức Chúa Trời trân quý những người như vậy,

trân trọng những hành động của họ,

tình yêu của họ và tấm lòng họ dành cho Ngài.

Đây là thái độ của Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I

Trước: 464 Đức Chúa Trời hy vọng con người dành cho Ngài đức tin và tình yêu đích thực

Tiếp theo: 466 Mong muốn duy nhất của Đức Chúa Trời là con người lắng nghe và vâng lời Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger