391 Ưu tiên hàng đầu trong đức tin nơi Đức Chúa Trời

Intro

Hiểu rõ điều Đức Chúa Trời làm,

nhìn mọi thứ theo lời Ngài,

đứng về phía Đức Chúa Trời,

như vậy, quan điểm của ngươi sẽ đúng đắn.


Verse 1

Mọi điều ngươi làm đều được đánh giá dựa trên

việc ngươi có

một mối quan hệ bình thường với Ngài.

Nếu mối quan hệ của ngươi với Ngài

là bình thường,

ý định của ngươi đúng đắn, thì cứ làm.

Để giữ vững mối quan hệ bình thường

với Đức Chúa Trời,

ngươi không được

sợ phải chịu tổn hại bất cứ điều gì.


Chorus

Việc xây dựng một mối quan hệ tốt với Ngài

phải là ưu tiên hàng đầu

với ai tin vào Đức Chúa Trời.

Tất cả phải xem đây là nhiệm vụ tối quan trọng,

điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.


Verse 2

Ngươi không được

để Sa-tan thắng thế trong ngươi,

để nó nắm giữ ngươi

và biến ngươi thành trò cười.

Có ý định như thế là dấu hiệu cho thấy

mối quan hệ của ngươi với Ngài là bình thường.

Đó không phải vì xác thịt

mà vì sự bình an trong tâm hồn,

để đạt được công tác của Đức Thánh Linh,

đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời.


Chorus

Việc xây dựng một mối quan hệ tốt với Ngài

phải là ưu tiên hàng đầu

với ai tin vào Đức Chúa Trời.

Tất cả phải xem đây là nhiệm vụ tối quan trọng,

điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.


Verse 3

Để bước vào trạng thái đúng đắn,

ngươi phải xây dựng được

một mối quan hệ vững chắc với Ngài.

Chỉnh đốn quan điểm

về đức tin nơi Ngài của ngươi.

Đó là để Ngài thu phục ngươi,

thể hiện hoa trái của lời Ngài nơi ngươi,

để Đức Chúa Trời

khai sáng cho ngươi nhiều hơn.

Như vậy, ngươi sẽ bước vào,

bước vào cách thức đúng đắn.


Chorus

Việc xây dựng một mối quan hệ tốt với Ngài

phải là ưu tiên hàng đầu

với ai tin vào Đức Chúa Trời.

Tất cả phải xem đây là nhiệm vụ tối quan trọng,

điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.


Verse 4

Hãy cứ ăn uống

những lời hiện tại của Đức Chúa Trời,

và hãy bước vào cách hoạt động hiện tại

của Đức Thánh Linh.

Hãy hành động theo yêu cầu

của Đức Chúa Trời ngày nay,

đừng làm theo những cách thức,

phương pháp thực hành xưa cũ.

Như thế, quan hệ của ngươi

với Đức Chúa Trời sẽ bình thường.

Và ngươi sẽ đi đúng con đường

đức tin nơi Đức Chúa Trời.


Chorus

Việc xây dựng một mối quan hệ tốt với Ngài

phải là ưu tiên hàng đầu

với ai tin vào Đức Chúa Trời.

Tất cả phải xem đây là nhiệm vụ tối quan trọng,

điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào?

Trước: 390 Nguyên tắc hành động dành cho các tín đồ

Tiếp theo: 392 Con người nên tin vào Đức Chúa Trời với lòng kính sợ Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger