351 Quá ít người tương hợp với Đức Chúa Trời

Verse 1

Đức Chúa Trời đã làm nhiều việc giữa con người.

Ngài cũng đã phán rất nhiều lời,

đều là vì sự cứu rỗi con người,

để họ có thể tương hợp với Đức Chúa Trời.

Nhưng Đức Chúa Trời chỉ thu phục được

vài người trên đất tương hợp với Ngài.

Nên Ngài nói con người không trân trọng lời Ngài.

Bởi vì con người không tương hợp với Ngài.

Chorus

Công tác của Ngài không phải chỉ để con người có thể thờ phượng Ngài,

mà quan trọng hơn là để cho con người có thể tương hợp với Ngài,

đúng thế, để cho con người có thể tương hợp với Ngài.

Verse 2

Những ai bại hoại đều sống trong cạm bẫy của Sa-tan,

sống trong xác thịt, ham muốn ích kỷ.

Không có một ai tương hợp với Đức Chúa Trời.

Có người nói họ tương hợp với Ngài,

nhưng họ thờ phượng ngẫu tượng mơ hồ.

Họ thừa nhận danh Ngài là thánh khiết,

nhưng lại đi con đường nghịch với Ngài.

Bridge

Lời lẽ họ đầy kiêu ngạo và luôn luôn tự tin,

vì họ đều chống lại Đức Chúa Trời,

và không thể tương hợp với Ngài.

Chorus

Công tác của Ngài không phải chỉ để con người có thể thờ phượng Ngài,

mà quan trọng hơn là để cho con người có thể tương hợp với Ngài,

đúng thế, để cho con người có thể tương hợp với Ngài.

Công tác của Ngài không phải chỉ để con người có thể thờ phượng Ngài,

mà quan trọng hơn là để cho con người có thể tương hợp với Ngài,

đúng thế, để cho con người có thể tương hợp với Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 350 Con người bại hoại không thể đại diện cho Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 352 Ai tương hợp với Đức Chúa Trời?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Làm sao để biết hiện thực

Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thực tế: Tất cả các công tác của Ngài đều thực tế, tất cả những lời Ngài phán đều thực tế, và tất cả...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger