669 Chỉ thông qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết sự đáng mến của Đức Chúa Trời

1 Theo đuổi sự hài lòng của Đức Chúa Trời là dùng tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời để đưa lời Ngài vào thực hành; bất kể lúc nào – ngay cả khi những người khác không có sức mạnh – bên trong ngươi vẫn có một tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời, hết sức khao khát và nhớ đến Đức Chúa Trời. Đây là vóc giạc thực sự. Vóc giạc của ngươi to lớn ra sao tùy thuộc vào sự yêu kính Đức Chúa Trời của ngươi lớn đến đâu, vào việc ngươi có thể đứng vững khi bị thử luyện hay không, ngươi có yếu đuối khi một hoàn cảnh nào đó xảy đến với mình hay không, và ngươi có thể đứng vững khi anh em chị em của ngươi hắt hủi ngươi hay không; những sự thật xảy đến sẽ cho thấy sự yêu kính của ngươi dành cho Đức Chúa Trời như thế nào.

2 Từ phần lớn công tác của Đức Chúa Trời, có thể thấy rằng Đức Chúa Trời thực sự yêu thương con người, dù cho đôi mắt thuộc linh của con người vẫn chưa được khai mở hoàn toàn và họ không thể nhìn rõ được phần lớn công tác của Đức Chúa Trời cùng ý muốn của Ngài, cũng như nhiều điều đáng mến về Đức Chúa Trời; con người có quá ít tình yêu thực sự dành cho Đức Chúa Trời. Ngươi đã tin Đức Chúa Trời suốt thời gian này, và chính sự phán xét hà khắc và sự cứu rỗi tối cao của Đức Chúa Trời đã dẫn ngươi đi đúng đường. Chỉ sau khi trải qua khó khăn và tinh luyện thì con người mới biết rằng Đức Chúa Trời thật đáng yêu mến. Khi đã trải nghiệm cho đến ngày nay, có thể nói rằng con người đã biết được phần nào sự đáng mến của Đức Chúa Trời, nhưng điều này vẫn chưa đủ, bởi vì con người còn quá thiếu sót. Con người phải trải nghiệm nhiều hơn công tác kỳ diệu của Đức Chúa Trời, và nhiều hơn tất cả sự tinh luyện đau khổ do Đức Chúa Trời sắp đặt. Chỉ sau đó tâm tính sống của con người mới có thể được thay đổi.

Chuyển thể từ “Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 668 Sự tinh luyện con người của Đức Chúa Trời là điều ý nghĩa nhất

Tiếp theo: 670 Chỉ thông qua những gian khổ và thử luyện, ngươi mới có thể thật sự yêu kính Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 9

Trong trí tưởng tượng của con người, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời và con người là con người. Đức Chúa Trời không nói ngôn ngữ của con...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger