670 Chỉ thông qua những gian khổ và thử luyện, ngươi mới có thể thật sự yêu kính Đức Chúa Trời

Verse 1

Ngày nay, ngươi yêu Đức Chúa Trời bao nhiêu?

Ngươi biết Ngài đã thực hiện bao nhiêu việc trong ngươi không?

Hãy tìm hiểu đi.

Khi Ngài đến trên trái đất,

mọi điều Ngài làm trong con người và để họ thấy

là để con người yêu kính Ngài và thực sự biết Ngài.

Việc con người có thể chịu đau khổ vì Ngài và đi xa được như vậy

là vì tình yêu của Ngài, là vì sự cứu rỗi của Ngài.

Đó cũng chính là bởi vì sự phán xét và công tác hình phạt

mà Ngài thực hiện trong con người.

Chorus

Nếu không có sự thử luyện, phán xét và sửa phạt của Ngài,

và nếu Đức Chúa Trời đã không khiến các ngươi chịu khổ đau,

thì các ngươi không thực sự yêu mến Ngài.

Công tác Ngài làm trong con người càng lớn lao và khổ đau trong họ càng nhiều,

ngươi càng thấy công tác của Ngài ý nghĩa thế nào

và lòng con người càng có thể yêu kính Ngài.

Làm sao ngươi học được cách yêu kính Ngài

nếu thiếu sự tinh luyện và thử luyện khổ đau?

Nếu Ngài chỉ ban ân điển, tình yêu và lòng thương xót,

liệu ngươi có thể thực lòng yêu kính Ngài?

Verse 2

Đức Chúa Trời mang đến thử luyện là để

con người biết được những thiếu sót của chính mình;

để họ thấy được mình là kẻ đáng khinh, thấy mình rất tầm thường và thấp hèn,

rằng mình chẳng là gì và chẳng có gì.

Mặt khác, trong những thử luyện này của Đức Chúa Trời,

Ngài tạo ra môi trường cho con người

để con người có thể trải nghiệm sự đáng mến của Đức Chúa Trời.

Bridge

Dù nỗi đau rất lớn, đôi khi không thể chịu nổi,

thậm chí là lớn đến mức tan nát cõi lòng,

nhưng con người sẽ thấy công tác của Ngài trong họ đáng mến ra sao.

Chỉ dựa trên nền tảng này

con người mới có tình yêu thực sự với Đức Chúa Trời.

Chorus

Nếu không có sự thử luyện, phán xét và sửa phạt của Ngài,

và nếu Đức Chúa Trời đã không khiến các ngươi chịu khổ đau,

thì các ngươi không thực sự yêu mến Ngài.

Công tác Ngài làm trong con người càng lớn lao và khổ đau trong họ càng nhiều,

ngươi càng thấy công tác của Ngài ý nghĩa thế nào

và lòng con người càng có thể yêu kính Ngài.

Làm sao ngươi học được cách yêu kính Ngài

nếu thiếu sự tinh luyện và thử luyện khổ đau?

Nếu Ngài chỉ ban ân điển, tình yêu và lòng thương xót,

liệu ngươi có thể thực lòng yêu kính Ngài?

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 669 Chỉ thông qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết sự đáng mến của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 671 Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện với ngươi nếu ngươi đứng ra làm chứng trong những sự thử luyện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 14

Trong suốt các thời đại, không người nào đã từng bước vào vương quốc, và do thế không ai từng được hưởng ân điển của Thời đại Vương quốc...

Về cuộc đời của Phi-e-rơ

Phi-e-rơ là tấm gương mà Đức Chúa Trời giới thiệu cho nhân loại, ông là một nhân vật nổi tiếng. Tại sao một người bình thường như vậy...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger