105 Ba giai đoạn công tác cho biết toàn bộ hoạt động quản lý con người của Đức Chúa Trời

Verse 1

Công tác quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời

được Ngài chia thành ba giai đoạn;

điều này nghĩa là công tác cứu rỗi nhân loại

cũng chia thành ba giai đoạn.

Ba giai đoạn này không gồm công tác

tạo dựng thế giới của Ngài;

Đó là ba giai đoạn công tác của các Thời đại Luật pháp,

Vương quốc và Thời đại Ân điển.

Verse 2

Công tác sáng thế là công tác

mà toàn thể nhân loại được Đức Chúa Trời tạo nên,

chứ không phải cứu rỗi nhân loại,

chúng không liên quan gì đến nhau,

vì khi Đức Chúa Trời tạo nên thế gian

nhân loại vẫn chưa bị bại hoại bởi Sa-tan.

Vì thế Đức Chúa Trời đã không cần thiết phải thực hiện

công tác cứu rỗi cả nhân loại.

Chorus

Ba giai đoạn công tác là câu chuyện sau kế hoạch

quản lý con người của Đức Chúa Trời;

đó là sự giáng lâm của phúc âm cho con người,

những người ở trong toàn thể vũ trụ này,

là lẽ nhiệm màu vĩ đại nhất

được khám phá trong lịch sử loài người,

cũng là nền tảng của

việc truyền bá rao giảng phúc âm trên đất.

Verse 3

Việc quản lý loài người của Đức Chúa Trời

xuất phát từ công tác cứu loài người.

Công tác quản lý loài người của Ngài không phát sinh

từ công tác sáng thế.

Chỉ sau khi tâm tính loài người bắt đầu

bị Sa-tan làm cho bại hoại

thì công tác quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời

mới xuất hiện trên đất.

Bridge

Vậy nên công tác quản lý nhân loại của Ngài

gồm tất cả ba phần.

Không phải bốn thời đại, không phải bốn giai đoạn.

Đây mới là cách duy nhất để đề cập đến sự quản lý

của Đức Chúa Trời.

Khi thời đại cuối cùng đến lúc khép lại,

lúc ấy công tác quản lý nhân loại

cũng sẽ đến hồi kết, và chấm dứt.

Điều này nghĩa là công tác cứu rỗi loài người

sẽ hoàn thành toàn bộ,

và nhân loại đã đi đến cuối của cuộc hành trình này.

Verse 4

Là loài thọ tạo của Ngài, ngươi nên nhận ra

rằng chính Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên loài người.

Ngươi cũng nên nhận ra toàn nhân loại đã bại hoại thế nào,

và nhân loại được cứu rỗi ra sao.

Nếu chỉ tập trung vào những lẽ thật đơn giản về cuộc sống của ngươi,

bỏ lỡ lẽ nhiệm màu vĩ đại nhất này,

chẳng phải đời sống ngươi như một sản phẩm lỗi,

không lợi ích, chỉ để ngắm nhìn?

Chorus

Ba giai đoạn công tác là câu chuyện sau kế hoạch

quản lý con người của Đức Chúa Trời;

đó là sự giáng lâm của phúc âm cho con người,

những người ở trong toàn thể vũ trụ này,

là lẽ nhiệm màu vĩ đại nhất

được khám phá trong lịch sử loài người,

cũng là nền tảng của

việc truyền bá rao giảng phúc âm trên đất.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 104 Những người được Đức Chúa Trời thu phục sẽ vui hưởng các phước lành đời đời

Tiếp theo: 106 Không con người nào có thể làm thay công tác của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Nguồn gốc và sự phát triển của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng

Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng hình thành nhờ sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng—Đức Chúa Jêsus đã trở lại—Đấng Christ của những ngày sau rốt, và cũng chịu sự phán xét và sửa trị công chính của Ngài. Hội thánh bao gồm tất cả những người thực sự chấp thuận công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt và được chinh phục và được cứu rỗi bởi lời của Đức Chúa Trời.

Làm sao để biết hiện thực

Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thực tế: Tất cả các công tác của Ngài đều thực tế, tất cả những lời Ngài phán đều thực tế, và tất cả...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger