108 Ba giai đoạn công tác thể hiện đầy đủ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời


Intro

Ba giai đoạn công tác là trọng tâm

trong kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Chúng thể hiện Đức Chúa Trời là gì

và tâm tính của Ngài.


Verse 1

Có những người không biết gì về

ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời.

Họ không thể biết cách Ngài

thể hiện tâm tính của Ngài,

cũng sẽ không biết sự khôn ngoan

trong công tác của Ngài,

chẳng nhìn thấy cách Ngài cứu rỗi nhân loại

và ý muốn của Ngài dành cho họ.


Chorus

Chỉ ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời

mới có thể cho thấy đầy đủ tâm tính của Ngài,

thể hiện ý muốn cứu rỗi nhân loại của Ngài

và toàn bộ quá trình của sự cứu rỗi.


Verse 2

Ba giai đoạn đã thể hiện đầy đủ công tác đó.

Và những người không biết về

ba giai đoạn công tác

sẽ không thấy được nhiều phương pháp

và những nguyên tắc

trong công tác của Đức Thánh Linh.


Pre-chorus

Con người chỉ bám theo 1 giáo lý của 1 phân đoạn

là những kẻ bó buộc

Đức Chúa Trời vào giáo lý.

Niềm tin đó mơ hồ và bấp bênh.

Họ sẽ không bao giờ

nhận được cứu rỗi của Ngài.


Chorus

Chỉ ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời

mới có thể cho thấy đầy đủ tâm tính của Ngài,

thể hiện ý muốn cứu rỗi nhân loại của Ngài

và toàn bộ quá trình của sự cứu rỗi.

Đây là minh chứng Ngài đã thu phục nhân loại,

Ngài đã chiến thắng Sa-tan,

là minh chứng khải hoàn của Ngài,

cho thấy được toàn bộ tâm tính của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời

Trước: 107 Ba giai đoạn công tác được thực hiện bởi một Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 109 Sự tổng thể của công tác cứu rỗi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger