992 Ba lời khuyên của Đức Chúa Trời dành cho con người

Intro

Sự nhập thể và công tác trong xác thịt

của Đức Chúa Trời

cực kỳ quan trọng với mỗi con người,

đối với những người

sống trong xác thịt và bại hoại

thì ý muốn và tâm tính của Ngài

còn quan trọng hơn.


Chorus

Giờ ngươi biết tâm tính của Ngài,

Ngài có gì và là gì.

Ngươi đã nghĩ mình nên

đối đãi với Ngài ra sao chưa?

Ngài cho các ngươi

ba lời khuyên của Đức Chúa Trời

dành cho con người.

Nếu có thể nghe theo những lời này

một cách nghiêm túc,

ngươi sẽ thấy mình khá là an toàn,

và ngươi sẽ không chọc giận Ngài nữa.


Verse 1

Đừng thử thách Đức Chúa Trời.

Dù ngươi hiểu Ngài nhiều đến mức nào,

dù ngươi biết về Ngài nhiều bao nhiêu,

đừng thử thách Ngài.


Chorus

Giờ ngươi biết tâm tính của Ngài,

Ngài có gì và là gì.

Ngươi đã nghĩ mình nên

đối đãi với Ngài ra sao chưa?

Ngài cho các ngươi

ba lời khuyên của Đức Chúa Trời

dành cho con người.

Nếu có thể nghe theo những lời này

một cách nghiêm túc,

ngươi sẽ thấy mình khá là an toàn,

và ngươi sẽ không chọc giận Ngài nữa.


Verse 2

Đừng tranh giành địa vị với Đức Chúa Trời.

Dù Đức Chúa Trời ban cho ngươi loại địa vị gì,

hay dù Ngài giao phó cho ngươi

dạng công tác nào,

hay dù Ngài cất nhắc ngươi

làm bổn phận nào đi nữa,

hoặc cho dù ngươi đã hy sinh

cho Ngài nhiều bao nhiêu,

thì cũng đừng tranh giành địa vị với Ngài.


Chorus

Giờ ngươi biết tâm tính của Ngài,

Ngài có gì và là gì.

Ngươi đã nghĩ mình nên

đối đãi với Ngài ra sao chưa?

Ngài cho các ngươi

ba lời khuyên của Đức Chúa Trời

dành cho con người.

Nếu có thể nghe theo những lời này

một cách nghiêm túc,

ngươi sẽ thấy mình khá là an toàn,

và ngươi sẽ không chọc giận Ngài nữa.


Verse 3

Đừng cạnh tranh với Đức Chúa Trời.

Dù cho ngươi có thể hiểu hay vâng lời,

quy phục những gì Đức Chúa Trời làm với ngươi,

hay những gì Đức Chúa Trời sắp xếp cho ngươi,

hay có thể quy phục những gì

Ngài mang đến cho ngươi,

thì cũng đừng cạnh tranh với Ngài.


Chorus

Giờ ngươi biết tâm tính của Ngài,

Ngài có gì và là gì.

Ngươi đã nghĩ mình nên

đối đãi với Ngài ra sao chưa?

Ngài cho các ngươi

ba lời khuyên của Đức Chúa Trời

dành cho con người.

Nếu có thể nghe theo những lời này

một cách nghiêm túc,

ngươi sẽ thấy mình khá là an toàn,

và ngươi sẽ không chọc giận Ngài nữa,

và ngươi sẽ không chọc giận Ngài nữa.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III

Trước: 991 Ngươi nên đối xử với những lời nói và hành động của mình như thế nào?

Tiếp theo: 993 Ngươi nên trân quý ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger