742 Chỉ những ai tôn kính Đức Chúa Trời mới được hạnh phúc

Verse 1

Xưa kia có một người rất công chính.

Tên của ông ấy là Gióp.

Ông luôn kính sợ Đức Chúa Trời

và luôn lánh khỏi điều ác,

việc ông làm đều được Ngài ngợi khen,

và cũng được người khác nhớ đến.

Cuộc sống của Gióp có giá trị và vô cùng ý nghĩa.

Gióp được Đức Chúa Trời ban ân phước,

nhưng cũng bị Đức Chúa Trời thử luyện

và bị Sa-tan thử thách.

Vì đã đứng ra làm chứng

cho Đức Chúa Trời mình kính sợ,

ông xứng đáng được Ngài gọi

là một người công chính.


Pre-chorus

Cuộc sống của Gióp rất hạnh phúc

và không có đớn đau nào

bất kể những gì ông đã trải qua.


Chorus

Gióp đã rất vui sướng

không chỉ bởi những phước lành

hay lời khen từ Đức Chúa Trời,

mà đó còn là bởi những mưu cầu của ông,

bởi vì ông đã theo đuổi sự kính sợ Đức Chúa Trời.

Gióp đã rất hạnh phúc!


Verse 2

Trong những thập kỷ sau khi

Gióp đã được Đức Chúa Trời thử luyện,

cuộc đời ông có ý nghĩa cũng như bình yên hơn.

Ông đã theo đuổi đức tin và công nhận,

cũng như quy phục

quyền tối thượng của Đức Chúa Trời.

Mọi giai đoạn quan trọng trong đời Gióp

đều được đánh dấu bằng

những mưu cầu, mục tiêu này.

Ông đã sống những năm cuối đời

bình yên với chúng,

và chào đón một kết cục đầy hạnh phúc.


Pre-chorus

Cuộc sống của Gióp rất hạnh phúc

và không có đớn đau nào

bất kể những gì ông đã trải qua.


Chorus

Gióp đã rất vui sướng

không chỉ bởi những phước lành

hay lời khen từ Đức Chúa Trời,

mà đó còn là bởi những mưu cầu của ông,

bởi vì ông đã theo đuổi sự kính sợ Đức Chúa Trời.

Gióp đã rất hạnh phúc!


Bridge

Khi theo đuổi sự kính sợ Đức Chúa Trời

và lánh khỏi điều ác,

Gióp đã biết quyền tối thượng của Ngài.

Khi đã trải nghiệm điều đó,

ông nhận ra những việc làm của

Đấng Tạo Hóa thật là kỳ diệu biết bao.

Gióp hạnh phúc vì trải nghiệm,

sự kết giao của ông với Ngài,

thực sự quen biết Ngài,

vì sự hiểu biết nhau giữa con người và Ngài.


Chorus

Gióp đã rất vui sướng

không chỉ bởi những phước lành

hay lời khen từ Đức Chúa Trời,

mà đó còn là bởi những mưu cầu của ông,

bởi vì ông đã theo đuổi sự kính sợ Đức Chúa Trời.

Gióp đã rất hạnh phúc!


Outro

Gióp đã vô cùng hạnh phúc

bởi vì sự an ủi cũng như niềm vui

đến từ việc biết được ý muốn

của Đấng Tạo Hóa, Đức Chúa Trời,

và bởi vì sự tôn kính của ông

sau khi đã thấy Đức Chúa Trời đáng mến và vĩ đại,

thành tín cũng như tuyệt diệu như thế nào.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III

Trước: 741 Kính sợ Đức Chúa Trời để có được sự bảo vệ của Ngài

Tiếp theo: 743 Chỉ những ai kính sợ Đức Chúa Trời mới sống có phẩm giá

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger