1024 Chỉ những người đã được làm thanh sạch mới được bước vào sự nghỉ ngơi


Verse 1

Toàn bộ loài người của tương lai,

dù là hậu duệ của A-đam và Ê-va,

sẽ không còn phải sống dưới quyền của Sa-tan,

là dòng giống được cứu rỗi, được tinh sạch.

Đây là một nhân loại

đã được phán xét, được hành phạt,

cũng là một nhân loại đã được thánh hóa rồi.


Chorus

Họ khác biệt với dòng giống cổ xưa,

dòng giống cổ xưa của A-đam và Ê-va,

rất khác biệt đến mức gần như là

một dòng giống mới hoàn toàn.

Được chọn từ những kẻ bị Sa-tan làm bại hoại,

đứng vững trước phán xét cuối cùng

của Đức Chúa Trời,

nhóm cuối cùng còn lại,

cùng Đức Chúa Trời, có thể bước vào

sự nghỉ ngơi cuối cùng.


Verse 2

Chỉ những người mà đứng vững được

qua những phán xét

và hình phạt của thời kỳ sau rốt,

trong công tác làm tinh sạch cuối cùng này,

mới được vào sự nghỉ ngơi cuối cùng

với Đức Chúa Trời.

Đây là một nhân loại

đã được phán xét, được hành phạt,

cũng là một nhân loại đã được thánh hóa rồi.


Chorus

Họ khác biệt với dòng giống cổ xưa,

dòng giống cổ xưa của A-đam và Ê-va,

rất khác biệt đến mức gần như là

một dòng giống mới hoàn toàn.

Được chọn từ

những kẻ bị Sa-tan làm bại hoại,

đứng vững trước phán xét cuối cùng

của Đức Chúa Trời,

nhóm cuối cùng còn lại,

cùng Đức Chúa Trời, có thể bước vào

sự nghỉ ngơi cuối cùng.

Họ khác biệt với dòng giống cổ xưa,

dòng giống cổ xưa của A-đam và Ê-va,

rất khác biệt đến mức gần như là

một dòng giống mới hoàn toàn.

Nhờ thông qua

công tác làm tinh sạch cuối cùng

mà những người vào sự nghỉ ngơi

sẽ thoát khỏi quyền năng của Sa-tan

và được Đức Chúa Trời thu nhận.

Họ sẽ bước vào sự nghỉ ngơi cuối cùng.

Họ sẽ bước vào sự nghỉ ngơi cuối cùng.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi

Trước: 1023 Những chốn nghỉ ngơi khác nhau cho Đức Chúa Trời và con người

Tiếp theo: 1025 Lời hứa của Đức Chúa Trời với con người trong thời kỳ sau rốt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger