805 Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời mới có thể làm chứng cho Ngài

Chorus

Lý do những người làm chứng

cho Đức Chúa Trời có lời chứng vang dội

chính là vì lời chứng của họ

dựa trên sự hiểu biết và khao khát

thật về Đức Chúa Trời.

Lời chứng của họ về Ngài không phải

là từ sự thôi thúc của cảm xúc,

mà từ sự hiểu biết của họ

về Đức Chúa Trời và tâm tính Ngài.


Verse 1

Bởi vì họ đã biết Đức Chúa Trời, nên

họ cảm thấy mình phải

chứng thực về Đức Chúa Trời,

làm cho những ai khao khát Ngài biết đến Ngài,

biết đến tính thực tế

cũng như sự đáng mến của Ngài.


Verse 2

Cũng giống như tình yêu thương

mà con người dành cho Đức Chúa Trời,

chứng ngôn của họ không phải là do bị cưỡng ép.

Chứng ngôn của họ là thật

và nó có giá trị thực sự cũng như

có ý nghĩa thực sự.


Pre-Chorus 1

Chứng ngôn ấy không sáo rỗng, thụ động,

và cũng không phải là vô nghĩa.


Chorus

Lý do những người làm chứng

cho Đức Chúa Trời có lời chứng vang dội

chính là vì lời chứng của họ

dựa trên sự hiểu biết và khao khát

thật về Đức Chúa Trời.

Lời chứng của họ về Ngài không phải

là từ sự thôi thúc của cảm xúc,

mà từ sự hiểu biết của họ

về Đức Chúa Trời và tâm tính Ngài.


Verse 3

Chỉ những ai thực sự

yêu mến Đức Chúa Trời mới có

được giá trị cũng như

ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời họ,

chỉ có họ mới thực sự tin vào Đức Chúa Trời

vì họ sống trong sự sáng của Ngài.


Verse 4

Họ có thể sống vì công tác của Ngài,

và có thể sống cho sự quản lý của Đức Chúa Trời.

Đó là vì họ không sống một cuộc đời vô nghĩa,

mà sống một cuộc đời

được Đức Chúa Trời ban phước.


Pre-Chorus 2

Họ không sống trong bóng tối

mà họ sống trong sự sáng.


Chorus

Lý do những người làm chứng

cho Đức Chúa Trời có lời chứng vang dội

chính là vì lời chứng của họ

dựa trên sự hiểu biết và khao khát

thật về Đức Chúa Trời.

Lời chứng của họ về Ngài không phải

là từ sự thôi thúc của cảm xúc,

mà từ sự hiểu biết của họ

về Đức Chúa Trời và tâm tính Ngài.


Pre-Chorus 2

Họ không sống trong bóng tối

mà họ sống trong sự sáng.


Chorus

Lý do những người làm chứng

cho Đức Chúa Trời có lời chứng vang dội,

lý do những người làm chứng

cho Đức Chúa Trời có lời chứng vang dội

chính là vì lời chứng của họ

dựa trên sự hiểu biết và khao khát

thật về Đức Chúa Trời.

Lời chứng của họ về Ngài không phải

là từ sự thôi thúc của cảm xúc,

mà từ sự hiểu biết của họ

về Đức Chúa Trời và tâm tính Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài

Trước: 804 Kết quả đạt được bởi việc biết Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 806 Những hậu quả của việc không biết tâm tính Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger