755 Chỉ những ai đánh bại Sa-tan mới được cứu rỗi

Intro

Khi con người chưa được cứu rỗi,

cuộc sống của họ thường bị Sa-tan

kiểm soát và quấy rầy.

Họ đều là các tù nhân của nó.


Verse 1

Các tù nhân này không có tự do.

Nói cách khác, Sa-tan không buông tha họ.

Họ không đủ tư cách

hay có quyền thờ phượng Ngài

Sa-tan vẫn luôn bám sát gót chân họ.

Vì chịu sự tấn công tàn độc của Sa-tan,

những người như thế không có niềm vui,

không có quyền để tồn tại bình thường,

thậm chí họ không còn chút phẩm giá.


Chorus

Ngươi phải đứng lên,

và chiến đấu với Sa-tan,

lấy đức tin, sự quy phục và kính sợ Ngài

làm vũ khí cho cuộc chiến đấu sinh tử này.

Chỉ có như vậy ngươi mới có thể

khiến Sa-tan cúi đầu.

Khi ngươi thực sự đánh bại Sa-tan,

khiến nó cúp đuôi cũng như trở nên nhát sợ,

nó sẽ không còn tấn công

hay buộc tội ngươi nữa.

Chỉ khi đó ngươi mới

được cứu rỗi và được tự do.


Verse 2

Nếu ngươi quyết tâm

cắt đứt hoàn toàn với Sa-tan,

nhưng không được trang bị

những vũ khí phù hợp,

ngươi vẫn sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Qua thời gian, ngươi sẽ bị tra tấn đến kiệt sức,

vẫn chưa thể đứng ra

làm chứng cho Đức Chúa Trời.

Ngươi vẫn bị Sa-tan tấn công

và buộc tội, chưa thể hoàn toàn

giải thoát được cho chính mình.

Vậy thì ngươi sẽ chẳng có

nhiều hy vọng được cứu rỗi.


Bridge

Khi công tác của Ngài

được tuyên bố kết thúc,

ngươi sẽ vẫn ở trong sự kìm kẹp của Sa-tan,

không thể tự giải thoát,

mất hết hy vọng hay cơ hội.

Những người như thế

sẽ bị Sa-tan giam cầm mãi mãi.


Chorus

Ngươi phải đứng lên,

và chiến đấu với Sa-tan,

lấy đức tin, sự quy phục và kính sợ Ngài

làm vũ khí cho cuộc chiến đấu sinh tử này.

Chỉ có như vậy ngươi mới có thể

khiến Sa-tan cúi đầu.

Khi ngươi thực sự đánh bại Sa-tan,

khiến nó cúp đuôi cũng như trở nên nhát sợ,

nó sẽ không còn tấn công

hay buộc tội ngươi nữa.

Chỉ khi đó ngươi mới

được cứu rỗi và được tự do.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II

Trước: 754 Đức Chúa Trời sẽ chỉ thu phục những ai hoàn toàn chiến thắng Sa-tan

Tiếp theo: 756 Hãy đánh bại Sa-tan bằng lẽ thật để được Đức Chúa Trời thu phục

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger