686 Chỉ những ai đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời mới là đang sống

Verse 1

Mọi kẻ sống dưới ảnh hưởng của bóng tối đều

sống giữa sự chết và bị Sa-tan ám.

Nếu không được phán xét và cứu rỗi,

con người không thể thoát khỏi sự chết và được sống.

Những kẻ chết này không được Đức Chúa Trời sử dụng,

không thể mang lời chứng, và cũng không thể vào vương quốc.

Đức Chúa Trời chỉ muốn công tác và lời chứng, lời chứng của người sống.

“Kẻ chết” chống đối và phản nghịch Đức Chúa Trời,

linh hồn tê liệt, không thể hiểu được lời của Ngài,

không thực hành lẽ thật, và không trung thành với Ngài.

Họ bị lợi dụng, sống dưới quyền Sa-tan.

Chorus

Nếu con người muốn trở thành các hữu thể sống,

muốn đứng ra làm chứng và được Đức Chúa Trời chấp thuận,

họ phải vâng phục sự tỉa sửa và phán xét của Ngài.

Họ sẽ đưa mọi lẽ thật vào thực hành,

chỉ khi đó họ mới được Ngài cứu rỗi

và thực sự trở thành những người sống.

Verse 2

Người sống được Đức Chúa Trời cứu.

Họ được Ngài phán xét và hành phạt.

Họ sẵn lòng dâng trọn bản thân,

và hi sinh sự sống cho Đức Chúa Trời.

Khi người sống làm chứng cho Đức Chúa Trời,

thì Sa-tan mới có thể bị hổ thẹn.

Chỉ người sống mới là người thực sự, loan báo

công tác và sống hợp lòng Đức Chúa Trời.

Chorus

Nếu con người muốn trở thành các hữu thể sống,

muốn đứng ra làm chứng và được Đức Chúa Trời chấp thuận,

họ phải vâng phục sự tỉa sửa và phán xét của Ngài.

Họ sẽ đưa mọi lẽ thật vào thực hành,

chỉ khi đó họ mới được Ngài cứu rỗi

và thực sự trở thành những người sống.

Nếu con người muốn trở thành các hữu thể sống,

muốn đứng ra làm chứng và được Đức Chúa Trời chấp thuận,

họ phải vâng phục sự tỉa sửa và phán xét của Ngài.

Họ sẽ đưa mọi lẽ thật vào thực hành,

chỉ khi đó họ mới được Ngài cứu rỗi

và thực sự trở thành những người sống.

Họ sẽ là những người sống.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 685 Hãy giữ vững điều con người phải làm

Tiếp theo: 687 Thất bại là cơ hội tốt nhất để biết bản thân mình

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Lời tựa

Dù nhiều người tin vào Đức Chúa Trời, nhưng ít ai hiểu đức tin nơi Đức Chúa Trời nghĩa là gì, và họ phải làm gì để phù hợp với ý muốn của...

Ba điều răn

Là một người tin vào Đức Chúa Trời, ngươi nên trung thành với không ai khác ngoài Ngài trong mọi việc, và có thể tuân theo ý muốn của Ngài...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger