892 Những người sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi là quan trọng nhất trong lòng Ngài

Verse 1

Đức Chúa Trời xem sự quản lý và công tác

cứu rỗi của Ngài quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Ngài làm mọi thứ cho nhân loại,

không chỉ bằng suy nghĩ và lời nói,

mà còn bằng ý muốn và kế hoạch có mục tiêu.

Công tác cứu rỗi nhân loại này

có ý nghĩa rất quan trọng

với con người và cả chính Ngài.


Verse 2

Ngài bận rộn bao nhiêu,

thì nỗ lực bấy nhiêu.

Ngài quản lý công tác,

cai trị mọi sự và mọi người.

Ngài chưa từng làm vậy,

hay trả giá đắt như thế.

Trong công tác, Ngài từng chút

tỏ lộ với loài người

cái giá Ngài đã trả, Ngài có gì, là gì,

sự khôn ngoan, toàn năng,

tất cả tâm tính của Ngài.


Chorus

Dù công việc có khó đến đâu,

dù có gặp phải trở ngại gì,

dù con người có dấy loạn,

yếu đuối đến thế nào,

chẳng gì quá khó khăn,

chẳng gì ngăn được Ngài,

chẳng gì ngăn được Ngài.


Verse 3

Ngài rất thân thiết, cũng như rất gần gũi

với những ai Ngài chọn quản lý và cứu rỗi.

Trong toàn thể vũ trụ, đã có sinh vật nào

có một mối quan hệ

mật thiết như thế với Ngài?

Trong lòng Ngài, họ là quan trọng nhất

và Ngài xem trọng họ hơn tất thảy.


Verse 4

Họ làm Ngài đau, cũng như bất tuân Ngài.

Dù Ngài đã trả cho họ một cái giá quá đắt,

làm việc không mệt mỏi,

không hối tiếc, không ca thán,

nhưng Ngài biết sẽ có ngày

họ bị lời Ngài cảm thúc.

Rồi họ sẽ thức tỉnh,

nhận ra Ngài là Chúa muôn loài,

và trở về bên Ngài.


Chorus

Dù công việc có khó đến đâu,

dù có gặp phải trở ngại gì,

dù con người có dấy loạn,

yếu đuối đến thế nào,

chẳng gì quá khó khăn,

chẳng gì ngăn được Ngài,

chẳng gì ngăn được Ngài.

Hơ hờ hớ, hơ hơ hơ, hơ hờ hơ…


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III

Trước: 891 Đức Chúa Trời quan tâm nhất đến những người Ngài sẽ cứu rỗi

Tiếp theo: 893 Đức Chúa Trời hào phóng ban lẽ thật và sự sống cho nhân loại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger