Chương 34

Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật, trọn vẹn, hoàn hảo và toàn năng! Ngài không chỉ cầm bảy ngôi sao, được phú cho bảy Thần, có bảy mắt, mở bảy ấn, và mở cuốn sách, mà hơn thế nữa, Ngài còn giáng xuống bảy tai vạ và bảy bát, và tỏ lộ bảy tiếng sấm. Ngài cũng đã thổi bảy ống loa từ lâu! Muôn vật mà Ngài đã tạo ra và làm cho trọn vẹn phải ca ngợi Ngài, dâng lên Ngài vinh quang, và tôn vinh ngôi Ngài. Ôi, Đức Chúa Trời Toàn Năng! Ngài là tất cả mọi thứ, Ngài đã hoàn thành mọi thứ, và với Ngài, hết thảy mọi thứ đều trọn vẹn, tươi sáng, được giải thoát, tự do, mạnh mẽ và hùng mạnh! Không còn gì bị ẩn giấu hay che đậy; với Ngài, hết thảy những lẽ mầu nhiệm đều được mặc khải. Hơn nữa, Ngài đã phán xét vô số kẻ thù của Ngài, mặc khải sự oai nghi của Ngài, biểu lộ ngọn lửa thịnh nộ của Ngài, Ngài tỏ lộ cơn thạnh nộ của Ngài, và hơn nữa, Ngài phô bày vinh hiển chưa từng thấy, đời đời, hoàn toàn vô tận của Ngài! Mọi dân nên thức tỉnh để chúc tụng và hát ca mà không phải dè dặt, ca tụng Đức Chúa Trời thật, toàn năng, hoàn toàn chân thật, hằng sống, hào phóng, và vinh hiển này, là Đấng hằng có đời đời kiếp kiếp. Ngôi Ngài phải được tôn vinh liên tục, danh thánh của Ngài được ca ngợi và hiển vinh. Đây là ý muốn bất diệt của Đức Chúa Trời Ta, và là một ơn phước bao la mà Ngài mặc khải và ban cho chúng ta! Ai trong chúng ta mà không được hưởng điều này? Để được hưởng ơn phước của Đức Chúa Trời, một người phải tôn vinh danh thánh của Ngài và đến vòng quanh ngôi Ngài để thờ phượng. Hết thảy những ai đi trước Ngài với những động cơ khác và những ý định khác sẽ bị tan chảy bởi ngọn lửa dữ dội của Ngài. Hôm nay là ngày những kẻ thù của Ngài sẽ bị phán xét, và cũng chính vào ngày này, chúng sẽ diệt vong. Hơn nữa, đó cũng là ngày mà Ta, Đức Chúa Trời Toàn Năng, sẽ được mặc khải và là ngày mà Ta sẽ được vinh quang và vinh hiển. Ôi, mọi dân tộc! Hãy nhanh chóng trỗi dậy ca tụng và nghinh đón Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng từ thời xa xưa đến đời đời sau gửi đến chúng ta lòng yêu thương nhân từ, thực hiện sự cứu rỗi và ban ơn phước cho chúng ta, làm cho các con trai Ngài trọn vẹn và thành công đạt được vương quốc của Ngài! Đây là việc làm tuyệt vời của Đức Chúa Trời! Đây là sự sắp đặt và tiền định vĩnh cửu của Đức Chúa Trời – rằng chính Ngài đã đến để cứu rỗi chúng ta, làm cho chúng ta trọn vẹn và đưa chúng ta vào hiển vinh.

Hết thảy những ai không dấy lên và làm chứng là tổ tiên của những kẻ mù và là vua của sự ngu dốt. Chúng sẽ trở thành những kẻ ngu dốt muôn đời, những kẻ khờ dại suốt đời; những kẻ mù chết vĩnh viễn. Chính vì lý do này mà linh hồn của chúng ta phải thức tỉnh! Tất cả mọi dân phải trỗi dậy! Tung hô, ca ngợi và ca tụng không ngừng Vua vinh hiển, Cha đầy lòng thương xót, Con của sự cứu chuộc, bảy Thần hào phóng, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng mang đến ngọn lửa thịnh nộ oai nghi và sự phán xét công chính, và là Đấng hoàn toàn có thẩm quyền, hào phóng, toàn năng và trọn vẹn. Ngôi Ngài sẽ được tôn vinh đời đời! Tất cả dân sự nên thấy rằng đây là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời; đó là con đường tuyệt vời của Ngài để đến sự cứu rỗi và đạt được ý muốn huy hoàng của Ngài. Nếu chúng ta không trỗi dậy và làm chứng, thì một khi thời khắc trôi qua, sẽ không trở lại được. Liệu chúng ta sẽ có được ơn phước hay bất hạnh sẽ được quyết định trong giai đoạn hiện tại này trong hành trình của chúng ta, dựa trên những gì chúng ta làm, những gì chúng ta nghĩ và những gì chúng ta đang sống thể hiện ra ngay lúc này. Các ngươi nên hành động như thế nào? Làm chứng cho và tôn vinh Đức Chúa Trời đời đời; tôn vinh Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt – Đức Chúa Trời thật, độc nhất, vĩnh cửu!

Từ giờ trở đi, ngươi phải thấy rõ rằng hết thảy những ai không làm chứng cho Đức Chúa Trời – những người không làm chứng cho Đức Chúa Trời thật độc nhất này, cũng như những ai nung giữ những hoài nghi về Ngài – hết thảy bọn họ đều bị bệnh và chết, và là những kẻ chống đối Đức Chúa Trời! Những lời Đức Chúa Trời đã được chứng minh từ thời cổ xưa: Hết thảy những ai không thâu hiệp với Ta thì tan ra, và những ai không ở với Ta thì nghịch cùng Ta; đây là một lẽ thật vĩnh viễn không thể thay đổi được! Những kẻ không làm chứng cho Đức Chúa Trời là tay sai của Sa-tan. Những kẻ như thế này đến quấy rầy và lừa dối con cái Đức Chúa Trời, và làm gián đoạn sự quản lý của Ngài; chúng phải bị chém! Hết thảy những ai thể hiện những ý định tốt với chúng tự tìm kiếm sự hủy diệt của chính mình. Ngươi nên lắng nghe và tin vào những lời phán của Thần của Đức Chúa Trời, đi trên con đường của Thần của Đức Chúa Trời và sống thể hiện ra những lời của Thần của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, ngươi nên tôn vinh ngôi của Đức Chúa Trời toàn năng cho đến muôn đời!

Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời của bảy Thần! Đấng có bảy con mắt và bảy ngôi sao cũng chính là Ngài; Ngài mở bảy ấn, và toàn bộ cuốn sách đã được Ngài trải ra! Ngài đã thổi bảy ống loa, bảy bát và bảy tai vạ nằm trong tầm tay của Ngài, để Ngài trút xuống theo ý muốn của Ngài. Ôi, bảy tiếng sấm đã luôn bị phong ấn! Thời điểm tỏ lộ chúng đã đến! Ngài, Đấng sẽ mang đến bảy tiếng sấm, đã xuất hiện trước mắt chúng ta!

Ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng! Với Ngài, tất cả đều được giải phóng và tự do; không có khó khăn, và tất cả đều thuận lợi! Không có gì dám ngăn cản hay cản trở Ngài, và tất cả đều quy phục trước Ngài. Bất cứ ai không quy phục sẽ chết!

Ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đức Chúa Trời có bảy con mắt! Tất cả đã hoàn toàn rõ ràng, tất cả đã sáng tỏ và không bị che giấu, và tất cả đều được tiết lộ và phơi bày. Với Ngài, tất cả đều hết sức rõ ràng, và không chỉ chính Đức Chúa Trời như thế này, mà các con trai của Ngài cũng theo cách này. Không người nào, không vật nào, và không có việc gì có thể bị che đậy trước Ngài và các con trai của Ngài!

Bảy ngôi sao của Đức Chúa Trời Toàn Năng thật rạng rỡ! Ngài đã hoàn thiện hội thánh; Ngài thiết lập các sứ giả hội thánh của Ngài, và toàn bộ hội thánh nằm trong sự chu cấp của Ngài. Ngài mở cả bảy ấn, và chính Ngài hoàn thành kế hoạch quản lý và ý muốn của Ngài. Cuốn sách là ngôn ngữ thuộc linh bí ẩn trong sự quản lý của Ngài, và đã được Ngài mở ra và mặc khải!

Tất cả mọi dân hãy lắng nghe bảy tiếng loa vang dội của Ngài. Với Ngài, tất cả đều được công bố, không bao giờ bị ẩn giấu nữa, và không còn nỗi buồn đau nào nữa. Tất cả đều được tiết lộ, và tất cả đều đắc thắng!

Bảy ống loa của Đức Chúa Trời Toàn Năng là những ống loa công khai, vinh hiển và đắc thắng! Chúng cũng là những ống loa phán xét các kẻ thù của Ngài! Giữa chiến thắng của Ngài, tù và của Ngài đang được tôn vinh! Ngài cai trị toàn vũ trụ!

Ngài đã chuẩn bị bảy bát tai vạ, kẻ thù của Ngài bị nhắm đến, và chúng bị ném vào trong một dòng nước xiết, và những kẻ thù đó sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa thịnh nộ của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng cho thấy sức mạnh của thẩm quyền của Ngài, và hết thảy các kẻ thù của Ngài đều bị diệt vong. Bảy tiếng sấm cuối cùng không còn bị phong ấn trước Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa; tất cả đều được tỏ lộ! Tất cả đều được tỏ lộ! Ngài giết chết kẻ thù của mình bằng bảy tiếng sấm, ổn định đất và khiến nó phục vụ Ngài, không bao giờ bị lãng phí nữa!

Ôi Đức Chúa Trời Toàn Năng công chính! Chúng con ca tụng Ngài mãi mãi! Ngài xứng đáng với lời ngợi khen bất tận, được hoan nghênh và tôn vinh đời đời! Bảy tiếng sấm của Ngài không chỉ được sử dụng cho sự phán xét của Ngài, mà còn được sử dụng nhiều hơn cho vinh quang và thẩm quyền của Ngài, để hoàn thành hết thảy mọi thứ!

Tất cả các dân ăn mừng trước ngôi, tán dương và ca ngợi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt! Tiếng của họ làm rung chuyển cả vũ trụ như sấm sét! Toàn bộ muôn vật tồn tại là vì Ngài và nảy sinh cũng vì Ngài. Ai dám không dâng toàn bộ tất cả vinh quang, vinh hiển, thẩm quyền, sự khôn ngoan, sự thánh khiết, chiến thắng và sự mặc khải cho Ngài? Đây là sự hoàn thành ý muốn của Ngài, và là sự hoàn thành cuối cùng trong việc xây dựng sự quản lý của Ngài!

Trước: Chương 33

Tiếp theo: Chương 35

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger