270 Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những ai khao khát sự xuất hiện của Ngài

Verse 1

Những người công chính như Nô-ê,

những người lánh điều ác,

thờ phượng Đức Chúa Trời,

chẳng còn tồn tại nữa,

nhưng Đức Chúa Trời vẫn nhân từ,

tha tội cho con người trong thời đại sau cùng.

Ngài tìm kiếm những người khao khát Ngài xuất hiện,

những người nghe lời Ngài,

vâng theo như những đứa trẻ,

người chấp nhận những gì Ngài đã phó giao

và dâng thân tâm của họ cho Ngài.


Chorus

Nếu không gì có thể làm rung chuyển sự tận hiến

của ngươi cho Đức Chúa Trời,

Ngài sẽ trông đến ngươi

với sự ưu ái và sẽ ban phước lành cho ngươi.

Đức Chúa Trời sẽ ban phước lành

của Ngài cho ngươi, cho ngươi, oh.

Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngươi

phước lành của Ngài.


Verse 2

Nếu ngươi có hiểu biết, có tiếng tăm

giàu có và được mọi người ủng hộ,

nhưng vẫn chấp nhận sự kêu gọi của Đức Chúa Trời

cùng sự ủy nhiệm của Ngài,

thì mọi thứ ngươi làm sẽ đầy ý nghĩa và công chính.

Nhưng nếu ngươi từ chối

lời kêu gọi của Đức Chúa Trời

vì địa vị và những mục tiêu riêng,

mọi thứ ngươi làm đều sẽ bị

rủa sả và khinh miệt bởi Đức Chúa Trời.


Chorus

Nếu không gì có thể làm rung chuyển sự tận hiến

của ngươi cho Đức Chúa Trời,

Ngài sẽ trông đến ngươi

với sự ưu ái và sẽ ban phước lành cho ngươi.

Đức Chúa Trời sẽ ban phước lành

của Ngài cho ngươi, cho ngươi, oh.

Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngươi

phước lành của Ngài.


Bridge

Có thể ngươi là bậc trưởng lão hay có thẩm quyền

nhưng dù cho địa vị ngươi cao đến đâu,

nếu ngươi dựa vào kiến thức và sức mạnh,

ngươi sẽ thất bại và đánh mất phước lành của Ngài.

Bởi Đức Chúa Trời không

chấp nhận bất kỳ điều gì ngươi làm,

cũng chẳng công nhận

việc làm của ngươi là công chính.

Ngươi chẳng làm việc vì lợi ích của nhân loại

mà tước khỏi họ sự chăm sóc của Đức Chúa Trời.

Ngài sẽ phán rằng

ngươi đang dẫn nhân loại đến sự tối tăm,

sự chết và đến một trạng thái vô tận,

nơi con người đã đánh mất Đức Chúa Trời

và phước lành của Ngài.


Chorus

Nếu không gì có thể làm rung chuyển sự tận hiến

của ngươi cho Đức Chúa Trời,

Ngài sẽ trông đến ngươi

với sự ưu ái và sẽ ban phước lành cho ngươi.

Đức Chúa Trời sẽ ban phước lành

của Ngài cho ngươi, cho ngươi, oh.

Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngươi

phước lành của Ngài,

ban cho ngươi phước lành của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại

Trước: 269 Đức Chúa Trời đang tìm kiếm tấm lòng và linh hồn ngươi

Tiếp theo: 271 Đức Chúa Trời cứu rỗi những ai thờ phượng Ngài và lánh khỏi điều ác

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger