109 Sự tổng thể của công tác cứu rỗi

Verse 1

Ba giai đoạn công tác là bản ghi chép

toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời,

về cách mà Ngài cứu rỗi loài người,

và đó không phải là tưởng tượng.

Để biết rõ tâm tính của Đức Chúa Trời,

thì ngươi phải biết rõ từng giai đoạn.

Đây là điều tối thiểu phải đạt được

nếu như ngươi tìm kiếm để biết Ngài.


Verse 2

Con người không thể tạo ra hiểu biết về Ngài,

và họ cũng không thể nghĩ ra được.

Đức Thánh Linh cũng không ban cho ai

đặc ân để tạo ra hiểu biết này.

Mà nó là hiểu biết họ có được

sau khi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời,

một hiểu biết chỉ có thể đạt được

nhờ tự mình trải nghiệm công tác của Ngài.


Pre-chorus 1

Hiểu biết như thế không thể dễ dàng có được,

cũng không phải thứ

con người có thể được dạy.

Nó liên quan đến

trải nghiệm của riêng ngươi về Ngài,

trải nghiệm của riêng ngươi về Đức Chúa Trời.


Chorus

Ba giai đoạn công tác là

toàn bộ công tác cứu rỗi của Ngài.

Con người phải biết công tác,

tâm tính của Ngài

trong công tác cứu rỗi loài người;

không có sự thật này thì hiểu biết

của ngươi về Ngài chẳng có gì,

toàn những lời sáo rỗng thôi,

chỉ có giáo điều,

toàn những lời sáo rỗng thôi,

chỉ có giáo điều.


Verse 3

Cứu rỗi nhân loại là công tác chủ đạo,

tuy nhiên trong đó có nhiều cách làm việc,

phương pháp mà tâm tính Ngài được bày tỏ.

Con người rất khó nhận thấy và khó hiểu thấu.

Những thay đổi trong công tác và địa điểm,

về người nhận lãnh của công tác,

và sự phân tách về các thời đại –

đều được bao gồm trong ba giai đoạn này.


Pre-chorus 2

Những thay đổi trong

cách làm việc của Đức Thánh Linh,

tâm tính, hình tượng và danh

cũng như thân phận của Ngài

đều là một phần trong ba giai đoạn công tác,

ba giai đoạn của công tác.


Chorus

Ba giai đoạn công tác là

toàn bộ công tác cứu rỗi của Ngài.

Con người phải biết công tác,

tâm tính của Ngài

trong công tác cứu rỗi loài người;

không có sự thật này thì hiểu biết

của ngươi về Ngài chẳng có gì,

toàn những lời sáo rỗng thôi,

chỉ có giáo điều,

toàn những lời sáo rỗng thôi,

chỉ có giáo điều.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời

Trước: 108 Ba giai đoạn công tác thể hiện đầy đủ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 110 Câu chuyện đằng sau ba giai đoạn

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 3

Vị quân vương đắc thắng đã ngự trên bảo tọa vinh quang. Ngài đã cứu chuộc thành công các dân sự của mình và dẫn dắt họ hiển hiện trong vinh...

Lời tựa

Dù nhiều người tin vào Đức Chúa Trời, nhưng ít ai hiểu đức tin nơi Đức Chúa Trời nghĩa là gì, và họ phải làm gì để phù hợp với ý muốn của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger