109 Sự tổng thể của công tác cứu rỗi

Verse 1

Ba giai đoạn công tác là bản ghi chép

toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời,

về cách mà Ngài cứu rỗi loài người,

và đó không phải là tưởng tượng.

Để biết rõ tâm tính của Đức Chúa Trời,

thì ngươi phải biết rõ từng giai đoạn.

Đây là điều tối thiểu phải đạt được

nếu như ngươi tìm kiếm để biết Ngài.

Verse 2

Con người không thể tạo ra hiểu biết về Ngài,

và họ cũng không thể nghĩ ra được.

Đức Thánh Linh cũng không ban cho ai

đặc ân để tạo ra hiểu biết này.

Mà nó là hiểu biết họ có được

sau khi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời,

một hiểu biết chỉ có thể đạt được

nhờ tự mình trải nghiệm công tác của Ngài.

Pre-chorus 1

Hiểu biết như thế không thể dễ dàng có được,

cũng không phải thứ con người có thể được dạy.

Nó liên quan đến trải nghiệm của riêng ngươi về Ngài,

trải nghiệm của riêng ngươi về Đức Chúa Trời.

Chorus

Ba giai đoạn công tác là

toàn bộ công tác cứu rỗi của Ngài.

Con người phải biết công tác, tâm tính của Ngài

trong công tác cứu rỗi loài người;

không có sự thật này thì hiểu biết

của ngươi về Ngài chẳng có gì,

toàn những lời sáo rỗng thôi,

chỉ có giáo điều,

toàn những lời sáo rỗng thôi,

chỉ có giáo điều.

Verse 3

Cứu rỗi nhân loại là công tác chủ đạo,

tuy nhiên trong đó có nhiều cách làm việc,

phương pháp mà tâm tính Ngài được bày tỏ.

Con người rất khó nhận thấy và khó hiểu thấu.

Những thay đổi trong công tác và địa điểm,

về người nhận lãnh của công tác,

và sự phân tách về các thời đại –

đều được bao gồm trong ba giai đoạn này.

Pre-chorus 2

Những thay đổi trong cách làm việc của Đức Thánh Linh,

tâm tính, hình tượng và danh cũng như thân phận của Ngài

đều là một phần trong ba giai đoạn công tác,

ba giai đoạn của công tác.

Chorus

Ba giai đoạn công tác là

toàn bộ công tác cứu rỗi của Ngài.

Con người phải biết công tác, tâm tính của Ngài

trong công tác cứu rỗi loài người;

không có sự thật này thì hiểu biết

của ngươi về Ngài chẳng có gì,

toàn những lời sáo rỗng thôi,

chỉ có giáo điều,

toàn những lời sáo rỗng thôi,

chỉ có giáo điều.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 108 Ba giai đoạn công tác thể hiện đầy đủ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 110 Câu chuyện đằng sau ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Kẻ dữ ắt sẽ bị trừng phạt

Hãy tự xét mình để xem liệu các ngươi có thực hành sự công chính trong mọi việc mình làm không, và liệu tất cả hành động của các ngươi có...

Thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong sự phán xét và hành phạt của Ngài

Like the hundreds of millions of others who follow the Lord Jesus Christ, we abide by the laws and commandments of the Bible, enjoy the abundant grace of the Lord Jesus Christ, and gather together, pray, praise, and serve in the name of the Lord Jesus Christ—and all this we do under the care and protection of the Lord. We are often weak, and we are also often strong. We believe that all of our actions are in accordance with the teachings of the Lord. It goes without saying, then, that we also believe ourselves to be on the path of obedience to the will of the Father in heaven.

Chương 12

Khi tia chớp phương Đông lóe sáng – cũng chính là lúc Ta bắt đầu cất tiếng phán dạy – vào lúc mà ánh chớp lóe lên, cả vũ trụ được chiếu...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger