215 Ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời

Verse 1

Khi cả thế gian về với Đức Chúa Trời,

công tác của Ngài khắp vũ trụ

sẽ ứng với lời của Ngài.

Con người sẽ dùng nhiều cách để nhận lãnh,

nhận lãnh những lời của Ngài.

Tất cả đều đến gần và thờ phượng Ngài.

Đây là những việc làm của Ngài.

Ngài sẽ không bao giờ bắt đầu lại ở nơi khác.

Ngài sẽ khiến tất cả mọi người

đến trước Ngài và thờ phượng

Đức Chúa Trời trên đất,

công tác của Ngài ở các nơi khác sẽ dừng lại,

lúc đó con người sẽ buộc phải,

buộc phải tìm kiếm con đường thật.


Chorus

Khi toàn thể vương quốc cùng hân hoan

sẽ là ngày hiển vinh của Đức Chúa Trời.

Bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào

nhận được tin lành của Đức Chúa Trời

đều được Ngài ban phước và chăm sóc.


Verse 2

Đến lúc ấy, toàn bộ cộng đồng tôn giáo

đều sẽ phải chịu nạn đói nghiêm trọng,

và chỉ Đức Chúa Trời của hôm nay

là nguồn nước hằng sống,

chỉ có Ngài sở hữu suối nguồn vô tận

cho con người vui hưởng, vui hưởng đời đời,

con người sẽ đến bên Ngài

cũng như phụ thuộc vào Ngài.

Những ai có được lời của Đức Chúa Trời

sẽ có con đường để đi.

Những ai sống không có lời Ngài

sẽ phải tìm kiếm con đường thật.

Lời Ngài sẽ lan tỏa giữa vô số gia đình,

tất cả đều biết đến.

Chỉ khi ấy công tác của Ngài

mới lan rộng khắp toàn cõi vũ trụ.


Chorus

Khi toàn thể vương quốc cùng hân hoan

sẽ là ngày hiển vinh của Đức Chúa Trời.

Bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào

nhận được tin lành của Đức Chúa Trời

đều được Ngài ban phước và chăm sóc.


Verse 3

Vì vậy để mở rộng công tác của Ngài,

thì lời Ngài phải được lan truyền.

Những lời Đức Chúa Trời sẽ thể hiện thẩm quyền

vào ngày hiển vinh của Ngài.

Mọi lời của Đức Chúa Trời từ xưa đến nay

đều sẽ trở thành hiện thực.

Mọi hiển vinh sẽ đến với Đức Chúa Trời.

Những lời Ngài sẽ ngự trị ở trên đất.

Mọi kẻ gian ác sẽ bị hành phạt

bởi lời phán từ miệng Đức Chúa Trời,

và những người công chính

đều sẽ được ban phước bởi lời từ miệng Ngài.

Tất cả sẽ được thiết lập và làm cho trọn vẹn,

tất cả đều sẽ đạt được bởi những lời của Ngài.


Chorus

Khi toàn thể vương quốc cùng hân hoan

sẽ là ngày hiển vinh của Đức Chúa Trời.

Bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào

nhận được tin lành của Đức Chúa Trời

đều được Ngài ban phước và chăm sóc.

Khi toàn thể vương quốc cùng hân hoan

sẽ là ngày hiển vinh của Đức Chúa Trời.

Bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào

nhận được tin lành của Đức Chúa Trời

đều được Ngài ban phước và chăm sóc.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Vương quốc Một Nghìn năm đã đến

Trước: 214 Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, con người là con người

Tiếp theo: 216 Phước Cho Những Ai Chấp Nhận Công tác mới Của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger