820 Chứng ngôn mà con người nên mang

Verse 1

Làm chứng nghĩa là nói về công tác của Đức Chúa Trời,

về cách Ngài chinh phục, thay đổi, cứu rỗi con người,

những điều ngươi biết về cách Ngài dẫn dắt con người

để con người có thể bước vào thực tế của lẽ thật,

từ đó cho phép họ được Ngài chinh phục

cũng như được Ngài làm cho hoàn thiện và cứu rỗi.

Verse 2

Làm chứng nghĩa là nói về công tác của Đức Chúa Trời,

nghĩa là nói về tất cả những gì ngươi đã trải nghiệm.

Chỉ công tác của Ngài mới đại diện được cho Ngài,

tỏ lộ công khai và toàn bộ về Ngài.

Công tác của Ngài làm chứng về Ngài, cùng với lời của Ngài

trực tiếp đại diện cho Thần của Ngài.

Pre-chorus 1

Những điều này được bày tỏ qua Đức Chúa Trời nhập thể,

nhưng thực ra chúng là sự bày tỏ của Thần.

Toàn bộ công tác và mọi lời phán của Ngài

tất cả đều đại diện cho thực chất của Ngài.

Chorus

Khi ngươi làm chứng cho Đức Chúa Trời,

ngươi không những đang làm chứng cho nhân tính bình thường của Đức Chúa Trời,

mà còn cho công tác Ngài thực hiện,

con đường Ngài dẫn dắt, cách ngươi bị chinh phục,

và cách ngươi đã được làm cho hoàn thiện.

Đây là những điều ngươi nên nói đến

khi ngươi mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời, cho Đức Chúa Trời.

Verse 3

Ngươi đã trải nghiệm sự phán xét, sự tinh luyện,

cũng như những thất bại, sự thử luyện và những hoạn nạn,

đã bị chinh phục, gạt sự ích kỷ sang một bên,

kể cả gạt đi những động cơ cá nhân của ngươi,

những lợi ích cùng tiền đồ của xác thịt.

Nói cách khác, lời Ngài đã chinh phục lòng ngươi hoàn toàn.

Pre-chorus 2

Dù chưa phát triển trong đời sống như Ngài yêu cầu,

nhưng ngươi biết những điều này và bị thuyết phục bởi điều Ngài làm.

Nên đây có thể được gọi là chứng ngôn thực sự,

và đó là một lời chứng thực tế, đúng sự thật.

Chorus

Khi ngươi làm chứng cho Đức Chúa Trời,

ngươi không những đang làm chứng cho nhân tính bình thường của Đức Chúa Trời,

mà còn cho công tác Ngài thực hiện,

con đường Ngài dẫn dắt, cách ngươi bị chinh phục,

và cách ngươi đã được làm cho hoàn thiện.

Đây là những điều ngươi nên nói đến

khi ngươi mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời.

Bridge

Công tác mà Ngài đã đến để làm,

công tác của sự phán xét và hình phạt,

là công tác để chinh phục con người,

nhưng đó cũng là công tác kết thúc.

Ngài đang kết thúc toàn bộ thời đại, đang cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi,

và hoàn toàn thu phục loài người mà Ngài đã tạo dựng.

Ngươi nên làm chứng cho tất cả những điều này.

Chorus

Khi ngươi làm chứng cho Đức Chúa Trời,

ngươi không những đang làm chứng cho nhân tính bình thường của Đức Chúa Trời,

mà còn cho công tác Ngài thực hiện,

con đường Ngài dẫn dắt, cách ngươi bị chinh phục,

và cách ngươi đã được làm cho hoàn thiện.

Đây là những điều ngươi nên nói đến

khi ngươi mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời, cho Đức Chúa Trời.

Outro

Trong tương lai khi mà Phúc Âm được lan truyền,

ngươi nên nói về hiểu biết của mình,

chứng thực cho mọi thứ đạt được trong lòng của ngươi,

và trong thời gian đó ngươi nên cố gắng hết sức.

Một loài thọ tạo nên đạt được điều này.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 819 Ngươi có biết mục đích và ý nghĩa công tác của Đức Chúa Trời không?

Tiếp theo: 821 Làm thế nào để làm chứng cho Đức Chúa Trời trong đức tin của mình

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ngươi trung thành với ai?

Ngay lúc này, mỗi ngày các ngươi được sống đều quan trọng, và đó là điều quan trọng tột bậc cho đích đến của các ngươi và số phận của các...

Lời tựa

Mỗi người các ngươi nên xem xét lại cuộc đời tin vào Đức Chúa Trời của mình để xem khi theo Đức Chúa Trời, liệu ngươi có thật sự...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger