666 Những người được thử nghiệm bởi lời Đức Chúa Trời thì được phước

Chorus

Ai cũng đều được tinh luyện

bởi lời Đức Chúa Trời.

Nếu như Đức Chúa Trời không nhập thể thì

nhân loại sẽ không có phước chịu khổ đau.

Tất cả đều phải chịu

sự tinh luyện bởi lời của Ngài.

Những người chấp nhận

thử luyện của lời Ngài đều có phước.


Verse 1

Dựa trên tố chất vốn có của con người,

hành vi, thái độ của họ với Ngài,

họ không xứng đáng

được nhận kiểu tinh luyện này.

Ân phước này là sự cất nhắc của Ngài.

Con người từng bảo rằng

họ không xứng đáng được

thấy mặt Đức Chúa Trời

hay nghe được lời của Ngài.

Giờ đây, nhờ Ngài nâng đỡ và thương hại

con người mới nhận được

sự tinh luyện bởi lời của Ngài.


Pre-chorus

Ân phước này là của con người

trong thời kỳ sau rốt.

Các ngươi đã tự mình

trải nghiệm điều này chưa?


Chorus

Ai cũng đều được tinh luyện

bởi lời Đức Chúa Trời.

Nếu như Đức Chúa Trời không nhập thể thì

nhân loại sẽ không có phước chịu khổ đau.

Tất cả đều phải chịu

sự tinh luyện bởi lời của Ngài.

Những người chấp nhận

thử luyện của lời Ngài đều có phước.


Verse 2

Những khía cạnh mà loài người

phải trải qua khổ đau

đều đã được Đức Chúa Trời định trước

chứ không dựa trên đòi hỏi của riêng con người.

Đây là sự thật rất rõ ràng.

Mọi tín hữu nên chấp nhận

thử luyện của lời Đức Chúa Trời,

đều phải chịu khổ đau trong lời của Ngài.

Để đổi lấy cho sự khổ đau ngươi đã trải qua,

hôm nay ngươi đã nhận được phước lành.


Bridge

Nếu không chịu khổ đau,

ngươi không được Ngài chấp thuận.

Có lẽ trước kia ngươi đã oán thán nhiều,

nhưng Đức Chúa Trời cũng không để bụng.

Quá khứ đã qua, chỉ cần nhìn vào hôm nay.


Chorus

Ai cũng đều được tinh luyện

bởi lời Đức Chúa Trời.

Nếu như Đức Chúa Trời không nhập thể thì

nhân loại sẽ không có phước chịu khổ đau.

Tất cả đều phải chịu

sự tinh luyện bởi lời của Ngài.

Những người chấp nhận

thử luyện của lời Ngài đều có phước.

Những người chấp nhận

thử luyện của lời Ngài đều có phước.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời mang tính tự nguyện

Trước: 665 Điều Đức Chúa Trời muốn trong những sự thử luyện chính là tấm lòng thật của con người

Tiếp theo: 667 Con người không hiểu những ý định tốt của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger