945 Biểu tượng của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời

Verse 1

Tâm tính Đức Chúa Trời

là thực chất vốn có của Ngài.

Tâm tính Ngài không đổi thay theo thời gian,

cũng không thay đổi theo vị trí địa lý nào.

Đơn giản đó là thực chất cố hữu của Ngài.

Bất kể công tác của Ngài làm nhắm đến ai,

thực chất của Đức Chúa Trời vẫn không đổi thay,

và tâm tính công chính của Ngài cũng vậy.


Verse 2

Khi tức giận, điều Đức Chúa Trời tỏ lộ

là tâm tính vốn có của riêng Đức Chúa Trời.

Nguyên tắc đằng sau cơn giận

của Ngài không thay đổi,

thân phận và địa vị của Ngài

cũng không đổi thay.

Ngài tức giận không phải vì

thực chất Ngài đã thay đổi,

và không phải vì tâm tính của Ngài đã đổi thay,

mà vì bị xúc phạm

bởi sự chống đối của con người.


Chorus

Khi Ngài bày tỏ cơn thịnh nộ,

đó là biểu tượng rằng mọi thế lực tà ác

sẽ không còn tồn tại,

đó là biểu tượng rằng mọi thế lực

thù nghịch đều sẽ bị hủy diệt.

Có thể thấy tâm tính công chính

của Đức Chúa Trời là độc nhất,

và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời cũng vậy.


Verse 3

Việc con người trắng trợn khiêu khích Ngài

là thách thức thân phận và địa vị của Ngài.

Ngài xem việc này là họ đang tranh đấu với Ngài.

Ngài thấy họ đang thử thách cơn giận của Ngài.

Những lúc như vậy, tội lỗi của họ tràn lan,

và vì thế lẽ hiển nhiên những lúc như vậy,

cơn thịnh nộ của Ngài sẽ tỏ lộ và hiện diện.


Chorus

Khi Ngài bày tỏ cơn thịnh nộ,

đó là biểu tượng rằng mọi thế lực tà ác

sẽ không còn tồn tại,

đó là biểu tượng rằng mọi thế lực

thù nghịch đều sẽ bị hủy diệt.

Có thể thấy tâm tính công chính

của Đức Chúa Trời là độc nhất,

và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời cũng vậy.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II

Trước: 944 Đức Chúa Trời giữ cho con người tồn tại bằng tâm tính công chính của Ngài

Tiếp theo: 946 Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là biểu hiện cho tâm tính công chính của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger