505 Chịu đau khổ vì thực hành lẽ thật được Đức Chúa Trời khen ngợi

1 Mỗi lần họ đưa lẽ thật vào thực hành, mỗi lần họ trải qua sự tinh luyện, mỗi lần họ bị thử luyện và mỗi lần công tác của Đức Chúa Trời đến với họ, con người đều phải chịu đựng nỗi đau cùng cực. Toàn bộ điều này là một bài kiểm tra cho con người, và vì vậy trong tất cả bọn họ đều có một trận chiến. Đây là cái giá thực tế mà họ phải trả. Đọc thêm những lời Đức Chúa Trời và chạy ngược xuôi nhiều hơn là một phần của cái giá đó. Đó là những gì mọi người nên làm, đó là bổn phận của họ, và trách nhiệm mà họ phải làm tròn, nhưng con người phải gạt sang một bên những thứ bên trong họ: những suy nghĩ ngông cuồng, và những suy xét, quan niệm cùng ý định của riêng họ. Nếu ngươi không làm vậy, thì cho dù nỗi đau bên ngoài của ngươi lớn đến đâu, cho dù ngươi có chạy ngược xuôi nhiều bao nhiêu, tất cả sẽ là vô ích!

2 Chỉ những thay đổi bên trong ngươi mới có thể xác định liệu gian khó bên ngoài của ngươi có giá trị hay không. Khi tâm tính bên trong của ngươi đã thay đổi và ngươi đã đưa lẽ thật vào thực hành, thì tất cả những đau khổ bên ngoài của ngươi sẽ đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời; nếu không có sự thay đổi nào trong tâm tính bên trong của ngươi, thì cho dù ngươi có chịu đựng bao nhiêu đau khổ hay ngươi chạy xuôi ngược bên ngoài bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn sẽ không có sự chấp thuận nào từ Đức Chúa Trời – và gian khó mà không được Đức Chúa Trời xác nhận là vô ích. Do đó, cái giá mà ngươi đã trả có được Đức Chúa Trời chấp thuận hay không được quyết định bởi việc có hay không có sự thay đổi trong ngươi, và bằng việc liệu ngươi có hay không đưa lẽ thật vào thực hành và nổi loạn chống lại những ý định và quan niệm riêng của mình để đạt được sự thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời, sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và lòng trung thành với Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ “Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 504 Chịu khổ để thực hành lẽ thật là điều ý nghĩa nhất

Tiếp theo: 506 Hãy thực hành lẽ thật nhiều hơn, được Đức Chúa Trời ban phước lành nhiều hơn

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger