908 Đau khổ tràn đầy những ngày không có Chúa

Khi con người không hiểu được số phận

và không hiểu được quyền tối cao của Chúa,

khi con người ngang ngạnh dò dẫm tiến bước,

nặng đôi chân đi, nặng bước chênh vênh,

vượt màn sương, cuộc hành trình trở nên quá gian truân,

qua màn sương, cuộc hành trình làm trái tim đau buồn.

Ngày qua gian truân đầy kín khi không bên Ngài.

Và nếu chấp nhận quyền tối cao của Đấng Tạo Hóa,

quy phục mọi sự an bài của Ngài,

tìm kiếm đạt đến cuộc sống đích thực,

con người sẽ thoát khỏi những đau đớn,

thoát khỏi những khổ sở thân phận con người,

xóa đi sự trống rỗng trong cuộc đời,

xóa đi sự trống rỗng trong cuộc đời.

Khi con người không có Chúa và không thể thấy Ngài,

và không nhận ra quyền tối cao của Ngài,

ngày ngày trôi qua thêm sầu đau,

và cuộc đời không có giá trị hay ý nghĩa.

Dù là người nơi đâu, công việc có như nào,

phương tiện sống và theo đuổi mục tiêu của họ,

nếu không có Chúa, chỉ mang lại

sự khổ sở và nỗi đau vô tận không thể nào buông bỏ.

Ngày qua gian truân đầy kín khi không bên Ngài.

Và nếu chấp nhận quyền tối cao của Đấng Tạo Hóa,

quy phục mọi sự an bài của Ngài,

tìm kiếm đạt đến cuộc sống đích thực,

con người sẽ thoát khỏi những đau đớn,

thoát khỏi những khổ sở thân phận con người,

xóa đi sự trống rỗng trong cuộc đời,

xóa đi sự trống rỗng trong cuộc đời.

Khi con người đã nhận ra quyền tối cao của Chúa

trên số phận của họ,

người khôn chọn nhận biết và chấp nhận nó,

tạm biệt những ngày đầy đau khổ

khi cố gắng xây dựng cuộc sống tốt đẹp

chỉ với đôi bàn tay họ.

Con người sẽ ngừng đấu tranh với số phận và theo đuổi

cái gọi là "mục tiêu cuộc đời".

Ngày qua gian truân đầy kín khi không bên Ngài.

Và nếu chấp nhận quyền tối cao của Đấng Tạo Hóa,

quy phục mọi sự an bài của Ngài,

tìm kiếm đạt đến cuộc sống đích thực,

con người sẽ thoát khỏi những đau đớn,

thoát khỏi những khổ sở thân phận con người,

xóa đi sự trống rỗng trong cuộc đời,

xóa đi sự trống rỗng trong cuộc đời.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 827 Nên biết Đức Chúa Trời qua Quyền tối thượng của Người đối với vạn vật

Tiếp theo: 989 Ý Chí Cần Có Để Theo Đuổi Lẽ Thật

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này