415 Thành công hay thất bại phụ thuộc vào sự theo đuổi của con người

Verse 1

Là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời,

con người phải theo đuổi

việc thực hiện bổn phận

của một tạo vật của Ngài,

theo đuổi việc yêu kính Đức Chúa Trời,

mà không có lựa chọn khác,

vì Ngài xứng đáng với tình yêu của con người.

Người theo đuổi việc yêu Ngài

thì không nên mưu cầu,

tìm kiếm bất kỳ lợi ích cá nhân nào,

hoặc theo đuổi những điều

cá nhân mình khao khát;

đây mới là cách theo đuổi đúng đắn nhất.


Chorus 1

Nếu điều ngươi theo đuổi là lẽ thật,

nếu ngươi thực hành lẽ thật,

và nếu điều ngươi đạt được

là sự thay đổi tâm tính,

thì con đường mà ngươi bước đi

là con đường đúng đắn,

đó là con đường đúng đắn

mà ngươi nên bước đi.

Nếu điều ngươi theo đuổi là lẽ thật,

nếu ngươi thực hành lẽ thật,

và nếu điều ngươi đạt được

là sự thay đổi tâm tính,

thì con đường mà ngươi bước đi

là con đường đúng đắn,

đó là con đường đúng đắn

mà ngươi nên bước đi.


Verse 2

Nếu điều ngươi theo đuổi

là phước lành của xác thịt,

và thực hành lẽ thật

trong quan niệm của riêng ngươi,

nếu tâm tính của ngươi không thay đổi,

cũng như không hề vâng lời

Đức Chúa Trời trong xác thịt,

và ngươi vẫn còn sống trong sự mơ hồ,

thì những gì ngươi theo đuổi chắc chắn

sẽ đưa ngươi xuống dưới địa ngục,

bởi vì con đường ngươi đi

chính là con đường thất bại,

con đường ngươi đi là con đường thất bại.


Chorus 2

Việc ngươi được hoàn thiện, hay sẽ bị loại bỏ

tùy thuộc vào sự theo đuổi,

mưu cầu của chính ngươi,

nghĩa là thất bại hay thành công

tùy con đường con người đi,

thất bại hay thành công

tùy con đường con người đi.

Việc ngươi được hoàn thiện, hay sẽ bị loại bỏ

tùy thuộc vào sự theo đuổi,

mưu cầu của chính ngươi,

nghĩa là thất bại hay thành công

tùy con đường con người đi,

thất bại hay thành công

tùy con đường con người đi.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi

Trước: 414 Tại sao con người thất bại trong đức tin của mình

Tiếp theo: 417 Đức Chúa Trời ban cho con người những gì họ cần qua tiếng kêu cầu của họ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger