Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi

Hầu hết mọi người tin vào Đức Chúa Trời là vì đích đến trong tương lai của họ, hoặc vì sự vui thú nhất thời. Đối với những ai chưa trải qua bất kỳ sự xử lý nào, niềm tin vào Đức Chúa Trời là để bước vào thiên đàng, để được phần thưởng. Họ không tin Đức Chúa Trời để được làm cho hoàn thiện, hoặc để thực hiện bổn phận một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là hầu hết mọi người tin vào Đức Chúa Trời không phải để hoàn thành trách nhiệm của họ, hoặc để hoàn tất bổn phận của họ. Hiếm khi người ta tin vào Đức Chúa Trời để sống cuộc đời có ý nghĩa, cũng không có ai tin rằng vì con người còn sống, họ nên yêu mến Đức Chúa Trời vì làm như vậy là luật Trời và nguyên tắc của thế gian, và là thiên hướng tự nhiên của con người. Theo cách này, mặc dù từng người khác nhau theo đuổi mục tiêu của riêng mình, nhưng mục đích theo đuổi của họ và động lực đằng sau nó đều giống nhau, và hơn nữa, đối với hầu hết bọn họ, các đối tượng thờ phượng của họ rất giống nhau. Trong vài nghìn năm qua, nhiều tín đồ đã chết, và nhiều người đã chết và được tái sinh. Không chỉ một hoặc hai người tìm kiếm Đức Chúa Trời, thậm chí không phải một hoặc hai nghìn người, mà việc theo đuổi của hầu hết những người này đều là vì tiền đồ của riêng họ hoặc những hy vọng vinh quang của họ cho tương lai. Những người tận hiến cho Đấng Christ là rất hiếm. Nhiều tín đồ sùng đạo đã vẫn bị bẫy chết trong lưới của chính mình, và hơn nữa, số người đã đạt được thành công còn rất ít ỏi. Cho đến ngày nay, những lý do khiến mọi người thất bại, hoặc những bí mật cho thành công của họ, vẫn chưa được họ biết đến. Những người bị ám ảnh với việc tìm kiếm Đấng Christ vẫn chưa có được khoảnh khắc sáng suốt thình lình, họ vẫn chưa đi đến tận cùng của những lẽ mầu nhiệm này, vì đơn giản là họ không biết. Mặc dù họ nỗ lực khó nhọc trong việc theo đuổi của mình, nhưng con đường họ đi là con đường của sự thất bại mà các tiền bối của họ đã từng đi, chứ không phải là một con đường của sự thành công. Theo cách này, bất kể họ tìm kiếm như thế nào, chẳng phải họ đi trên con đường dẫn đến sự tối tăm sao? Chẳng phải những gì họ đạt được là trái đắng sao? Khá là khó để dự đoán liệu những người noi gương những người đã thành công trong quá khứ cuối cùng sẽ gặp vận may hay tai họa. Vậy thì, cơ hội cho những người tìm kiếm bằng cách đi theo vết chân của những người đã thất bại còn tệ hơn bao nhiêu nữa? Chẳng phải cơ hội thất bại của họ còn lớn hơn nữa sao? Con đường họ đi có giá trị gì? Chẳng phải họ đang lãng phí thời gian của mình sao? Bất kể con người thành công hay thất bại trong việc theo đuổi của mình, nói tóm lại, có một nguyên nhân khiến họ như vậy, và sự thành công hay thất bại của họ không phải được quyết định bằng việc tìm kiếm theo bất kỳ cách nào họ muốn.

Yêu cầu cơ bản nhất cho niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời là họ phải có một tấm lòng chân thật, họ phải hoàn toàn tận hiến bản thân và thực sự vâng lời. Điều khó nhất đối với con người là dâng toàn bộ đời sống của mình để đổi lấy niềm tin thực sự, thông qua đó họ có thể đạt được toàn bộ lẽ thật và hoàn thành bổn phận của mình là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đây là điều không thể đạt được ở những kẻ thất bại, và thậm chí còn khó đạt được hơn ở những kẻ không thể tìm thấy Đấng Christ. Bởi vì con người không giỏi việc tận hiến hoàn toàn cho Đức Chúa Trời, bởi vì con người không sẵn sàng thực hiện bổn phận của mình đối với Đấng Tạo Hóa, bởi vì con người đã nhìn biết lẽ thật nhưng lại né tránh nó và đi con đường riêng của mình, bởi vì con người luôn tìm kiếm bằng cách đi theo con đường của những người đã thất bại, bởi vì con người luôn xem thường Trời, do đó, con người luôn thất bại, luôn bị cuốn theo mưu chước của Sa-tan và mắc vào lưới của chính mình. Bởi vì con người không biết Đấng Christ, bởi vì con người không thông thạo việc hiểu và trải nghiệm lẽ thật, bởi vì con người quá tôn sùng Phao-lô và quá thèm muốn thiên đàng, bởi vì con người luôn đòi hỏi Đấng Christ phải nghe lời họ và sai khiến Đức Chúa Trời, nên những nhân vật vĩ đại và những người đã trải nghiệm những thăng trầm của thế gian vẫn là những phàm nhân, và vẫn chết trong hình phạt của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì Ta có thể phán về những người như thế là họ chết một cái chết bi thảm, và hậu quả dành cho họ – cái chết của họ – không phải là không có lý do. Chẳng phải thất bại của họ thậm chí còn quá đáng hơn so với luật Trời sao? Lẽ thật đến từ thế giới của con người, nhưng lẽ thật giữa con người được truyền lại bởi Đấng Christ. Nó bắt nguồn từ Đấng Christ, nghĩa là từ chính Đức Chúa Trời, và điều này không phải là thứ nằm trong khả năng con người. Tuy nhiên, Đấng Christ chỉ cung cấp lẽ thật; Ngài không đến để quyết định liệu con người có thành công trong việc theo đuổi lẽ thật của mình hay không. Do đó, theo sau sự thành công hay thất bại trong lẽ thật, tất cả đều là do sự theo đuổi của con người. Thành công hay thất bại trong lẽ thật của con người chưa bao giờ liên quan đến Đấng Christ, mà thay vào đó được quyết định bởi sự theo đuổi của họ. Đích đến của con người và thành công hay thất bại của họ không thể được chất lên đầu Đức Chúa Trời, hầu cho chính Đức Chúa Trời bị buộc phải gánh lấy nó, bởi vì đây không phải là chuyện của chính Đức Chúa Trời, mà liên quan trực tiếp đến bổn phận mà các loài thọ tạo của Đức Chúa Trời phải thực hiện. Hầu hết mọi người đều có một ít kiến thức về sự theo đuổi và đích đến của Phao-lô và Phi-e-rơ, nhưng mọi người không biết gì hơn ngoài kết quả của Phi-e-rơ và Phao-lô, và không biết gì về bí mật đằng sau thành công của Phi-e-rơ, hoặc những thiếu sót đã dẫn đến thất bại của Phao-lô. Và vì vậy, nếu các ngươi hoàn toàn không có khả năng nhìn thấu thực chất sự theo đuổi của họ, thì sự theo đuổi của hầu hết các ngươi sẽ vẫn thất bại, và ngay cả khi một số ít trong các ngươi thành công, họ vẫn sẽ không ngang bằng với Phi-e-rơ được. Nếu con đường ngươi theo đuổi là đúng đắn, thì ngươi có hy vọng thành công; nếu con đường ngươi đi trong việc theo đuổi lẽ thật là sai lầm, thì ngươi sẽ mãi mãi không có khả năng thành công, và sẽ gặp phải kết cục giống như Phao-lô.

Phi-e-rơ là một người đã được làm cho hoàn thiện. Chỉ sau khi trải nghiệm hình phạt và phán xét, và qua đó đạt được một tình yêu thuần khiết dành cho Đức Chúa Trời, ông mới hoàn toàn được trở nên hoàn thiện; con đường ông đã đi là con đường để được trở nên hoàn hiện. Điều đó có nghĩa là, ngay từ đầu, con đường mà Phi-e-rơ đã đi là đúng đắn, và động lực của ông cho việc tin vào Đức Chúa Trời là đúng đắn, và vì vậy ông đã trở thành một người được làm cho hoàn thiện và ông đã đi một con đường mới mà con người chưa từng đi trước đó. Tuy nhiên, con đường mà Phao-lô đã đi từ đầu là con đường chống lại Đấng Christ, và chỉ vì Đức Thánh Linh muốn sử dụng ông, tận dụng những tài năng của ông và tất cả phẩm chất của ông cho công tác của Ngài, nên ông đã làm việc cho Đấng Christ trong nhiều thập niên. Ông chỉ đơn thuần là một người được Đức Thánh Linh sử dụng, và ông đã được sử dụng không phải vì Jêsus có thiện cảm với nhân tính của ông, mà là vì những tài năng của ông. Ông đã có thể làm việc cho Jêsus vì ông đã bị hạ gục, chứ không phải vì ông vui sướng khi làm vậy. Ông đã có thể làm công tác đó nhờ sự khai sáng và hướng dẫn của Đức Thánh Linh, và công tác ông đã làm không hề đại diện cho sự theo đuổi của mình, hoặc cho nhân tính của mình. Công tác của Phao-lô đại diện cho công tác của một tôi tớ, nghĩa là ông đã làm công tác của một sứ đồ. Tuy nhiên Phi-e-rơ thì khác: Ông cũng đã làm một vài công tác; nó không vĩ đại như công tác của Phao-lô, nhưng ông đã làm việc trong khi theo đuổi lối vào của riêng mình, và công tác của ông khác với công tác của Phao-lô. Công tác của Phi-e-rơ là việc thực hiện bổn phận một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Ông đã không làm việc trong vai trò của một sứ đồ, mà là trong quá trình theo đuổi một tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Quá trình làm việc của Phao-lô còn bao gồm sự theo đuổi cá nhân của ông: Sự theo đuổi của ông không vì mục đích gì khác ngoài những hy vọng của mình về tương lai, và mong muốn của mình về một đích đến tốt đẹp. Ông đã không chấp nhận sự tinh luyện trong công tác của mình, cũng không chấp nhận việc tỉa sửa và xử lý. Ông đã tin rằng miễn là công tác ông làm thỏa mãn được mong muốn của Đức Chúa Trời, và mọi điều ông làm là đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì phần thưởng cuối cùng sẽ chờ đợi mình. Không có kinh nghiệm cá nhân nào trong công tác của ông – tất cả chỉ vì lợi ích của riêng mình, và đã không được thực hiện giữa lúc theo đuổi sự thay đổi. Tất cả mọi thứ trong công tác của ông là một thương vụ, nó không chứa bất kỳ bổn phận hay sự quy phục nào của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Trong quá trình làm việc của Phao-lô, đã không có sự thay đổi nào xuất hiện trong tâm tính cũ của ông. Công tác của ông chỉ đơn thuần là phục vụ người khác, và không có khả năng mang lại những thay đổi trong tâm tính của ông. Phao-lô đã thực hiện công tác của mình một cách trực tiếp, không được làm cho hoàn thiện hoặc được xử lý, và ông đã bị thúc đẩy bởi phần thưởng. Phi-e-rơ thì khác: Ông đã trải qua việc tỉa sửa và xử lý, và đã trải qua sự tinh luyện. Mục đích và động lực làm việc của Phi-e-rơ khác biệt về cơ bản so với của Phao-lô. Mặc dù Phi-e-rơ không làm nhiều việc, nhưng tâm tính của ông đã trải qua nhiều thay đổi, và điều ông tìm kiếm là lẽ thật cùng sự thay đổi thực sự. Công tác của ông đã được thực hiện không đơn giản chỉ vì lợi ích của chính công tác. Mặc dù Phao-lô làm nhiều việc, nhưng tất cả đều là công tác của Đức Thánh Linh, và mặc dù Phao-lô đã hợp tác trong công tác này, nhưng ông không trải nghiệm nó. Việc Phi-e-rơ làm ít việc hơn chỉ là vì Đức Thánh Linh đã không làm nhiều việc như thế thông qua ông. Số lượng công việc của họ không quyết định liệu họ có trở nên hoàn thiện hay không; sự theo đuổi của người này là để nhận được phần thưởng, còn của người kia là để đạt được một tình yêu tột độ dành cho Đức Chúa Trời, và hoàn thành bổn phận của mình là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, đến mức ông đã có thể sống bày tỏ ra một hình ảnh đáng mến để thỏa mãn mong muốn của Đức Chúa Trời. Bề ngoài họ khác nhau, và bản chất của họ cũng khác nhau. Ngươi không thể xác định ai trong số họ đã được làm cho hoàn thiện dựa trên số lượng công việc họ đã làm. Phi-e-rơ đã cố gắng sống bày tỏ ra hình ảnh của một người yêu mến Đức Chúa Trời, để trở thành một người vâng lời Đức Chúa Trời, để trở thành một người chấp nhận việc xử lý và tỉa sửa, và để trở thành một người hoàn thành bổn phận của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Ông đã có thể hiến thân cho Đức Chúa Trời, đặt toàn bộ bản thân mình trong tay Đức Chúa Trời, và vâng lời Ngài cho đến chết. Đó là những gì mà ông đã quyết tâm làm, và hơn nữa, đó là những gì ông đã đạt được. Đây là nguyên nhân cơ bản khiến cuối cùng kết cục của ông khác với của Phao-lô. Công tác mà Đức Thánh Linh đã làm trong Phi-e-rơ là làm cho ông hoàn thiện, và công tác mà Đức Thánh Linh đã làm trong Phao-lô là sử dụng ông ấy. Đó là bởi vì bản tính của họ và quan điểm của họ đối với việc theo đuổi không giống nhau. Cả hai đều đã có công tác của Đức Thánh Linh. Phi-e-rơ đã áp dụng công tác này cho chính mình, và cũng đã cung cấp nó cho những người khác; trong khi đó, Phao-lô đã chỉ cung cấp toàn bộ công tác của Đức Thánh Linh cho những người khác, mà bản thân đã không đạt được điều gì từ nó. Theo cách này, sau khi Phao-lô đã trải nghiệm công tác của Đức Thánh Linh trong rất nhiều năm, những thay đổi ở ông gần như không có. Ông gần như vẫn còn ở trong trạng thái tự nhiên của mình, và vẫn là Phao-lô của trước đó. Sau khi chịu đựng khó khăn trong nhiều năm công tác, ông đã chỉ đơn thuần học được cách làm việc, và học được sự chịu đựng, nhưng bản chất cũ của ông – bản chất cạnh tranh và vụ lợi cao – vẫn còn. Sau khi làm việc trong rất nhiều năm, ông đã không biết tâm tính bại hoại của mình, cũng không giải thoát bản thân khỏi tâm tính cũ của mình, và điều đó vẫn còn rõ ràng trong công tác của ông. Trong ông chỉ đơn thuần là đã có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn, nhưng chỉ mỗi một ít kinh nghiệm như thế không đủ khả năng thay đổi ông, và không thể thay đổi các quan điểm của ông về sự tồn tại hoặc ý nghĩa của việc theo đuổi của mình. Mặc dù ông đã làm việc nhiều năm cho Đấng Christ, và không bao giờ bắt bớ Đức Chúa Jêsus nữa, nhưng trong lòng ông đã không có sự thay đổi nào trong sự hiểu biết của mình về Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là ông đã không làm việc để hiến mình cho Đức Chúa Trời, mà đúng hơn, đã buộc phải làm việc vì đích đến trong tương lai của mình. Vì ngay từ đầu, ông đã bắt bớ Đấng Christ, và đã không quy phục Đấng Christ; ông vốn dĩ là một kẻ phản nghịch cố tình chống lại Đấng Christ, và là một người không hiểu biết gì về công tác của Đức Thánh Linh. Đến khi sắp kết thúc công tác của mình, ông vẫn không biết công tác của Đức Thánh Linh, và chỉ đơn thuần tự ý hành động theo tính khí của riêng mình, mà không chú ý gì đến ý muốn của Đức Thánh Linh. Và vì vậy bản tính của ông là thù địch với Đấng Christ và đã không vâng theo lẽ thật. Một người như vậy, người đã bị bỏ rơi bởi công tác của Đức Thánh Linh, người đã không biết công tác của Đức Thánh Linh, và cũng là người đã chống đối Đấng Christ – làm sao một người như thế có thể được cứu rỗi? Việc con người có thể được cứu hay không không phụ thuộc vào bao nhiêu việc mà họ đã làm, hoặc họ cống hiến bao nhiêu, mà thay vào đó được quyết định bằng việc liệu họ có biết công tác của Đức Thánh Linh hay không, liệu họ có thể đưa lẽ thật vào thực hành hay không, và liệu các quan điểm của họ đối với việc theo đuổi có phù hợp với lẽ thật hay không.

Mặc dù những sự mặc khải tự nhiên đã xuất hiện sau khi Phi-e-rơ bắt đầu đi theo Jêsus, nhưng về bản tính, ngay từ đầu, Phi-e-rơ đã là một người sẵn sàng quy phục Đức Thánh Linh và tìm kiếm Đấng Christ. Sự vâng lời của ông đối với Đức Thánh Linh là thuần khiết: Ông đã không tìm kiếm danh tiếng và của cải, mà thay vào đó đã được thúc đẩy bởi sự vâng theo lẽ thật. Mặc dù đã có ba lần Phi-e-rơ phủ nhận quen biết Đấng Christ, và mặc dù ông đã cám dỗ Đức Chúa Jêsus, nhưng sự yếu đuối không đáng kể đó của con người không liên quan đến bản tính của ông, không ảnh hưởng đến sự theo đuổi tương lai của ông, và không thể đủ để chứng minh rằng sự cám dỗ của ông là một hành động của kẻ địch lại Đấng Christ. Sự yếu đuối của con người bình thường là điều mà tất cả mọi người trên thế giới đều có – ngươi có mong đợi Phi-e-rơ khác biệt chút nào không? Chẳng phải mọi người đều giữ những quan điểm nhất định về Phi-e-rơ bởi vì ông đã phạm phải một vài sai lầm dại dột sao? Và chẳng phải mọi người đều ngưỡng mộ Phao-lô vì mọi việc ông đã làm, và mọi thư tín mà ông đã viết sao? Làm sao con người có thể có khả năng nhìn thấu được bản chất của con người? Chắc chắn những người thật sự có ý thức đều có thể nhìn thấy một điều nhỏ nhặt như thế chứ? Mặc dù nhiều năm trải nghiệm đau đớn của Phi-e-rơ không được ghi lại trong Kinh Thánh, nhưng điều này không chứng minh rằng Phi-e-rơ đã không có những trải nghiệm thực sự, hoặc Phi-e-rơ đã không được làm cho hoàn thiện. Làm sao công tác của Đức Chúa Trời có thể được con người dò thấu hoàn toàn? Những ghi chép trong Kinh Thánh đã không được đích thân Jêsus lựa chọn, mà đã được các thế hệ sau biên soạn. Theo cách này, chẳng phải mọi điều được ghi lại trong Kinh Thánh đều đã được lựa chọn theo ý tưởng của con người sao? Hơn nữa, kết cục của Phi-e-rơ và Phao-lô không được nêu rõ trong các thư tín, vì vậy con người đánh giá Phi-e-rơ và Phao-lô theo nhận thức riêng của mình, và theo ý muốn riêng của mình. Và bởi vì Phao-lô đã làm rất nhiều việc, bởi vì “những đóng góp” của ông rất vĩ đại, nên ông đã giành được sự tin tưởng của quần chúng. Chẳng phải con người chỉ tập trung vào bề nổi sao? Làm sao con người có thể có khả năng nhìn thấu được bản chất của con người? Chưa kể, biết rằng Phao-lô đã là một đối tượng được tôn thờ qua hàng nghìn năm, ai lại dám liều lĩnh phủ nhận công tác của ông? Phi-e-rơ chỉ là một người đánh cá, vậy làm sao sự đóng góp của ông có thể vĩ đại như của Phao-lô được? Dựa trên sự đóng góp, Phao-lô đáng lẽ phải là người được khen thưởng trước Phi-e-rơ, và Phao-lô đáng lẽ phải là người đủ tư cách để có được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời hơn. Ai có thể tưởng tượng được rằng, trong cách đối xử với Phao-lô, Đức Chúa Trời đã chỉ đơn thuần khiến ông làm việc thông qua những tài năng của mình, trong khi Đức Chúa Trời đã làm cho Phi-e-rơ hoàn thiện. Hoàn toàn không phải là Đức Chúa Jêsus đã lập kế hoạch cho Phi-e-rơ và Phao-lô ngay từ đầu: Đúng hơn, họ đã được làm cho hoàn thiện hoặc được đưa vào làm việc theo bản tính vốn có của họ. Và vì vậy, những gì mọi người nhìn thấy chỉ đơn thuần là những đóng góp bên ngoài của con người, trong khi những gì Đức Chúa Trời nhìn thấy là bản chất con người, cũng như con đường mà con người theo đuổi ngay từ đầu, và động lực đằng sau sự theo đuổi của con người. Người ta đo lường một con người theo quan niệm của mình, và theo nhận thức của riêng mình, nhưng kết cục sau cùng của một con người không được quyết định dựa theo trạng thái bên ngoài của họ. Và vì vậy Ta phán rằng nếu con đường ngươi đi từ đầu là con đường của sự thành công, và quan điểm của ngươi về việc theo đuổi là đúng đắn ngay từ đầu, thì ngươi giống như Phi-e-rơ; nếu con đường ngươi đi là con đường của sự thất bại, thì bất kể cái giá mà ngươi phải trả là gì, kết cục của ngươi vẫn sẽ giống như của Phao-lô. Cho dù là gì đi nữa, thì đích đến của ngươi và việc ngươi thành công hay thất bại, cả hai đều được quyết định bằng việc liệu con đường ngươi tìm kiếm có đúng đắn hay không, thay vì sự tận tụy của ngươi, hoặc cái giá mà ngươi phải trả. Thực chất của Phi-e-rơ và Phao-lô và các mục tiêu mà họ theo đuổi là khác nhau; con người không có khả năng khám phá những điều này, và chỉ Đức Chúa Trời mới có thể biết chúng toàn vẹn. Vì những gì Đức Chúa Trời nhìn thấy là bản chất của con người, trong khi con người không biết gì về thực chất của riêng mình. Con người không có khả năng nhìn thấy thực chất bên trong con người hoặc vóc giạc thực tế của họ, và do đó không có khả năng nhận định những nguyên nhân cho sự thất bại và thành công của Phao-lô và Phi-e-rơ. Lý do khiến hầu hết mọi người tôn thờ Phao-lô chứ không phải Phi-e-rơ là vì Phao-lô đã được sử dụng cho công tác công khai, và con người có thể nhận thức được công tác này, và vì vậy mọi người thừa nhận “những thành tích” của Phao-lô. Trong khi đó, những kinh nghiệm của Phi-e-rơ lại vô hình đối với con người, và những gì ông đã tìm kiếm thì con người không thể đạt được, và vì vậy con người không có hứng thú với Phi-e-rơ.

Phi-e-rơ đã được làm cho hoàn thiện thông qua việc trải nghiệm sự xử lý và tinh luyện. Ông đã nói rằng: “Tôi phải thỏa mãn mong muốn của Đức Chúa Trời mọi lúc. Trong mọi điều tôi làm, tôi chỉ cố gắng thỏa mãn mong muốn của Đức Chúa Trời, và dù tôi bị hành phạt, hay bị phán xét, tôi vẫn vui lòng làm như vậy”. Phi-e-rơ đã hiến dâng tất cả cho Đức Chúa Trời, và công tác, lời nói cùng toàn bộ đời sống của ông hết thảy đều là vì yêu mến Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ là một người tìm kiếm sự thánh khiết, và càng trải nghiệm, tình yêu của ông dành cho Đức Chúa Trời sâu thẳm trong lòng càng lớn hơn. Trong khi đó, Phao-lô đã chỉ làm công tác bề ngoài, và mặc dù ông cũng đã làm việc chăm chỉ, nhưng sự khó nhọc của ông là để làm công tác của mình một cách đúng đắn và như thế đạt được phần thưởng. Nếu ông biết rằng mình sẽ không nhận được phần thưởng thì ông đã từ bỏ công tác của mình. Điều Phi-e-rơ quan tâm là tình yêu đích thực trong lòng mình, và điều mà thiết thực và có thể đạt được. Ông đã không quan tâm về việc liệu mình có nhận được phần thưởng hay không, nhưng quan tâm về việc liệu tâm tính của mình có thể được thay đổi hay không. Phao-lô đã quan tâm về việc làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết, ông đã quan tâm về công tác bề ngoài và sự tận tụy, và về những giáo lý mà người bình thường không trải nghiệm được. Ông đã không quan tâm gì đến những thay đổi sâu thẳm bên trong và một tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời. Những trải nghiệm của Phi-e-rơ là để đạt được một tình yêu đích thực và một sự hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời. Những trải nghiệm của ông là để đạt được một mối quan hệ gần gũi hơn với Đức Chúa Trời, và để có một cách sống thực tế. Công tác của Phao-lô được thực hiện do bởi những gì Jêsus đã giao phó cho ông, và để có được những điều ông mong đợi, nhưng những điều này không liên quan đến sự hiểu biết của ông về bản thân và về Đức Chúa Trời. Công tác của ông chỉ là để thoát khỏi hình phạt và phán xét. Điều Phi-e-rơ tìm kiếm là tình yêu thuần khiết, và điều Phao-lô tìm kiếm là mão triều thiên của sự công bình. Phi-e-rơ đã trải nghiệm nhiều năm công tác của Đức Thánh Linh, và đã có kiến thức thực tế về Đấng Christ, cũng như sự hiểu biết sâu sắc về bản thân. Và như vậy, tình yêu của ông dành cho Đức Chúa Trời là thuần khiết. Nhiều năm tinh luyện đã nâng cao kiến thức của ông về Jêsus và sự sống, và tình yêu của ông là một tình yêu vô điều kiện, đó là một tình yêu tự phát, và ông đã không đòi hỏi điều gì đáp trả, cũng không hy vọng về bất kỳ lợi ích nào. Phao-lô đã làm việc trong nhiều năm, nhưng ông không sở hữu nhiều kiến thức về Đấng Christ, và sự hiểu biết của ông về bản thân cũng ít ỏi đến đáng thương. Ông đơn giản là đã không có tình yêu dành cho Đấng Christ, và công tác của ông và cuộc đua mà ông chạy là để có được vòng nguyệt quế sau cùng. Điều mà ông đã tìm kiếm là mão triều thiên đẹp nhất, chứ không phải là tình yêu thuần khiết nhất. Ông đã không chủ động tìm kiếm, mà đã làm vậy một cách thụ động; ông đã không thực hiện bổn phận của mình, mà là bị buộc phải theo đuổi sau khi bị công tác của Đức Thánh Linh tóm lấy. Và vì vậy, sự theo đuổi của ông không chứng minh rằng ông là một loài thọ tạo đủ tư cách của Đức Chúa Trời; chính Phi-e-rơ là một loài thọ tạo đủ tư cách của Đức Chúa Trời, ông đã thực hiện bổn phận của mình. Con người nghĩ rằng tất cả những ai đóng góp cho Đức Chúa Trời đều phải nhận được phần thưởng, và rằng sự đóng góp càng lớn, thì việc họ phải nhận được ơn huệ của Đức Chúa Trời càng hiển nhiên hơn. Thực chất quan điểm của con người là mang tính thương vụ, và họ không chủ động cố gắng thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đối với Đức Chúa Trời, con người càng tìm kiếm một tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời và sự vâng lời Đức Chúa Trời hoàn toàn, điều đó cũng có nghĩa là tìm cách thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, họ càng có thể đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Quan điểm của Đức Chúa Trời là đòi hỏi con người khôi phục lại bổn phận và địa vị ban đầu của họ. Con người là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và vì vậy con người không nên vượt quá giới hạn của bản thân bằng cách đưa ra bất kỳ đòi hỏi nào ở Đức Chúa Trời, và không nên làm điều gì khác hơn là thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đích đến của Phao-lô và Phi-e-rơ đã được đo lường tùy theo việc liệu họ có thể thực hiện bổn phận của mình với tư cách là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời hay không, chứ không phải theo quy mô đóng góp của họ; đích đến của họ đã được xác định dựa theo những gì họ đã tìm kiếm ngay từ đầu, chứ không phải theo số lượng công việc họ đã làm, hoặc sự ước lượng của những người khác về họ. Và vì vậy, việc cố gắng tích cực thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời là con đường dẫn đến thành công; việc tìm kiếm con đường của một tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn nhất; việc tìm kiếm những thay đổi trong tâm tính cũ của mình, và một tình yêu thuần khiết dành cho Đức Chúa Trời, là con đường dẫn đến thành công. Một con đường dẫn đến thành công như thế là con đường của sự khôi phục lại bổn phận ban đầu cũng như diện mạo ban đầu của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đó là con đường của sự khôi phục, và cũng là mục tiêu của mọi công tác của Đức Chúa Trời từ đầu đến cuối. Nếu việc theo đuổi của con người bị vấy bẩn bởi những đòi hỏi ngông cuồng cá nhân và những thèm muốn phi lý, thì hiệu quả đạt được sẽ không phải là những thay đổi trong tâm tính của con người. Điều này mâu thuẫn với công tác khôi phục. Đó chắc chắn không phải là công tác được thực hiện bởi Đức Thánh Linh, và vì vậy chứng tỏ rằng loại theo đuổi này không được Đức Chúa Trời chấp thuận. Việc theo đuổi điều không được Đức Chúa Trời chấp thuận có nghĩa lý gì?

Công tác do Phao-lô thực hiện đã được phô bày ra trước con người, nhưng tình yêu của ông dành cho Đức Chúa Trời thuần khiết ra sao, tình yêu của ông dành cho Đức Chúa Trời sâu sắc đến mức nào trong lòng mình – con người không thể nhìn thấy được những điều này. Con người chỉ có thể nhìn thấy công tác mà ông đã làm, từ đó con người biết rằng người chắc chắn đã được Đức Thánh Linh sử dụng, và vì thế con người nghĩ rằng Phao-lô tốt hơn Phi-e-rơ, rằng công tác của ông vĩ đại hơn, vì ông đã có thể chu cấp cho các hội thánh. Phi-e-rơ chỉ quan tâm đến những kinh nghiệm cá nhân của mình, và chỉ thu phục được một vài người trong thời gian làm việc không thường xuyên của mình. Ông chỉ có một vài thư tín ít được biết đến, nhưng ai biết được tình yêu của ông dành cho Đức Chúa Trời sâu trong lòng to lớn ra sao? Hết ngày này qua ngày khác, Phao-lô đã làm việc cho Đức Chúa Trời: Chừng nào còn có việc để làm thì ông đều làm. Ông đã cảm thấy rằng bằng cách này ông sẽ có thể đạt được mão triều thiên, và có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời, nhưng ông đã không tìm cách thay đổi bản thân thông qua công tác của mình. Bất cứ điều gì trong cuộc đời của Phi-e-rơ không thỏa mãn mong muốn của Đức Chúa Trời đều khiến ông cảm thấy bứt rứt. Nếu việc gì không thỏa mãn mong muốn của Đức Chúa Trời, thì ông sẽ cảm thấy hối hận, và sẽ tìm kiếm một cách phù hợp để ông có thể phấn đấu để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Ngay cả trong những khía cạnh nhỏ nhất và tầm thường nhất trong cuộc sống của mình, ông vẫn đòi hỏi bản thân phải thỏa mãn mong muốn của Đức Chúa Trời. Ông cũng đã đòi hỏi cao không kém đối với tâm tính cũ của mình, luôn khắt khe trong những yêu cầu về bản thân để tiến sâu hơn vào lẽ thật. Phao-lô chỉ tìm kiếm danh tiếng và địa vị hời hợt. Ông đã cố gắng thể hiện bản thân trước con người, và đã không tìm cách tiến sâu hơn vào lối vào sự sống. Điều ông quan tâm là giáo lý, chứ không phải là thực tế. Một số người nói rằng: “Phao-lô đã làm rất nhiều việc cho Đức Chúa Trời, tại sao người không được Đức Chúa Trời nhớ đến? Phi-e-rơ chỉ thực hiện một ít việc cho Đức Chúa Trời, và đã không có đóng góp to lớn cho các hội thánh, vậy tại sao ông lại được làm cho hoàn thiện?” Phi-e-rơ đã yêu mến Đức Chúa Trời đến một mức độ nhất định mà Đức Chúa Trời yêu cầu; chỉ những người như vậy mới có chứng ngôn. Còn Phao-lô thi sao? Phao-lô đã yêu Đức Chúa Trời đến mức độ nào, ngươi có biết không? Công tác của Phao-lô là vì điều gì? Còn công tác của Phi-e-rơ là vì điều gì? Phi-e-rơ đã không làm nhiều việc, nhưng ngươi có biết những điều sâu thẳm trong lòng của ông không? Công tác của Phao-lô liên quan đến việc chu cấp cho các hội thánh và hỗ trợ cho các hội thánh. Những gì Phi-e-rơ trải nghiệm là những thay đổi trong tâm tính sống của mình; ông đã trải nghiệm một tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Giờ thì ngươi đã biết những khác biệt trong thực chất của họ, ngươi có thể thấy, cuối cùng, ai thực sự tin vào Đức Chúa Trời, và ai không thực sự tin vào Đức Chúa Trời. Một trong hai đã thực sự yêu mến Đức Chúa Trời, còn người kia thì không thực sự yêu mến Đức Chúa Trời; một người đã trải qua những thay đổi trong tâm tính của mình, còn người kia thì không; một người đã hầu việc một cách khiêm nhường, và không dễ dàng được mọi người chú ý, còn người kia đã được mọi người tôn thờ, và đã có hình ảnh tuyệt vời; một người tìm kiếm sự thánh khiết, còn người kia thì không, và mặc dù người không thanh sạch, người không sở hữu một tình yêu thuần khiết; một người sở hữu nhân tính thật, còn người kia thì không; một người sở hữu ý thức của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, còn người kia thì không. Đó là những khác biệt trong bản chất của Phao-lô và Phi-e-rơ. Con đường mà Phi-e-rơ đã đi là con đường của sự thành công, cũng là con đường để đạt được sự khôi phục nhân tính và bổn phận bình thường của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ đại diện cho tất cả những người thành công. Con đường mà Phao-lô đã đi là con đường của sự thất bại, và ông đại diện cho tất cả những ai chỉ quy phục và hiến thân hời hợt chứ không thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Phao-lô đại diện cho tất cả những ai không sở hữu lẽ thật. Trong niềm tin vào Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ đã cố gắng làm hài lòng Đức Chúa Trời trong mọi việc, và tìm cách vâng theo mọi điều đến từ Đức Chúa Trời. Không một chút than phiền, ông đã có thể chấp nhận hình phạt và phán xét, cũng như sự tinh luyện, hoạn nạn và thiếu thốn trong đời sống của mình, không điều nào trong số này có thể thay đổi tình yêu của ông dành cho Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là tình yêu tột độ dành cho Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải đây là sự hoàn thành bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời sao? Cho dù chịu hình phạt, phán xét hoặc hoạn nạn, ngươi vẫn luôn có khả năng đạt được sự vâng phục cho đến chết, và đây là điều cần phải đạt được bởi một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, đây là sự thuần khiết của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Nếu con người có thể đạt được đến mức này, thì họ là một loài thọ tạo đủ tư cách của Đức Chúa Trời, và không có điều gì thỏa mãn mong muốn của Đấng Tạo Hóa tốt hơn thế. Hãy tưởng tượng rằng ngươi có thể làm việc cho Đức Chúa Trời, nhưng ngươi không vâng lời Đức Chúa Trời, và không có khả năng thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Theo cách này, không những ngươi sẽ không hoàn thành bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, mà còn bị Đức Chúa Trời lên án, vì ngươi là người không sở hữu lẽ thật, không có khả năng vâng lời Đức Chúa Trời, và là kẻ bất tuân với Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ quan tâm đến việc làm công tác cho Đức Chúa Trời, mà không quan tâm đến việc đưa lẽ thật vào thực hành, hoặc hiểu biết về bản thân. Ngươi không hiểu hoặc không biết Đấng Tạo Hóa, và không vâng lời hoặc yêu mến Đấng Tạo Hóa. Ngươi là một kẻ bẩm sinh đã bất tuân với Đức Chúa Trời, và vì vậy những người như thế không được Đấng Tạo Hóa yêu mến.

Một số người nói rằng: “Phao-lô đã làm rất nhiều việc, ông đã gánh vác những trọng trách to lớn cho các hội thánh và đã đóng góp rất nhiều cho họ. Mười ba thư tín của Phao-lô đã duy trì 2.000 năm của Thời đại Ân điển, và chỉ đứng sau Bốn Sách Phúc Âm. Ai có thể so sánh với người? Không ai có thể giải mã Sách Khải huyền của Giăng, trong khi các thư tín của Phao-lô cung cấp sự sống, và công tác mà ông đã làm là ích lợi cho các hội thánh. Ai khác đã có thể đạt được những điều như vậy? Còn Phi-e-rơ đã làm công tác gì?” Khi con người đo lường người khác, đó là theo sự đóng góp của họ. Khi Đức Chúa Trời đo lường con người, đó là theo bản tính của họ. Trong số những người tìm kiếm sự sống, Phao-lô là một người đã không biết bản chất của chính mình. Ông đã không hề khiêm nhường hay vâng lời, ông cũng đã không biết thực chất của mình, là điều đối lập với Đức Chúa Trời. Và vì vậy, Phao-lô là người chưa từng trải qua những trải nghiệm chi tiết, và là người không đưa lẽ thật vào thực hành. Phi-e-rơ thì khác. Ông biết sự không hoàn thiện của mình, sự yếu đuối và tâm tính bại hoại của mình là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và vì vậy ông đã có một con đường thực hành mà qua đó thay đổi tâm tính mình; ông không phải là một trong những người chỉ có giáo lý mà không sở hữu thực tế. Những ai thay đổi là những người mới đã được cứu, họ là những người có đủ tư cách để theo đuổi lẽ thật. Những ai không thay đổi thuộc về những người tự nhiên lỗi thời; họ là những người chưa được cứu, nghĩa là những người đã bị Đức Chúa Trời khinh ghét và từ chối. Họ sẽ không được Đức Chúa Trời nhớ đến cho dù công tác của họ có vĩ đại ra sao. Khi ngươi so sánh điều này với sự theo đuổi của chính mình, cuối cùng ngươi có phải là cùng một loại người như Phi-e-rơ hay Phao-lô hay không phải được rõ ràng. Nếu vẫn không có lẽ thật trong những gì ngươi tìm kiếm, và thậm chí ngày nay ngươi vẫn kiêu ngạo và xấc xược như Phao-lô, và vẫn liến thoắng tự đề cao bản thân như Phao-lô, thì ngươi chắc chắn là một kẻ suy đồi, kẻ thất bại. Nếu ngươi tìm kiếm giống như Phi-e-rơ, nếu ngươi tìm kiếm những thực hành và những thay đổi thực sự, và không kiêu ngạo hoặc ngoan cố, nhưng cố gắng thực hiện bổn phận của mình, thì ngươi sẽ là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời mà có thể đạt được thắng lợi. Phao-lô đã không biết thực chất hoặc sự bại hoại của mình, ông lại càng không biết đến sự bất tuân của chính mình. Ông đã không bao giờ đề cập đến sự thách thức đến đáng ghét của mình đối với Đấng Christ, cũng đã không quá hối hận. Ông đã chỉ đưa ra một lời giải thích ngắn gọn, và sâu thẳm trong lòng mình, đã không hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời. Mặc dù ông đã ngã trên đường đến Đa-mách, nhưng ông không xem xét sâu vào bản thân mình. Ông chỉ hài lòng khi miệt mài làm việc, và đã không xem việc biết bản thân và thay đổi tâm tính cũ của mình là những vấn đề cốt yếu nhất. Ông đã thỏa mãn với việc chỉ đơn thuần là nói lẽ thật, với việc chu cấp cho người khác như một sự xoa dịu cho lương tâm của chính mình, và với việc không còn bắt bớ các môn đồ của Jêsus để an ủi bản thân và tha thứ cho những tội lỗi trong quá khứ của mình. Mục tiêu mà ông đã theo đuổi không là gì khác hơn ngoài một mão triều thiên trong tương lai và công tác nhất thời, mục tiêu ông theo đuổi là ân điển dồi dào. Ông đã không tìm kiếm lẽ thật đầy đủ, cũng không cố gắng tiến sâu hơn vào lẽ thật mà trước đây ông không hiểu. Và vì vậy kiến thức của ông về bản thân có thể nói là sai lầm, và ông đã không chấp nhận hình phạt hoặc phán xét. Việc ông có thể làm việc không có nghĩa là ông đã sở hữu một kiến thức về bản tính hoặc thực chất của riêng mình; ông chỉ tập trung vào những thực hành bên ngoài mà thôi. Hơn nữa, điều mà ông phấn đấu không phải là sự thay đổi, mà là kiến thức. Công tác của ông hoàn toàn là kết quả của sự xuất hiện của Jêsus trên đường đến Đa-mách. Đó không phải là điều mà ông đã quyết tâm thực hiện lúc ban đầu, đó cũng không phải là công tác xảy ra sau khi ông đã chấp nhận việc tỉa sửa tâm tính cũ của mình. Cho dù ông đã làm việc ra sao, tâm tính cũ của ông vẫn không thay đổi, và vì vậy công tác của ông đã không chuộc lại những tội lỗi trong quá khứ của mình mà chỉ đơn thuần đóng một vai trò nhất định giữa các hội thánh thời đó. Đối với một người như thế, là người có tâm tính cũ không thay đổi – điều đó có nghĩa là, ông đã không nhận được sự cứu rỗi, và càng không có lẽ thật – ông hoàn toàn không có khả năng trở thành một trong những người được Đức Chúa Jêsus chấp nhận. Ông không phải là người đầy tình yêu thương và sự tôn kính dành cho Chúa Jêsus Christ, cũng không phải là người thông thạo việc tìm kiếm lẽ thật, càng không phải là người tìm kiếm lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể. Ông chỉ đơn thuần là một người có tài ngụy biện, và là người không chịu khuất phục trước bất kỳ ai cao hơn mình hoặc người nào sở hữu lẽ thật. Ông đố kỵ với những người hoặc những lẽ thật trái ngược với mình hoặc thù địch với mình, thích những người có tài, là những người thể hiện một hình ảnh tuyệt vời và sở hữu kiến thức uyên thâm. Ông không thích tương tác với người nghèo, là những người tìm kiếm con đường thật và không quan tâm đến điều gì ngoài lẽ thật, và thay vào đó ông lại quan tâm đến những nhân vật cao cấp từ các tổ chức tôn giáo, là những người chỉ nói về giáo lý và sở hữu kiến thức phong phú. Ông đã không có tình yêu đối với công tác mới của Đức Thánh Linh, và đã không quan tâm đến sự tiến triển của công tác mới của Đức Thánh Linh. Thay vào đó, ông đã ủng hộ những phép tắc và giáo lý cao hơn những lẽ thật phổ biến. Theo bản chất bẩm sinh của ông và toàn bộ những gì ông tìm kiếm, ông không xứng đáng được gọi là một Cơ Đốc nhân theo đuổi lẽ thật, càng không phải là một đầy tớ trung thành trong nhà của Đức Chúa Trời, vì sự giả hình của ông quá nhiều, và sự bất tuân của ông quá lớn. Mặc dù được biết đến như một đầy tớ của Đức Chúa Jêsus, nhưng ông đã không hề xứng đáng được bước vào cổng vương quốc thiên đàng, vì những hành động của ông từ đầu đến cuối không thể được gọi là công chính. Ông chỉ có thể đơn thuần được xem là một kẻ giả hình, và đã làm điều bất chính, nhưng cũng là người đã làm việc cho Đấng Christ. Mặc dù ông không thể bị gọi là xấu xa, nhưng ông có thể thích hợp được gọi là một người làm điều bất chính. Ông đã làm rất nhiều việc, nhưng không được đánh giá ông dựa trên số lượng công việc mà ông đã làm, mà chỉ dựa trên chất lượng và thực chất của nó. Chỉ bằng cách này mới có thể đi đến tận cùng của vấn đề này. Ông đã luôn tin rằng: “Ta có khả năng làm việc, ta giỏi hơn hầu hết mọi người; ta quan tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời hơn ai hết, và không ai ăn năn sâu sắc như ta, vì sự sáng lớn đã chiếu trên ta, và ta đã nhìn thấy sự sáng lớn, và vì vậy sự ăn năn của ta sâu sắc hơn bất kỳ ai khác”. Vào lúc đó, đây là những gì ông đã nghĩ trong lòng. Khi kết thúc công tác của mình, Phao-lô đã nói: “Ta đã đánh trận, ta đã xong sự chạy, và mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta”. Trận chiến, công tác và sự chạy của ông hoàn toàn là vì mão triều thiên của sự công bình, và ông đã không chủ động tiến lên. Mặc dù ông đã không làm chiếu lệ trong công tác của mình, có thể nói rằng công tác của ông chỉ đơn thuần là để bù đắp cho những lỗi lầm của mình, để bù đắp cho những lời buộc tội về lương tâm của mình. Ông đã chỉ hy vọng hoàn tất công tác của mình, hoàn thành cuộc đua của mình, và đánh trận của mình càng sớm càng tốt, hầu cho ông có thể giành được mão triều thiên của sự công bình mà mình đã ao ước từ lâu sớm hơn. Điều ông ao ước không phải là được gặp Đức Chúa Jêsus bằng những kinh nghiệm và kiến thức thực sự của mình, mà là để hoàn thành công tác của mình càng sớm càng tốt, để ông sẽ nhận được những phần thưởng mà công tác của ông đã mang lại cho mình khi ông gặp Đức Chúa Jêsus. Ông đã dùng công tác của mình để tự an ủi bản thân, và để đạt được một thỏa thuận nhằm đổi lấy mão triều thiên trong tương lai. Thứ ông tìm kiếm không phải là lẽ thật hay là Đức Chúa Trời, mà chỉ là mão triều thiên. Làm sao một sự theo đuổi như thế có thể đạt tiêu chuẩn? Động lực của ông, công tác của ông, cái giá mà ông đã trả, và mọi nỗ lực của ông – những ảo tưởng tuyệt vời của ông đã tràn ngập khắp những điều này, và ông đã làm việc hoàn toàn theo những ham muốn của riêng mình. Trong toàn bộ công tác của mình, không có một chút sự sẵn sàng nào trong cái giá mà ông đã trả; ông đã chỉ đơn thuần là đang tham gia vào một thỏa thuận. Những nỗ lực của ông đã không được thực hiện một cách tự nguyện để thực hiện bổn phận của mìnhi, mà đã được thực hiện một cách tự nguyện để đạt được mục tiêu của thỏa thuận. Có chút giá trị nào cho những nỗ lực như thế không? Ai sẽ khen ngợi những nỗ lực bất khiết của ông? Ai có chút hứng thú nào với những nỗ lực như thế? Công tác của ông đầy những giấc mơ cho tương lai, đầy những kế hoạch tuyệt vời, và không chứa đựng con đường mà qua đó thay đổi tâm tính của con người. Rất nhiều sự nhân từ của ông là giả vờ; công tác của ông đã không cung cấp sự sống, mà là một phép lịch sự giả tạo; đó là việc thực hiện một thỏa thuận. Làm sao công tác như thế có thể dẫn con người đến con đường khôi phục bổn phận ban đầu của họ được?

Tất cả những gì Phi-e-rơ đã tìm kiếm là hợp lòng Đức Chúa Trời. Ông đã cố gắng thực hiện mong muốn của Đức Chúa Trời, và bất kể đau khổ và nghịch cảnh, ông vẫn sẵn sàng thực hiện mong muốn của Đức Chúa Trời. Không có sự theo đuổi nào lớn hơn thế ở một người tin vào Đức Chúa Trời. Những gì Phao-lô tìm kiếm đã bị vấy bẩn bởi chính xác thịt của ông, bởi những quan niệm riêng của ông, và bởi những kế hoạch và mưu định riêng của ông. Ông hoàn toàn không phải là một loài thọ tạo đủ tư cách của Đức Chúa Trời, không phải là người cố gắng thực hiện mong muốn của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ đã cố gắng quy phục những sự bố trí của Đức Chúa Trời, và mặc dù công tác ông đã làm không to lớn, nhưng động lực đằng sau sự theo đuổi của ông và con đường ông đã đi là đúng đắn; mặc dù ông đã không thể thu phục được nhiều người, nhưng ông đã có thể theo đuổi con đường của lẽ thật. Nhờ điều này, có thể nói rằng ông là loài thọ tạo đủ tư cách của Đức Chúa Trời. Ngày nay, ngay cả khi ngươi không phải là một người làm công tác, ngươi vẫn có thể thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và cố gắng quy phục mọi sự bố trí của Đức Chúa Trời. Ngươi phải có thể vâng theo bất kỳ điều gì Đức Chúa Trời phán, và trải nghiệm mọi kiểu hoạn nạn và tinh luyện, và mặc dù ngươi yếu đuối, nhưng trong lòng ngươi vẫn phải có thể yêu mến Đức Chúa Trời. Những ai chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính họ sẵn sàng thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và quan điểm về việc theo đuổi của những người như thế là đúng đắn. Đây là những người mà Đức Chúa Trời cần. Nếu ngươi đã làm nhiều việc, và những người khác đã có được những lời dạy dỗ của ngươi, nhưng bản thân ngươi lại không thay đổi, và không mang bất kỳ chứng ngôn nào, hoặc có bất kỳ trải nghiệm thực sự nào, đến nỗi vào cuối đời ngươi, vẫn không có điều gì ngươi làm là mang chứng ngôn, thì ngươi có phải là người đã thay đổi không? Ngươi có phải là người theo đuổi lẽ thật không? Vào lúc đó, Đức Thánh Linh đã sử dụng ngươi, nhưng khi Ngài sử dụng ngươi, Ngài đã sử dụng phần có thể dùng được của ngươi, và Ngài đã không sử dụng phần không thể dùng được của ngươi. Nếu ngươi cố gắng thay đổi, thì ngươi sẽ dần dần được làm cho hoàn thiện trong quá trình được sử dụng. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh không chịu trách nhiệm cho việc liệu cuối cùng ngươi có được thu phục hay không, mà điều này phụ thuộc vào cách thức theo đuổi của ngươi. Nếu không có những thay đổi trong tâm tính cá nhân của ngươi, thì đó là do quan điểm của ngươi đối với việc theo đuổi là sai lầm. Nếu ngươi không được nhận phần thưởng, thì đó là vấn đề riêng của ngươi, vì bản thân ngươi đã không đưa lẽ thật vào thực hành, và không thể thực hiện mong muốn của Đức Chúa Trời. Và vì vậy, không có gì quan trọng hơn những kinh nghiệm cá nhân của ngươi, và không có gì then chốt hơn sự bước vào của cá nhân ngươi! Một số người cuối cùng sẽ nói rằng: “Tôi đã làm rất nhiều việc cho Ngài, và mặc dù có thể đã không có những thành tích lẫy lừng nào, nhưng tôi đã rất siêng năng trong các nỗ lực của mình. Chẳng lẽ Ngài không thể cho tôi vào thiên đàng để ăn trái của sự sống sao?” Ngươi phải biết Ta mong muốn loại người nào; những kẻ bất khiết không được phép bước vào vương quốc, những kẻ bất khiết không được phép bôi bẩn vùng đất thánh. Mặc dù ngươi có thể đã làm rất nhiều việc, và đã làm việc trong nhiều năm, nhưng cuối cùng nếu ngươi vẫn còn ô uế một cách đáng trách – thì sẽ là quá đáng đối với luật Trời nếu ngươi muốn bước vào trong vương quốc của Ta! Từ khi sáng thế cho đến nay, Ta chưa bao giờ ban phát một lối vào dễ dàng đối với vương quốc của Ta cho những kẻ nịnh hót Ta. Đây là một quy tắc của thiên đàng, và không ai có thể phá vỡ nó! Ngươi phải tìm kiếm sự sống. Ngày nay, những người sẽ được làm cho hoàn thiện giống như Phi-e-rơ: Họ là những người tìm kiếm sự thay đổi trong tâm tính riêng của mình, sẵn sàng làm chứng cho Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Chỉ những người như vậy mới được làm cho hoàn thiện. Nếu ngươi chỉ trông chờ phần thưởng, mà không cố gắng thay đổi tâm tính sống của riêng mình, thì mọi nỗ lực của ngươi sẽ là vô ích – và đây là một sự thật không thể thay đổi!

Từ sự khác nhau về thực chất của Phi-e-rơ và Phao-lô, ngươi nên hiểu rằng tất cả những ai không theo đuổi sự sống đều lao nhọc luống công! Ngươi tin nơi Đức Chúa Trời và theo Đức Chúa Trời, và vì vậy trong lòng ngươi phải yêu kính Đức Chúa Trời. Ngươi phải vứt sang một bên tâm tính bại hoại của mình, ngươi phải cố gắng thực hiện mong muốn của Đức Chúa Trời, và ngươi phải thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Vì ngươi tin vào Đức Chúa Trời và theo Đức Chúa Trời, ngươi phải dâng tất cả cho Ngài, và không nên có các đòi hỏi hay lựa chọn cá nhân, và ngươi nên thực hiện được mong muốn của Đức Chúa Trời. Vì ngươi đã được tạo dựng, ngươi phải vâng lời Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra ngươi, bởi vì ngươi vốn chẳng thống trị được bản thân, và không có khả năng kiểm soát số phận của chính mình. Vì ngươi là người tin vào Đức Chúa Trời, ngươi phải tìm kiếm sự thánh khiết và sự thay đổi. Vì ngươi là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, ngươi phải tuân thủ bổn phận của mình, giữ vị trí của mình, và không được phép vượt quá bổn phận của mình. Điều này không phải để kìm hãm ngươi, hoặc ép buộc ngươi thông qua giáo lý, mà là con đường mà qua đó ngươi thể thực hiện bổn phận của mình, và đạt được điều đó – phải đạt được – bởi tất cả những người làm sự công chính. Nếu ngươi so sánh thực chất của Phi-e-rơ và Phao-lô, thì ngươi sẽ biết mình nên tìm kiếm như thế nào. Giữa hai con đường mà Phi-e-rơ và Phao-lô đã đi, một là con đường để được làm cho hoàn thiện, và một là con đường của sự loại bỏ; Phi-e-rơ và Phao-lô đại diện cho hai con đường khác nhau. Mặc dù mỗi người đều đã nhận được công tác của Đức Thánh Linh, mỗi người đều đã có được sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh, và mỗi người đều đã chấp nhận những điều được Đức Chúa Jêsus giao phó cho mình, nhưng kết quả được tạo ra ở mỗi người không giống nhau: Một người đã thực sự kết quả, còn người kia thì không. Từ thực chất của họ, công tác họ đã làm, những điều được họ bày tỏ ra bên ngoài, và kết cục cuối cùng của họ, ngươi nên hiểu con đường nào mình nên đi, con đường nào mình nên chọn để đi. Họ đã đi hai con đường hoàn toàn khác nhau. Phao-lô và Phi-e-rơ, họ là tinh hoa của mỗi con đường, và vì vậy ngay từ đầu họ đã được đưa ra để làm điển hình cho hai con đường này. Những điểm then chốt trong kinh nghiệm Phao-lô là gì, và tại sao người đã không thành công? Những điểm then chốt trong kinh nghiệm của Phi-e-rơ là gì, và ông đã trải nghiệm việc được làm cho hoàn thiện như thế nào? Nếu ngươi so sánh điều từng người quan tâm, thì ngươi sẽ biết chính xác loại người mà Đức Chúa Trời muốn là gì, ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, tâm tính của Đức Chúa Trời là gì, loại người nào cuối cùng sẽ được làm cho hoàn thiện, còn loại người nào sẽ không được làm cho hoàn thiện, ngươi sẽ biết tâm tính của những người sẽ được làm cho hoàn thiện là gì, và tâm tính của những người sẽ không được làm cho hoàn thiện là gì – những vấn đề về thực chất này có thể được nhìn thấy thông qua những trải nghiệm của Phi-e-rơ và Phao-lô. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên muôn vật, và do đó Ngài khiến cho mọi tạo vật chịu sự thống trị của Ngài, và quy phục sự thống trị của Ngài; Ngài sẽ chỉ huy muôn vật, hầu cho muôn vật đều nằm trong tay của Ngài. Mọi tạo vật của Đức Chúa Trời, bao gồm động vật, thực vật, con người, núi, sông và hồ – hết thảy đều phải chịu sự thống trị của Ngài. Mọi thứ trên trời và dưới đất đều phải chịu sự thống trị của Ngài. Chúng không thể có bất kỳ sự lựa chọn nào, và tất cả phải quy phục sự bố trí của Ngài. Điều này đã được Đức Chúa Trời ra lệnh, và là thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ huy cho mọi thứ, ra lệnh và xếp hạng hết thảy mọi thứ, với từng thứ được phân theo loại, và được phân công vị trí riêng của chúng, theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho dù có vĩ đại đến thế nào đi nữa thì không điều gì có thể vượt qua Đức Chúa Trời, và mọi thứ phục vụ cho nhân loại đều được dựng nên bởi Đức Chúa Trời, và không thứ gì dám bất tuân với Đức Chúa Trời hoặc đưa ra bất kỳ đòi hỏi nào cho Đức Chúa Trời. Và vì vậy, con người là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, cũng phải thực hiện bổn phận của con người. Bất kể họ là chúa tể hay người chăm nom mọi thứ, bất kể địa vị của con người cao đến mức nào giữa muôn vật, họ vẫn chỉ là con người nhỏ bé dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời, và không hơn gì một con người tầm thường, một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và họ sẽ không bao giờ vượt cao hơn Đức Chúa Trời được. Là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, con người nên tìm cách thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và tìm cách yêu mến Đức Chúa Trời mà không đưa ra lựa chọn nào khác, vì Đức Chúa Trời xứng đáng với tình yêu thương của con người. Những ai cố gắng yêu mến Đức Chúa Trời không nên tìm kiếm bất kỳ lợi ích cá nhân nào hoặc những điều mà mà cá nhân họ ao ước; đây là phương thức theo đuổi đúng đắn nhất. Nếu những gì ngươi tìm kiếm là lẽ thật, những gì ngươi đưa vào thực hành là lẽ thật, và những gì ngươi đạt được là một sự thay đổi trong tâm tính của mình, thì con đường mà ngươi bước đi là đúng đắn. Nếu những gì ngươi tìm kiếm là những phước lành của xác thịt, những gì ngươi đưa vào thực hành là lẽ thật theo quan niệm của riêng ngươi, và nếu không có sự thay đổi nào trong tâm tính của ngươi, ngươi không hề vâng lời Đức Chúa Trời trong xác thịt, và ngươi vẫn sống trong sự mơ hồ, thì những gì ngươi tìm kiếm chắc chắn sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, vì con đường mà ngươi đi là con đường của sự thất bại. Việc ngươi sẽ được làm cho hoàn thiện hay bị loại bỏ tùy thuộc vào sự theo đuổi riêng của ngươi, điều đó cũng có nghĩa là thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi.

Trước: Đức Chúa Trời là Chúa của muôn loài thọ tạo

Tiếp theo: Công tác của Đức Chúa Trời và công việc của Con Người

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Xét về danh xưng và thân phận

Nếu muốn được phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng, các ngươi phải biết công tác của Đức Chúa Trời; các ngươi phải biết công tác mà Ngài đã làm...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này